Sivas

Kısaca: Sivas Kurtuluş Savaşının temellerinin atıldığı, Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslü, yüzölçümü bakımından Konya'dan sonra ikinci sırada yer alan bir il. Sivas ili topraklarının büyük kısmı İç Anadolu Bölgesi'nin yukarı Kızılırmak bölümünde diğer kısımları ise Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinde olup, 35° 50' ve 38° 14' doğu boylamları ile 38° 32' ve 40° 16° kuzey enlemleri arasında yer alır. ...devamı ☟

Sivas
Sivas

Sivas Haritası

Sivas'ın konumu
Sivas'ın konumu
Sivas Türk Kurtuluş Savaşının temellerinin atıldığı, Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslü, yüzölçümü bakımından Konya’dan sonra ikinci sırada yer alan bir ilimiz. Sivas ili topraklarının büyük kısmı İç Anadolu Bölgesi’nin yukarı Kızılırmak bölümünde diğer kısımları ise Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinde olup, 35° 50’ ve 38° 14’ doğu boylamları ile 38° 32’ ve 40° 16’ kuzey enlemleri arasında yer alır. KuzeydenGiresun, Ordu ve Tokat; doğudan Erzincan; güneyden Malatya, Kahramanmaraş, Kayseri; batıdan Yozgat illeriyle çevrilidir. İl plaka numarası 58’dir.

Sivas isminin kökeni

RŞehrin ismi kentin antik dönemdeki adı olan Sebastia sözcüğünün değişerek türkçeleşmesiyle bugünkü halini almıştır. Sebastia ismi de yunancada 'saygıdeger, yüce' anlamına gelir ki, Latince Augustus'un yunanca karşılığıdır. Bu da pontuslar tarafından kurulan kentin Roma İmparatoru Augustus onuruna onun ismiyle adlandırıldığına delalet eder.

Halk arasindaki rivayetlere göre ise Sivas kurulmadan önce ulu ağaçlar altında kaynayan üç pınar varmış. Bu pınar Tanrıya şükür, ana ve babaya minnet ve küçüklere şefkat duygularını ifade edermiş. Bu üç pınara “Sipas Suyu” denirmiş. Zamanla mukaddes sayılan bu üç pınarın etrafında küçük bir yerleşim merkezi kurulmuş ve “Sipas” ismi verilmiştir. Diğer bir rivayete göre ise Sivas ismi eski kavimlerden“Sibasipler”den gelmektedir. Sivas ilk çağlarda Talavra, Megalapolis, Karana ve Diyapolis isimleriyle anılmıştır.

Sivas ismi ile ilgili bir başka rivayete göre ise, kentin adı Farsçada “üç değirmen” manasına gelen “Sebast” kelimesinden gelmektedir; Sebast ismi zamanla halk dilinde Sivas olarak yerleşmiştir. Sivas ilk çağlarda Talavra, Megalapolis, Karana ve Diyapolis isimleriyle anılmıştır.

Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin ikinci, yerleşim birimi sayısı bakımından birinci ili olan Sivas aynı zamanda Cumhuriyet Türkiyesi'nin önemli bir tarih ve kültür merkezidir.

Coğrafi

Konum

Sivas İli İç Anadolu'da yer alır. İl topraklarının büyük bölümü Kızılırmak, bir bölümüde Yeşilırmak havzalarına girer. 35 derece-50 dakika ve 38 derece-14 dakika doğu boylamlarıyla, 38 derece-32 dakika ve 40 derece-16 dakika kuzey enlemleri arasında kalan il, 28,488 km2 lik yüzölçümü ile Türkiye'nin toprak bakımından ikinci büyük ilidir.

Yüzey şekli

Yüzölçümü itibariyle Sivas'ımız 28.567.m2 alan üzerindedir. Konya'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük ilidir. İç Anadolu'nun yüksek platoları üzerinde başlayan ve doğuya doğru yükselen il alanı; kuzey, doğu ve güneydoğuda daglik ve sarp bir kesimle son bulmaktadır. Ortalama yükselti 1000 metrenin üzerindedir. İl alanının %47,6 si dağlarla, %6,2 si ovalarla kaplıdır.

Dağlar

İldeki dağlar, III. Zamanda başlayan Alp Kıvrımlaşması sırasında Kuzey ve Güney Anadolu dağ sistemleri de belirgenleşmiştir. Kuzey Anadolu Daığlarının güneye, Güney Anadolu Dağları’ nın kuzeye açılan uzantıları il alanının büyük bölümünü kaplamaktadır.

Kuzey Anadolu sistemine bağlı dağlar; Kelkit Vadisi ile Kızılırmak Vadisi arasını doldurarak batı-doğu doğrultusunda uzanır. Tüm Güney Anadolu’yu batıdan doğuya doğru geçen Toroslara bağlı dağlar ise Şarkışla’dan başlayıp ilin ortalarına doğru sokulur. Bu iki sıranın dışında kalan ve genellikle tek tek yükselen dağlar, ilin ikinci derecede kabartıları durumundadır.

Vadi ve Ovalar

Sivas İlinde Vadi oluşumları çok önemlidir. İlin kuzeydoğusu ve batısındaki yüksek kesimden kaynaklanan akarsular, genellikle batı ve güney yörelerinden akmaktadır. Bu hızlı akışlı sular, dar ve derin oluklar açmıştır. Vadiler il alanının batısında yer yer genişleyerek, il tarımında belirleyici rol oynayan alüvyonlu ovalara dönüşmektedir. Sivas’ta vadilerin ikinci önemli rolü de, dağlar ve platolarla kaplı bu alanda belli başlı ulaşım kanallarını oluşturmalarıdır. Yerleşim merkezleri arasındaki kara ve demiryolu ulaşımı, düzenli sıralar oluşturan yüksek ve sarp yapıyı kesintiye uğratan vadi boylarınca sağlanır. Bunlardan en önemlileri şunlardır;

İklim

Sivas İlinin büyük bir kesimi yazları sıcak ve kurak, kışları soguk ve karlı geçen karasal İç Anadolu ikliminin etkisinde kalmaktadır. Fakat kuzeyde Karadeniz, doğuda Doğu Anadolu yüksek bölge ikliminin etkileri bulunmaktadır.

Bitki Örtüsü ve Doğal Yaşam

İklim ve yer şekilleri özellikleri bakımından Sivas doğal bir orman alanı olması gerekirken; yüzyıllar boyunca devam eden ormanların tahribatı yüzünden bugün Sivas çevresinde orman alanları fazla geniş bir yer tutmaz. İlin Koyulhisar bölgesi zengin çam ormanı ile kaplıdır. Şerefiye yöresi Koyulhisar çevresi kadar olmamakla birlikte önemli bir orman bölgesidir. Şarkışla-Yıldızeli sınırları içerisinde bulunan Ak Dağlar İç Anadolu Bölgesi’nin en önemli orman bölgesidir. İlin geniş toprakları arasında fazla geniş bir yer tutmayan bu orman alanları dışında Sivas’ın asıl önemli bitki örtüsü (step) bozkırlardır. İlkbahar ayında yağışlarla canlanan çoğunlukla boyları 20-25 cm’yi geçmeyen yaz aylarında yağış yetersizliği nedeniyle çoğunlukla kuruyup kaybolan bozkır bitkileri içinde kısa ömürlü olan çiğdem, navruz (kar çiçeği), gelincik, üvez türünden bitkiler yanında kuraklığa dayanıklı kökleri derine kadar inen keven, sığır kuyruğu, çoban döşeği, sütleğen, dağ yoncası, kekik, yavuşan gibi bitkiler geniş yer tutar. Ancak yakacak sıkıntısı çekilen kimi bölgelerde bu bitkiler yakacak olarak kullanıldığı için hızla azalmaktadır. İlde ormanların azalmasından doğan yakacak odun ve kereste ihtiyacının karşılanması için kavakçılığa büyük önem verilmiştir. Özellikle Şarkışla, Zara, Divriği, Gemerek ve Yıldızeli’nde akarsu boyları söğüt ve kavak ormanı haline getirilmiştir.

Sivas İli, Coğrafi konumu itibariyle yabanil hayvan bakamından çok zengindir. İlin Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçit yeri oluşu, il topraklarının engebeli ve sarp olması yabanil yaşamı çeşitlendirir.

Divriği İlçesi ile bu ilçeye bağlı Danişment ve Sincan Bucaklarında; Zara ilçesi ile bu ilçeye bağlı Beypınar ve Bolucan bucaklarında , Yıldızeli ilçesinde, Suşehri ilçesi ile bu ilçeye bağlı Gökçekent bucağı’nda bol miktarda keklik ve tavşan bulunmaktadır.

Merkez ilçe, Ulaş, Kangal, Hafik ilçeleri ile Çukurbelen köyü çevresinde bol miktarda kanatlı av hayvanlarından; şahin, bıldırcın bulunmaktadır. Hafik, Çukurbelen, Merkez ilçe, Seyfebeli yörelerinde sazlık ve bataklıklarda yaban ördeği, ildeki tüm göllerin çevresinde yaban kazları yaşamaktadır. Tödürge Gölü’ndeki iki küçük adacıkta turnalar yaşamaktadır.

Sivas’taki bütün akarsular ile Tödürge, Hafik, Lota ve Gürün Gökpınar Gölleri de bolca balık avlanan tatlı sulardır. İlin iğne yapraklı ormanlarının yayıldığı Koyulhisar, Yıldızeli, Akdağlar, Zara ve Şerefiye yörelerinde bol miktarda yaban domuzu, tilki ve ayıya rastlanır.

Sosyal yapı

Nüfus Sivas Genel nüfusu 638,464 - Sivas il merkezi nüfusu 335.002 dir. - Şehrimizde 62 mahalle mevcuttur. Sivas 16 ilçesi ve 1245 köyü ile önemli bir idari yapıya sahiptir.

Eğitim-Öğrenim Fakülte 3 Enstitü ve il ve ilçelerde 15 Meslek Yüksek okulu ile dev bir eğitim yuvası olan Cumhuriyet Üniversitesi , 18.000 öğrenci kapasite ile Sivas'ın Parlayan yıldızıdır.

Sivas Merkezinde 160 İlköğretim , 22 Lise ve dengi okul. Sivas Genelinde 702 İlköğretim , 70 Lise ve dengi okul . bulunmaktadır.

İlçeleri



Tarihçe

Sivas'ın bugünkü sınırları içerisinde yer alan Hafik Gölü, Pılır Höyüğü, Zara Tödürge Gölü kıyısındaki Tepecik Höyüğü ile Kangal İlçesi Çukurtarla ve Kavak Nahiyesi Höyük değirmeninde Prehistorik buluntular elde edilmiştir. Yıldızeli Argaz Höyük ve çevresinde Kalkolitik çağ (maden taş devri M.Ö.5000-3500) ile Tunç devri (M.Ö.3000-1500) buluntuları elde edilmiştir.

Sivas'ın yazılı tarihi M.Ö.2000 yılı başlarında Hititlerle başlamakta olup, merkez Tatlıcak Köyü ile Uzuntepe köylerinde bulunan höyük ve Gürün Şuğul Vadisindeki Hititçe yazılar başlıca Hitit yerleşim alanlarıdır. Balkanlar üzerinden Anadolu'ya gelen Friglerin Hititleri ortadan kaldırmaları sonucu Sivas'ta Frig yerleşimi Hitit yerleşim alanlarının üst katlarında görülmektedir. Lidyalılar zamanındaki meşhur Kral Yolu da Sivas'tan geçmektedir.

Anadolu'daki Pers egemenliğinden sonra kurulan şehir devletlerinin zamanla Roma İmparatorluğuna bağlandığı, önemli yol kavşağı üzerinde bulunan şimdiki şehir merkezinin iskan edildiği ve Sebasteia adını aldığı bilinmektedir. Bu ad, rivayete göre Pontus Kralı Polemonos'un karısı Pitodoris'ce verilmiş ve Roma İmparatoru Augustus'a ithaf edilmiştir.

Roma İmparatorluğu hakimiyetine giren şehir, 395'te Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğuna ayrılan topraklar içerisinde kaldı.1059'da Anadolu'ya giren Türkmen güçleri ve 1064'te Alparslan'ın önünden kaçan Selçuklu şehzadesi Elbasan Sivas yöresinde kısa süre hakimiyet sağlamışsa da, bölgenin Türk egemenliğine girmesi 1071 Malazgirt Zaferinden sonra gerçekleşti. Kısa bir süre Selçuklu hakimiyetinde kalan Sivas'ta 1075'te Danişmend Beyliği kuruldu. Danişmend Beyliğinin taht kavgaları ile zayıf düşmesinden sonra Anadolu Selçuklularını yeniden birleştiren I.Mesud, 1152'de Sivas'ı ele geçirdi.

Bizanslıların da karıştığı taht ve egemenlik kavgaları sırasında Anadolu Selçukluları ile Danişmendliler arasında sürekli el değiştiren Sivas, 1175'te II.Kılıçarslan tarafından kesin olarak Selçuklulara bağlandı. Daha sonra İzzeddin Keykavus Sivas'ı başkent yapmış, uzun müddet Sivas'ta kalarak günden güne genişleyen Sivas Şehri mamur edilmiş ve 1217 yılında Şifaiye Medresesini yaptırmıştır. İlim adamlarını Sivas'ta toplayarak şehri büyük bir ilim merkezi haline getirmiştir. İzzeddin Keykavus'un türbesi, yaptırdığı medrese içinde bulunmaktadır.

1220 Yılında İzzeddin Keykavus ölünce yerine I. Alaeddin Keykubat hükümdar oldu. Bu dönem Anadolu Selçuklularının en parlak dönemi oldu. Moğol istilasını dikkatle izleyen ve önlemler almaya çalışan sultan 1224'de Sivas'ı surlarla çevirerek korunaklı duruma getirdi. Yerine geçen II.Gıyasettin Keyhüsrev'in kötü yönetimi sırasında sıkıntı çeken halk, 1240 yıllarında ayaklanarak Sivas'ı yağmaladı. Selçuklu askerlerinin sivilleri sindirmek için seferber olduğunu gören Moğollar Anadolu'yu ele geçirmek üzere harekete geçtiler. Gıyasettin Keyhüsrev'i 1243'te Kösedağı Savaşında yenilgiye uğratan Moğol güçleri, Sivas'ı işgal ettiler. Moğollara bağımlı duruma gelen Selçukluları, bir süre de Moğollar tarafından kurulan İlhanlı devleti ile idare etti. Sivas ili bu dönemlerde büyük bir gelişme göstererek önemli bir ticaret ve bilim kenti olmuştur.

Anadolu'da yarım asır kadar devam eden İlhanlılar devrinde Vali Demirtaş Sivas'a yerleşmiş ve istiklalini ilan ederek Sivas'ta uzun yıllar saltanatını sürdürmüştür. Demirtaş'tan sonraki Sivas Valisi sırayla, Alaeddin Eratna oğlu Gıyasettin Mehmet, Alaeddin Ali ve oğlu Mehmet Bey'dir.

Ali Bey'in ölümünden sonra yerine geçen yedi yaşındaki Mehmet Bey'i Kadı Burhaneddin saltanatından uzaklaştırarak Sivas'ta kendi adıyla anılan devletini kurmuştur. Sivas'ı onarmak için de birçok çabalar göstererek surların etrafında hendekler kazdırılmış, kaleleri tamir ettirilmiştir. Akkoyunlu aşireti reisi Kara Osman'la yaptığı muharebe sonunda katledilmiş yerine oğlu Alaeddin geçmiştir. Bu sırada Timurlenk Anadolu'ya akınları başlamıştır. Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt Amasya'yı almış Sivas'a yaklaşmıştır. Güneyde Karamanlıların baskısına dayanamayan Alaeddin, şehri Osmanlılara teslim etmiştir. Bir davetle Sivas'ı teslim alan Yıldırım Beyazıt, şehri vali olarak tayin ettiği en büyük Şehzadesi Emir Süleyman'a vermiştir. Sivas Osmanlıların eline geçtikten bir yıl sonra 1400 yılında Timur'un istilasına uğramış, bir süre sonra tekrar Osmanlı hakimiyetine geçmiştir.

Sivas Osmanlı İmparatorluğu döneminde eyalet merkezi haline getirilerek Amasya, Çorum, Tokat kısmi olarak Malatya ve Kayseri illeri Sivas'a bağlı birer sancak olmuştur. Evliya çelebi Seyahatnamesi'nde belirtildiği gibi Sivas zamanının en önemli eyaletlerinden biridir (40 ilkokul, 1000 dükkan, 18 han, 40 kadar çeşmesi olduğundan bahsedilir).

Sivas'a birçok vali atanmış, bunlar içinde belki de ismi hiç unutulmayacak olan Halil Rıfat Paşa'nın yaptırdığı yollar, köprüler, hanlar ve konaklar halen Sivas 'ta yaşayanların hizmetindedir.

Sivas üzerinde Tarih içinde süre gelmiş yönetimler;

Önemli şahsiyetler

  * Ahi Emir Ahmed (1244)
  * Ebu Abdullah Ali Bin Mehmed Es-Sivasi (..... – 1302)
  * Kadı Ahmed Burhaneddin (1329 – 1384)
  * Sıvaslı İbrahim Efendi
  * Ahmed Bin Abdullah Es-Sivasi (..... – 1384)
  * Ahmed Bin Mahmud Es-Sivasi (.... – 1387)
  * Kemaleddin İbn-i Hümam Es-Sivasi (1374-1445)
  * Şehabüddin Ahmed Es Sivasi (.... –H.860)
  * Hüsrev Bin Mehmed Es-Sivasi (....-1470)
  * İbrahim Bin Hasan Es-Sivasi Et-Tennuri (....-1471)
  * Molla Hüsrev (....-1480)
  * Sivaslı Hasan Paşa (...-1566)
  * Muharrem Es-Sivasi (....-1584)
  * Behram Paşa (16.YY.)
  * Feyzullah Bin Şemseddin Ahmed Es-Sivasi (...-1616)
  * İsmail Bin Sinan Es-Sivasi (....-1632)
  * Abdülmecid Bin Muharrem Es-Sivasi (...-1633)
  * Abdulkerim Bin Abdullah El-Vaiz Es-Sivasi (.... –1633)
  * Recep Sivasi (....-1640)
  * Abdülahad Sivasi (....-1645)
  * Ebus-Sena Şeyh Şemseddin Ahmed Es-Sivasi (...-1650)
  * Sivaslı Müftüoğlu (....-1748)
  * Numan Efendi (....-1768)
  * İvazzade Halil Paşa (....-1804)
  * Durak Baba (1831-1916)
  * Mur Ali Baba (....-1885)
  * Fazlullah Moral (1878-.....)
  * Nüzhet Efendi (.... – 1888)
  * Abdulkadir Bin Kör Ali (....-1894)
  * Halil Rıfat Paşa (....-1907)
  * Vali Muammer Bey (1874 - )
  * İhramcızade İsmail Hakkı Efendi (1880-1969)
  * Mehmet Samih Fethi (1886 - )
  * Hayri LÜTFULLAH (1899 – 1930)
  * Mehmet Şükrü AKKAYA (1894-1971)
  * Eflatun Cem GÜNEY (1896-1981)
  * Muzaffer SARISÖZEN (1899-1967)
  * Ömer ALTUĞ (1905 – 1965)
  * Vehbi Cem AŞKUN (1909-1979)
  * İbrahim ARSLANOĞLU (1920-1995)
  * Prof.Dr. M. Kaya BİLGEGİL (1921 – 1987)
  * İlhan BAŞGÖZ (1924 - )
  * Prof. Dr. Sedat Veyis ÖRNEK (1927-1980)
  * Hasan Hüseyin KORKMAZGİL (1927-1984)
  * Şemsi Sivasi (1520 - 1597)
  * Muhlis Akarsu
  * Pir Sultan Abdal
  * Abdulkadir Galami (1854 - 1886)
  * Aşık Veysel (1894 -1973)
  * Külhaşzade Rahmi (1870 - 1910)
  * Abdulahad Sivasi (Nuri-i Sivas-i (1594 - 1650)
  * Kul Himmet Üstadım (XIX.Yüzyıl)
  * Feryadi (1914 – 1987)
  * Emsali (1900 – 1978)
  * VELİ (? – 1853)
  * İbrahim ASLANOĞLU (1920 - 1995)
  * RUHSATİ (1835 - 1911)
  * MİNHACI (1862 - 1901)
  * Talibi COŞKUN
  * Âşık Ali İzzet ÖZKAN
  * Mesleki
  * Serdari
  * Vehbi Cem AŞKUN
  * Osman Hikmet IŞIK
  * Reşad Şemseddin SİRER
  * Seyyid YALÇIN
  * Mustafa ÇAĞRICI (1950 - .... )
  * M.Kaya BİLGEGİL
  * Seyit TÜRK 
  * Deneme 
  * Kemaleddin İbnü'l-Hümam
  * Zaralı Halil Söyler (İnce Halil ) (1906-1964) 


İlgili



Linkler

 • http://harita.turkcebilgi.com/sivas
 • http://www.cumhuriyet.edu.tr/sivas/
 • http://www.sivas.gov.tr/ - Valilik
 • http://www.sivas.bel.tr/ - Belediye
 • http://www.sivasspor.org.tr

  Liste - Türkiye'nin illeri

  Adana | Adıyaman | Afyon | Ağrı | Amasya | Ankara | Antalya | Artvin | Aydın | Balıkesir | Bilecik | Bingöl | Bitlis | Bolu | Burdur | Bursa | Çanakkale | Çankırı | Çorum | Denizli | Diyarbakır | Edirne | Elazığ | Erzincan | Erzurum | Eskişehir | Gaziantep | Giresun | Gümüşhane | Hakkari | Hatay | Isparta | Mersin | İstanbul | İzmir | Kars | Kastamonu | Kayseri| Kırklareli | Kırşehir | Kocaeli | Konya | Kütahya | Malatya | Manisa | Kahramanmaraş | Mardin | Muğla | Muş | Nevşehir | Niğde | Ordu | Rize | Sakarya | Samsun | Siirt | Sinop | Sivas | Tekirdağ | Tokat | Trabzon | Tunceli | Şanlıurfa | Uşak | Van | Yozgat | Zonguldak | Aksaray | Bayburt | Karaman | Kırıkkale | Batman | Şırnak | Bartın | Ardahan | Iğdır | Yalova | Karabük | Kilis | Osmaniye | Düzce

  Kaynak

  * Vikipedi * Rehber Ansiklopedisi
 • Sivas

  Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

  misafir - 8 yıl önce
  Bir sivaslı olarak tek güzel ve övünülecek tarafı, takımı o kadar. İnş Sivas Sporumuz bu sene ilk üçte bitirecek ligi. Sivas''ın insanları kütük tadında insanlar çok enterasan hiç hoşgörü yoktur. Neyse pek sevmem yani. Bazen Sivaslıyım demekten bile utanırım:)

  misafir - 8 yıl önce
  kardeş haksızsın bence sivas yaşamasını bilen ve gerçek sivaslı olanlar için ideal bir şehirdir. Lütfen dikkat et laflarına. Unutmaki Kurtuluş Savaşının temelleri burada atıldı AŞık Veysel buralı... böyle işte sivaslı olunmaz sivaslı doğulur..!

  misafir - 8 yıl önce
  etli pide ve madımak yemakleri ünlüdür.çifte minare,gök medrese,sivas kalesi istasyon caddesi,atatürk caddesi vs.

  misafir - 8 yıl önce
  Sn.Cihangir, Sen bu kadar sevmiyorsan kütüğünü sildir bence utanmana gerek kalmaz... Sivas''ın insanını hiç tanımadığın belli, ben insanımlada kültürümlede gurur duyuyorum. Yardımsever, fedakar, iyiniyetli, misafirperver ve çalışkan hemşehrilerime selam olsun...

  misafir - 8 yıl önce
  cihangir senin sivasliyim demen zaten bosuna zira hic bi sivasli sivasliyim demekden utanmaz . sen bi kanini kontrol ettir

  misafir - 8 yıl önce
  Uzun zamandır Sivasdan, memleketimden ayrıyım. Hepinizi, taşını, toprağını çok özledim.

  misafir - 8 yıl önce
  varmı şu alemde yiğido gibisi eti ekmek katmer çörek nerde var

  misafir - 8 yıl önce
  ben sıvası kısaca aşıklar dıyarı olarak tanımlıyorum.aşık veyselin buralı olması, insanlarının yalakacı olmayıp esaletlerı,kutuklere kutuk gıbı davranması cok hosuma gıdıyor acıkcası.....sıvası sevmek ıcın oralı olmak yetmez.yasamak gerek

  misafir - 8 yıl önce
  sivas taşlı sokaklarıyla buz gibi lezzetli sularıya pek çoğu saf ve temiz olan insanlarıyla izmirde de yaşasam çocuk yüreğimde kaldı Bence güzel gören güzel düşünür yiğidin harman olduğu yerdir evliyalar kentidir.

  misafir - 8 yıl önce
  SİVASTAKI SİVASSPOR AŞKI HERŞEYDEN ÖNCEDİR,

  misafir - 8 yıl önce
  sivasın ünü soğuk olmasıdır. başka bişey göremedim 4 yıldır. inşallah tayın çıkarda, , zaten görecek başka bişeyde yok. alacaksan al, almıyacaksan bakma diyen esnafıda ünlü:) Allah kurtarsın:)

  misafir - 8 yıl önce
  Cihangir bir sivasli olarak bakışını ve yaklaşımını begenmedim. nitece de düşünceni ifade etmisin buna itarizim yok ancak: Sivaslilar diye genellemek yanlış. Her memlektetten iyi insanda cikiyor kotude. Ancak benim bildigim sivaslilar yardimseverdir, hoşgörülüdür. senin kastettigin sey sanirim madimak meselesi ama o iş derin bi mevzu burasi da yeri deil. istanbul da büyüdüm ama yine de memleketimin yeri bende başkadir.

  misafir - 8 yıl önce
  sn cihangir bey senin gibileri kütükten silmeli hiç bir yerde sivas insanı gibi mazlum bir toplum varmıdır acaba

  misafir - 8 yıl önce
  yeasin in dedigi yerlerden baska bi yeri yok zaten.ayrıca insanlarida hiç hoşgörülü yada yardımsever degil.düsene bi tekmede onlar atıyo.cok tersler.esnafıda sanki o müsteri karsısındaki satıcı gibi davranıo.ben bi iyiliklerini göremedim ama azda olsa iyi insanlar var ama cok nadir.sivasta yasamayan sivaslıları bilemem.sivaslı degilim ama uzun zaman kaldım.

  misafir - 8 yıl önce
  SIVASIMA GURBANN,, (L) sarkislaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa forrrr everrrrrrrrrrrrrrrrrr

  misafir - 8 yıl önce
  bakın sivasa laf yok benim sevgilimin memleketi

  misafir - 8 yıl önce
  sivas,ı beğenmeyen bir sivas.lıya şaşarım.gezilecek yeri olması için illa barlar diskolarmı olması lazım.sıcak ve soğuk çermik balıklı çermik birsürü tarihi yercennet gibi ilçeler cıvıklığı sevmeyen insanlar mert sivaslılar.ayrıca yiğidolar...

  misafir - 8 yıl önce
  insanları anlamak guctur ömur gelıp gecıyor hale memleketcılık yapılıyor ilk once allah için ne yaptım onu soralım kendımıze ne sıvasta anakarada nede karsta her yer allah cc in onun için aklımızı basımıza alalım

  misafir - 8 yıl önce
  Sivas gibisi varmı ya soğugu bakılı çermiği, kaplıcaları , camiileri.Tabiki gezmesini bilene illaki bar, diskomu olacak.

  misafir - 8 yıl önce
  sivas cok guzel bir memlekettir gerci ne kadar 1993 faciasini yasatanlarda olsa sivasimiz asiklariyla ozanlariyla tarihiyle bir baskadir.

  Görüş/mesaj gerekli.
  Markdown kullanılabilir.

  Sivas Haritaları

  sivas arazi yapisi.jpg
  sivas arazi yapisi.jpg
  sivas cevresi.jpg
  sivas cevresi.jpg
  sivas haritasi.jpg
  sivas haritasi.jpg
  sivas ili.jpg
  sivas ili.jpg
  sivas merkez.jpg
  sivas merkez.jpg
  sivas topografya.jpg
  sivas topografya.jpg
  svias ve komsu iller.jpg
  svias ve komsu iller.jpg
  sivas merkez.gif
  sivas merkez.gif
  sivas karayollari.gif
  sivas karayollari.gif

  Sivas (il)
  3 yıl önce

  Sivas, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ilidir. Sivas ili, Mezopotamya ve arasında kervanların geçtiği bölgede olduğu için, Selçuklular...

  Sivas (il), Hatay (il), Iğdır (il), Isparta (il), Hakkari (il), Gümüşhane (il), Gaziantep (il), Giresun (il), İstanbul (il), İzmir (il), Kastamonu (il)
  Sivas Katliamı
  3 yıl önce

  Sivas Katliamı, Sivas Olayları, Madımak Katliamı ya da Madımak Olayı, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında...

  Sivas Madımak Olayı, 1993, 2 Temmuz, Atatürk, Aziz Nesin, Hasret Gültekin, Metin Altıok, Nesimi Çimen, Pir Sultan Abdal, Polis, Sivas
  Mescidli, Sivas
  6 yıl önce

  Mescitli, Sivas ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. 3 km yukarıda bulunan köy heyalan ve selden dolayı afet bölgesi olarak görüldüğünden şimdiki...

  Bedirli, Sivas
  6 yıl önce

  Bedirli (bucak merkezi), Sivas ilinin merkez ilçesine bağlı bir köydür. Sivas merkezine 50 km uzaklıktadır. Türkiye portali YerelNET 27 Haziran 2012 tarihinde...

  Bedirli, Sivas, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Acıdere, Sivas, Acıpınar, Sivas
  Karaçayır, Sivas
  4 yıl önce

  Karaçayır (bucak merkezi), Sivas ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. Eski bir Türkmen yerleşimi olan köyün adı girişindeki Karaçayır adındaki çayırlık...

  Karaçayır, Sivas, 1956, 1968, 1977, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004
  Asarcık, Sivas
  3 yıl önce

  Asarcık, Sivas ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. Sivas merkeze 65 km uzaklıkta bulunan köyde 2019 TUİK verilerine göre 223 kişi yaşamaktadır. Yaklaşık...

  Asarcık, Sivas, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Acıdere, Sivas, Acıpınar, Sivas
  Aydoğmuş, Sivas
  6 yıl önce

  Aydoğmuş, Sivas ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. Köy halkı, Avşar Türklerinden olup Çukurova'dan göç edip önce Sivas lisesi yanında bulunan mahalleye...

  Aydoğmuş, Sivas, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Acıdere, Sivas, Acıpınar, Sivas
  Dörteylül, Sivas
  6 yıl önce

  Dörteylül, Sivas ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adının cumhuriyetin temellerinin atıldığı kültür şehri sivas kogresinin yapıldığı 4 Eylül...

  Dörteylül, Sivas, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Acıdere, Sivas, Acıpınar, Sivas