Ajitasyon

Kısaca: Ajitasyon çoğu zaman relaksasyon veya konsantrasyon yoksunluğu ile beliren ve sübjektif kuruntulardan ötürü ortaya çıkan bir huzursuzluk durumudur. Aslında, huzursuzluğun mutlaka belirmesi gerekmez. Süjenin davranışı tekrarlamalı ve amaçsızdır; amaçlı görünse bile hiçbir amaca ulaşamaz. ...devamı ☟

Ajitasyon çoğu zaman relaksasyon veya konsantrasyon yoksunluğu ile beliren ve sübjektif kuruntulardan ötürü ortaya çıkan bir huzursuzluk durumudur. Aslında, huzursuzluğun mutlaka belirmesi gerekmez. Süjenin davranışı tekrarlamalı ve amaçsızdır; amaçlı görünse bile hiçbir amaca ulaşamaz.

Herhangi bir anksiete veya gerginlik durumuna bağlı olarak, etyoloji sözkonusu olmaksızın, bir dereceye kadar ajitasyon görülebilirse de, bununla ilgili hareketler nispeten sınırlı ve belirsizdir. Hasta sürekli olarak ayağını oynatır, üstünü başını düzeltir, bir pipo veya kalemle oynar, oturduğu yerde kıpırdanır, vs. Şiddetli ajitasyona daha az olarak ve başlıca depressif hastalıklarda, özellikle envolüsyonel melankolide (bkz.) rastlanır. Bu durumda hastanın bütün vücudu etkilenir, hatta hasta uzun süreli bir işi yapamaz olur. Yerinde oturamaz, ayağa kalkar, gene oturur, odada dolaşır, ellerini oğuşturur ve durmadan hiçbir zaman tamamlamadığı işler yapmaya koyulur. Bazan, belirgin bir gerginlik veya ruhsal çöküntü olmasa bile, bu gibi davranışlara rastlanır. Bu durumlarda presenil veya arteriosklerotik olan bir demans proçesinden şüphe edilmelidir.

Ajitasyonun tedavisi, temelindeki hastalığın tedavisiyle sağlanır. Şiddetli ajitasyonla birlikte kendini gösteren depressif hastalıklar çoğunlukla ECT veya trisiklik ilaçlara cevap verir. Ajitasyon belirgin olduğu zamanlarda da amitriptilin'in imipramin'den daha etkili olduğu düşünülmektedir. Depresyon kontrol altına alınıncaya kadar geçen süre içinde ve demans proçeslerinde, adamakıllı şiddetli ajitasyonları bile kontrol altına almak için fenotiazin'ler etkili olabilir. Daha az şiddetli depresyonlarda çok rastlanan anksieteyi ve hafif ajitasyonu kontrol altına almak için benzodiazepin'ler: klordiazepoksid ve medazepam yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, hem fenotiazin'lerin, hem de trisiklik anti-depresanların ajitasyona yol açabilecekleri her zaman hatırlanmalıdır. Bu gibi oturma güçlükleri (akathisia) (orfenadrin gibi antiparkinsonizm ilaçları uygulayarak veya yukarda belirtilen ilaçların dozunu azaltmakla bir dereceye kadar kontrol altına alınabilir. Oysa bazan ilacı kesmekten başka çare yoktur.

bkz. Anksiete, depresyon, motor bozukluklar ve aşırı aktivite

ajitasyon

Türkçe ajitasyon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. agitation, perturbation

ajitasyon

1 . Çırpıntı.
2 . Kışkırtma.

ajitasyon

Türkçe ajitasyon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. agitation, perturbation

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ajitasyon
3 yıl önce

Psikomotor ajitasyon, genel olarak kişisel ruh bozukluğu nedenlerine, aynı zamanda çevrenin tutum ve davranışına da bağlı olarak davranışsal ve ruhsal...

Agitprop
6 yıl önce

Agitprop (Rusça:агитпроп) agitation (ajitasyon) ve propaganda cümlesinin kısaltılmış halidir. Terim Bolşevik Rusya (gelecekteki Sovyetler Birliği) tarafından...

Konstantin Çernenko
3 yıl önce

1956-60 yılları arasında SBKP Merkez Komitesi Propaganda ve Ajitasyon Bölümü'nde kitlesel ajitasyon sorumlusu olarak çalıştı. 1960-1965 arasında Sovyetler...

Konstantin Çernenko, 10 Mart, 1911, 1984, 1985, 24 Eylül, Andrey Gromiko, Leonid Brejnev, Mihail Gorbaçov, Moskova, Nikita Kruşçev
Mani (Tıp)
3 yıl önce

garip davranış (örn. aşırı harcama yapma) Cinsel arzunun artış Sanrılar, görsel ve işitsel halüsinasyonlar görme Şiddetli ajitasyon Bipolar bozukluk...

Mani (tıp), Bipolar bozukluk, Hipomani, Psikoloji, rahatsızlık, psikoz
Fensiklidin
6 yıl önce

girmiştir. Fakat hastaların anesteziden uyanırken oryantasyon bozukluğu, ajitasyon ve deliriyum göstermesi sebebiyle tıbbi kullanımdan kaldırılmıştır. İlk...

Fensiklidin, 1963, 1967, Delirium, Enfiye, Hipertansiyon, Hipertermi, Kapsül, Kristal, Oryantasyon, Sigara
Karminik asit
3 yıl önce

böceklerinin kaktüslerinden fırçayla süpürülerek torbalara doldurulduktan sonra, ajitasyon yöntemiyle ya da sıcak su, buhar, güneş ışığıyla öldürülerek kurutulmasıyla...

Karminik asit, Aztekler, Hidrojen, Karbon, Kimya, Oksijen, Taslak, 20.yüzyıl, Ajitasyon, Kırmızıböceği
Sulbutiamine
3 yıl önce

Bu ilaca önceden hipersansibilitesi olduğu bilinenlerden kontrendikedir.. Yaşlılarda, bazen hafif ajitasyon ve alerjik deri döküntüleri gözlenmiştir....

Sulbutiamine, İlaç, ATC, Atılma, Biyoyararlanım, CAS kayıt numarası, Ergime noktası, Gebelik kategorisi, IUPAC adlandırma sistemi, Kaynama noktası, Kimyasal formül
Gerilim (tür)
6 yıl önce

Gerilim; edebiyat, film, video oyunu ve televizyon türü. Endişe, gerilim ve ajitasyon duyguları bu türün ana öğeleridir. Bu türün ana alt türü psikolojik gerilim...