alageyik

Alageyik (''Dama dama'') geyikgiller (Latince: Cervidae) familyasından bir geyik türüdür.

Alageyik

Alageyik (Dama dama) geyikgiller (Latince: Cervidae) familyasından bir geyik türüdür.

Erkek geyikler 140-160 cm uzunluğunda, 90-100 cm omuz boyunda ve 60-85 kg ağırlığında olur. Dişi geyikler ise 130-150 cm uzunluğunda, 75-85 cm omuz boyunda ve 30-50 kg ağırlığındadır. Yavrular ilkbaharda doğar ve doğduklarında 30 cm boyunda ve 4,5 kg ağırlığında olur. Yaşam süreleri 12 yıl kadardır. Türkiye'de Antalya'da çok küçük adalarda endemik rastlanmaktadır. Ve adaya gelen tekneler yüzünden son kalan 10-15 geyik insanlar tarafından beslenmeye alışmıştır.

Bir alttürü olan İran alageyiği (Dama dama mezopotamica) bazen ayrı bir tür olarak kabul edilir.

alageyik

geyikgillerden, postu benekli, erkeklerinin boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen, güney avrupa ve kuzey afrika'da yaşayan bir cins geyik, sığın (dama dama).

alageyik

Türkçe alageyik kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. red deer, fallow-deer, small deer native to Europe and Asia

alageyik

Türkçe alageyik kelimesinin Fransızca karşılığı.
daim [le]

alageyik

Türkçe alageyik kelimesinin Almanca karşılığı.
der Dammhisch

Yanıtlar