Amerikanizm

Kısaca: Amerikanizm veya Amerikancılık, belli bir konuda ABD halkının veya hükümetinin tarafını tutmak anlamında kullanılan siyasal bir deyimdir. ABD içerisinde genel olarak Amerikan milliyetçilerini kasteden bu söz, Türkiye gibi başka ülkelerde ``Amerikan hayranlığı`` anlamında da kullanılmaktadır. ABD dışındaki ülkelerde genel olarak politik bir hakaret olarak kullanılır. ...devamı ☟

Amerikanizm veya Amerikancılık, belli bir konuda ABD halkının veya hükümetinin tarafını tutmak anlamında kullanılan siyasal bir deyimdir. ABD içerisinde genel olarak Amerikan milliyetçilerini kasteden bu söz, Türkiye gibi başka ülkelerde ``Amerikan hayranlığı`` anlamında da kullanılmaktadır. ABD dışındaki ülkelerde genel olarak politik bir hakaret olarak kullanılır.

Amerika Birleşik Devletlerinde kullanımı

Kavramın ilk ortaya çıkışı``Amerikanizm`` kelimesinin kökeni Amerikan Bağımsızlık Savaşına kadar dayanmaktadır. Savaştan önceki yıllarda kesinlikle böyle bir kullanım şekli yoktu. Çünkü o yıllarda kuzey amerika kıyılarındaki belli başlı kolonilerde yaşayan halk, birçok değişik etnik unsurdan oluşmuş (fakat tamamı avrupa kökenli unsurlardan) olduğu için aralarında ulus kökenli bir birliktelikten söz etmek mümkün değildi. Koloni halkının yegane bağlılığı koloni yönetimindeydi. Aslen İngiliz İmparatorluğuna bağımlı kolonilerin, yarı-bağımsız bir yönetim içerisinde olması, anavatanlarından uzak kalmış olan koloni halkının gittikçe avrupa kültürüne yabancılaşmasına ve kendine özgü yerel bir kültür geliştirmesine yol açtı. İngiliz hükümetinin koyduğu ağır vergilere yerli halkın tepkisi olarak ortaya çıkan ``bağımsızlık`` fikri ve bunun sonucunda ortaya çıkan ``bağımsızlık savaşı``, kolonilerdeki halkla avrupa kültürü arasındaki son köprülerin de kopmasına ve ``Amerikalı`` kavramının ortaya çıkmasına imkan sağladı.

19. yüzyıl ve kavramın gelişimiSavaş sonucunda ABD`nin kurulması, aynı zamanda amerikanizm`in de ortaya çıkışına yol açtı. Başlarda bu kavram, herhangi milliyetçi bir yan taşımayan, ``Yurtseverlik`` olarak adlandırabileceğimiz bir kavramdı. Ve 19. yüzyıl`ın ilk çeyreği boyunca da böyle kaldı. İleriki yıllarda ``Vahşi Batının yavaş yavaş ele geçirilmesi ve bu bölgelere doğu kıyısından göç eden halkların yerleşmesi, bu kavram üzerinde iki büyük değişikliğe neden oldu.

Türkiye`de kullanımı

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.