Analitik Psikoloji

Kısaca: Analitik psikoloji genellikle, çatışma ve nevroza yol açan, tedavi sırasında yorumlama yoluyla değişmesi sağlanan akıl savunma mekanizmalarını ortaya çıkarmak için serbest çağrışım (bkz.), hipnoz (bkz, ), abreaksiyon (bkz.) ve narkoanaliz (bkz. ...devamı ☟

Analitik psikoloji genellikle, çatışma ve nevroza yol açan, tedavi sırasında yorumlama yoluyla değişmesi sağlanan akıl savunma mekanizmalarını ortaya çıkarmak için serbest çağrışım (bkz.), hipnoz (bkz, ), abreaksiyon (bkz.) ve narkoanaliz (bkz.) Yöntemlerinin kullanıldığı psikolojik disiplinleri kapsar. Daha spesifik anlamda bu terim Carl Jung'un hipotezleriyle ilgilidir. Jung, bireyin iç dünyasıyla ilgilenerek biyolojik ve genetik yaklaşımları reddetmiştir. Şizofrenik kişinin zihniyle ilgili parlak çalışmaları, daha sonra yürüttüğü nevroz incelemelerine ışık tutmuştur. Kollektif bilinçdışı yüzyıllar öncesinden gelen ve atalardan kalan bilgiyi; kişisel bilinçdışı ise bireyin kendi yaşantısından kazandığı bilgiyi kapsar. Introvert (içe dönük) ve extrovert (dışa dönük) olmak üzere, akıl faaliyetleri değişik olan farklı tipte kimseler vardır. Jung psikolojisi bilindiğinden daha derindir ve değeri kabul edilmelidir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Analitik
3 yıl önce

olabilir: Analitik felsefe Analitik geometri Analitik-sentetik ayrımı Analitik fonksiyon Analitik Makine Analitik kimya Analitik psikoloji Analitik mekanik...

Kolektif bilinçdışı
3 yıl önce

Kolektif bilinçdışı, psikanalist Carl Jung tarafından kullanılan analitik psikoloji konusudur. Jung'a göre kolektif bilinçdışı, insan veya hayvan hafızasında...

Kompleks (psikoloji)
3 yıl önce

Oedipus kompleksi Aşağılık kompleksi Üstünlük kompleksi Analitik Psikoloji Bireysel Psikoloji ^ E.A.Bennet, Jung Aslında Ne Dedi, S.33 ^ "Arşivlenmiş...

Politik psikoloji
3 yıl önce

iletişim ile psikoloji arasındaki sınırları genişleterek çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Daha sonra Jürgen Habermas'ın politik psikoloji alanında çalışmaları...

Carl Gustav Jung
3 yıl önce

Küsnacht, Zürih, İsviçre), İsviçreli psikiyatr. Analitik psikolojinin kurucusudur. Derinlik psikolojisinin Sigmund Freud ve Alfred Adler ile beraber üç büyük...

Carl Gustav Jung, 1875, 1902, 1903, 1961, 26 Temmuz, 6 Haziran, Anima, Basel, Din Psikolojisi, Doktora
Psikanalizin Bunalımı
6 yıl önce

Kuramı ve Sosyal Psikolojiyle İlişkisi Analitik Sosyal Psikolojinin Yöntem ve İşlevi Psikanalitik Karakteroloji ve Toplum Psikolojisiyle İlgili ISBN 975-468-547-9...

Akademik Disiplinler Listesi
6 yıl önce

psikoloji Rehabilitasyon psikoloji Okul psikoloji Sosyal psikoloji Spor psikolojisi Trafik psikolojisi Ötesi psikoloji Analitik sosyoloji Uygulamalı sosyoloji...

Wilhelm Wundt
3 yıl önce

doktoru ve modern psikolojinin kurucularından. Almanya Leipzig'de 1879 yılında ilk psikoloji laboratuvarını kurarak deneysel psikolojinin adımlarını atmıştır...

Wilhelm Wundt, 1879, Almanya, Kişi, Taslak, Yapısalcılık ekolü