Analog Veri

Kısaca: Analog veri, giriş sinyalinin bazı başka sinyaller ile toplama, çarpma veya faz farkı gibi elektriksel işlemler geçirilerek değiştirilmesi ile elde edilir. Dolayısıyla, giriş sinyali ve çıkış sinyali arasındaki geçiş bir matematiksel formül ile gösterilebilir. ...devamı ☟

Analog veri, giriş sinyalinin bazı başka sinyaller ile toplama, çarpma veya faz farkı gibi elektriksel işlemler geçirilerek değiştirilmesi ile elde edilir. Dolayısıyla, giriş sinyali ve çıkış sinyali arasındaki geçiş bir matematiksel formül ile gösterilebilir.

Analog veri ile sayısal veri arasındaki en büyük fark, analog verinin sürekli (İngilizce continuous) olan bir ölçekte, sayısal verinin ise rakamlarla sınırlı olan, sürekli olmayan (İngilizce discrete) bir ölçekte var olmasıdır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Analog veri
1 yıl önce

gösterilebilir. Analog veri ile sayısal veri arasındaki en büyük fark, analog verinin sürekli (İngilizce continuous) olan bir ölçekte, sayısal verinin ise rakamlarla...

Analog veri, Sayısal veri, Çarpma, İngilizce, Matematiksel formül, Faz farkı, Toplama, Sinyal
Analog
1 yıl önce

Analog uyarı: insanın anlayabileceği türlü veri analog bir uyarıdır. Analog veri: giriş sinyalinin bazı başka sinyaller ile toplama, çarpma veya faz farkı...

Dijital veri
1 yıl önce

Sayısal veri, dijital veri veya dijital sinyal, sayısallaştırılmış sinyal. Bir analog sinyalden belirli örnekler alınır ve analog sinyalin tam karşılığı...

Sayısal veri, Analog veri, Film, JPEG, MP3, Mobil telekomünikasyon, Müzik, PNG, RSA, WAV, İngilizce
Veri kayıt ortamı
1 yıl önce

Veri kayıt ortamı, verilerin üzerine kaydedilip saklandığı ortamların genel adı. Veri kayıt ortamları veya veri taşıyıcılar dar anlamıyla elektronik aygıtlar...

UTP kablo
1 yıl önce

üretilen analog veri iletim kablolarından biridir. Kablo içinde bir plastik ile koruma sağlanan türüne STP kablo adı verilir. UTP kabloda veriler bakır teller...

UTP kablo, Kablo
1G
1 yıl önce

telefon değiştirmeden yurt dışında da görüşme olanağı sunulmuştur. 1G, analog veri akışı teknolojisini kullanır. Bunun sonucu olarak: Enterferanslara dayanıklı...

1G, 1980, 2G, Analog veri, Dolaşım, Hücreler arası geçiş, Hücresel, Taslak, Teknoloji, Telefon, Yük dağıtımı
Kodlama teorisi
1 yıl önce

ağlarında, analog sinyal işlemede ve analog elektroniklerde benzer şekilde kodlanır. Analog kodlamanın yönleri arasında analog hata düzeltme, analog veri sıkıştırma...

DVB-T
1 yıl önce

yayıncılık). Günümüzde kullanılan çatı antenleri analog yayınları almaktadır. Antenler tarafından alınan analog sinyaller yükseltici yardımı ile güçlendirildikten...

DVB-T, DVB-H, DVB-S, DVB Standartları (Digital Video Broadcasting), EPG, HDTV, Kipleme, MPEG-2, Sayısal karasal yayıncılık, Set üstü kutusu, DVB-C