Anarko-Kapitalizm

Kısaca: Anarko-kapitalizm bireysel bağımsızlık düşüncesi temelli bir felsefedir. Adil tek yasal sistemin özel mülkiyet ve bireylerin bağımsızlıklarının arasındaki sözleşmeden doğacağına inanırlar. Buradan hareketle, anarko-kapitalizm devleti adaletsiz, tekelci ve bireylerin bağımsızlığına karşı sistematik anlamda mütecaviz olarak tanımlar ve devlet kavramını reddeder. ...devamı ☟

Anarko-kapitalizm
Anarko-kapitalizm

Anarko-kapitalizm bireysel bağımsızlık düşüncesi temelli bir felsefedir. Adil tek yasal sistemin özel mülkiyet ve bireylerin bağımsızlıklarının arasındaki sözleşmeden doğacağına inanırlar. Buradan hareketle, anarko-kapitalizm devleti adaletsiz, tekelci ve bireylerin bağımsızlığına karşı sistematik anlamda mütecaviz olarak tanımlar ve devlet kavramını reddeder.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Anarko-kapitalizm Resimleri

Anarko-sendikalizm
3 yıl önce

Anarko-sendikalizm 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış bir düşünce ve ilkeler akımıdır. Bazı Latin Avrupa ülkeleriyle birlikte Amerika'daki 'Dünya Sanayi...

Anarko-sendikalizm, 1895, Agorizm, Anarka-feminizm, Anarko-kapitalizm, Anarko-primitivizm, Anarşist komünizm, Anarşist sembolizm, Anarşizm, Bireyci anarşizm, Devlet
Siyasi ideolojiler listesi
3 yıl önce

anarşizm Sentez anarşizm Anarko-naturism Anarko-primitifcilik Yeşil anarşizm Sosyal ekoloji Bireyci anarşizm Anarko-kapitalizm Anarko-naturism Egoist anarşizm...

Anti-devletçilik
6 yıl önce

okulları Agorizm Anarka-feminizm Anarko-komünizm Anarko-kapitalizm Anarko-naturizm Anarko-pasifizm Anarko-ilkelcilik Anarko-sendikalizm Budist anarşizm Hristiyan...

Anarko-Feminizm
6 yıl önce

19. yüzyılda ilk kez ortaya çıkan ve isimlendirilen Anarko-feminizm, anarşizm ile feminizmi bir araya getirir ve ataerkilliği hiyerarşinin ve dolayısıyla...

Anarka-feminizm, Agorizm, Anarko-primitivizm, Anarko-sendikalizm, Anarşist komünizm, Anarşist sembolizm, Anarşizm, Ataerkillik, Barut komplosu, Bireyci anarşizm, Feminizm
Anarko-ilkelcilik
6 yıl önce

Anarko-ilkelcilik ya da anarko-primitivizm uygarlığın kökeni ve gelişimini anarşist bakış açısı ile inceleyen düşünce biçimleridir. Tarımın insanlığa getirmiş...

Anarko-primitivizm, Agorizm, Aktivizm, Anarka-feminizm, Anarko-sendikalizm, Anarşist komünizm, Anarşist sembolizm, Anarşizm, Barut komplosu, Bireyci anarşizm, Felsefe
Yönetim biçimleri
3 yıl önce

Federal cumhuriyet Konfederasyon Anarşi Anarşizm Anarşist komünizm Anarko-kapitalizm Anarko-sendikalizm Yeşil anarşizm Diğer Feodalizm (Derebeylik) Merkezcilik...

Cumhuriyet, Federasyon, Konfederasyon, Meşrutiyet, Monarşi, Oligarşi, Temsili Demokrasi, Teokrasi, Totalitarizm, Mutlakıyet, Despotluk
Laissez faire
3 yıl önce

(bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler) sloganıyla savunulmuştur. Anarko-kapitalizm Avusturya okulu Klasik liberalizm Serbest piyasa anarşizmi Liberteryenizm...

Laissez faire, Adam Smith, Büyük Buhran, Ekonomi, Finans, Görünmez el, Kapitalist ekonomi, Motto, Taslak
Liberteryenizm
3 yıl önce

etkilerini sınırlandırmaya çalışırlar. 20. yüzyılın ortalarında, anarko-kapitalizm ve minarşizm gibi sağ-liberter ideolojiler, liberteryen terimini,...