Anhidrit

Kısaca: Anhidrit, susuz kalsiyum sülfat (CaSO4) yapısında, kayaç oluşturan önemli bir mineral. Kimyasal açıdan jips (alçıtaşı) ile arasındaki tek fark, kristalleşme suyunun olmamasıdır, nitekim nemli ortamlarda molekülüne su alarak jipse dönüşür. Anhidrit genellikle tuz birikintilerinde kayatuzu ve jipsle bir arada bulunur. ...devamı ☟

Anhidrit
Anhidrit

Anhidrit, susuz kalsiyum sülfat (CaSO4) yapısında, kayaç oluşturan önemli bir mineral. Kimyasal açıdan jips (alçıtaşı) ile arasındaki tek fark, kristalleşme suyunun olmamasıdır, nitekim nemli ortamlarda molekülüne su alarak jipse dönüşür. Anhidrit genellikle tuz birikintilerinde kayatuzu ve jipsle bir arada bulunur. Anhidrit, dik yarılmalı, lifsi ya da burulmuş yumrular oluşturur; bazen de, İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki Vulpino'da bulunan vulpinit türlerinde olduğu gibi düzgün ya da pul pul taneli kütleler biçiminde görülür. Ortorombik sistemde kristallşen anhidrit, tuz kayaçlarındaki en önemli minerallerinden biridir; ayrıca dolomitlerde, kireçtaşında ve dolgu minerali olarak maden cevheri damarlarında da bulunur. Alçı ve çimento yapımında, kesilip cilanan vulpinit ise süslemede kullanılır.

Anhidrit

Anhydride

Anhidrit

Türkçe Anhidrit kelimesinin İngilizce karşılığı.
anhydride

Anhidrit

genellikle kayatuzu ve alçıtaşıyla birlikte bulunan doğal, susuz kalsiyum sülfat.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Anhidrit Resimleri

Asetik anhidrit
3 yıl önce

Asetik anhidrit veya etanoik anhidrit (CH3CO)2O formüllü bir kimyasal bileşiktir. Organik sentezde çokça kullanılan bir bileşiktir. Güçlü bir asetik asit...

Asetik asit
3 yıl önce

elde edilen polivinil asetat tahta tutkalı olarak kullanılır. Bunu asetik anhidrit ve asetik ester üretimi izler. Sirke üretiminde kullanımı nispeten önemsizdir...

Asilasyon
3 yıl önce

asillenip ester oluşumunda karboksilik asitlerin asil halojenürleri ve anhidritleri sıkça asilleyici etmen olarak kullanılır. Amin ve alkoller nükleofildir;...

Alçı taşı
3 yıl önce

kristalleri olarak kristalleşir. Aynı zamanda bir evaporit minerali ve anhidritin hidrasyon ürünü olarak oluşur. İçinde su bulunan kalsiyum sülfat minerali...

Timolftalein
3 yıl önce

atenüasyon katsayısı 595 nm'de 38000 M−1cm−1'dir. Timolftalein timol ve ftalik anhidrit kullanılarak Friedel-Crafts alkilasyonu ile üretilebilir. ^ Hahn HH; Cheuk...

Hidrolaz
3 yıl önce

karbon-azot bağları, peptit bağları hariç EC 3.6: asit anhidritder (asit anhidrit hidrolazlar, helikaz ve GTPazlar dahil olmak üzere) EC 3.7: karbon-karbon...

Hidrolaz, Biyokimya, Enzim, Hidroliz, Kimya, Kimyasal bağ, Taslak
Naftalin
3 yıl önce

tepkimelerine yatkındır. Tetralin, dekalin, naftoller, naftilaminler ve stalik anhidrit üretiminde, ayrıca güve öldürücü olarak kullanılır. Büyük miktarlarda naftaline...

Naftalin, Boya, Eczacılık, Hidrokarbon, Katı, Kimya, Su, Taslak, Yağ, Yoğunluk, Parfümeri
Dezenfektan
3 yıl önce

uygulanmalıdır. Kapalı yerlerin dezenfeksiyonu ya buharla (formol, sülfür anhidrit, klor) ya da püskürtülebilecek antiseptik eriyikle (Javel suyu, süblime...

Dezenfektasyon, Endospor, Kimya, Taslak