Hidrolaz

Kısaca: Hidrolaz, biyokimyada (dirilbilimde) kimyasal bağların hidroliz tepkimesine girmesini tezleştiren enzimlere (özgenlere) verilen addır. Örneğin aşağıdaki tepkimeyi tezleştiren özgen bir hidrolazdır: ...devamı ☟

Hidrolaz, biyokimyada (dirilbilimde) kimyasal bağların hidroliz tepkimesine girmesini tezleştiren enzimlere (özgenlere) verilen addır. Örneğin aşağıdaki tepkimeyi tezleştiren özgen bir hidrolazdır:

A–B + H2O → A–OH + B–H


kimya-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Epoksit hidrolaz
1 yıl önce

Epoksit hidrolazlar, bir dihidrodiol üretmek üzere bir epoksite su molekülü ilave eden, çoğunlukla mikrozomal kısımda bulunan Faz-I enzim grubudur. Hidrolize...

Esteraz
11 ay önce

kimyasal tepkimeye sokarak onlardan bir asit ve bir alkol molekülü üreten, hidrolaz tipi bir enzimdir. Çeşitli substrat spesifisiteleri, protein yapıları ve...

Lizozim
11 ay önce

tükürük, gözyaşı, ter ve mukus gibi vücut salgılarında bulunan glikozit hidrolaz cinsi bir enzim. Bazı bakterileri yok edebilir. Bakterilerin hücre duvarını...

Lizozim, 1922, Alexander Fleming, Bakteri, Bağışıklık sistemi, Enzim, Gözyaşı, Hücre duvarı, Mukus, Salgı, Ter
EC numarası
11 ay önce

belirtir: EC 3 enzimleri hidrolazlardır (bir molekülü parçalamak için suyu kullanan enzimler), EC 3.4 peptit bağına etki eden hidrolazlardır, EC 3.4.11 enzimleri...

EC numarası, Brüksel, Elektron, Fonksiyonel grup, Hidrolaz, Hidroliz, Lipaz, İzomer, Mutaz, Ligaz, Adenosine triphosphate
Kromozom 15 (insan)
4 yıl önce

Kromozom 15 üzerinde bulunan genlerden bazıları: FAH: fumarilasetoasetat hidrolaz(fumarilasetoasetaz) FBN1: fibrillin 1 (Marfan sendromu) HEXA: hegzozaminidaz...

Alkalen fosfataz
11 ay önce

Alkalen fosfataz veya ALP (EC numarası:3.1.3.1) bir hidrolaz enzimi. Nükleotidler, proteinler ve alkaloidler dahil olmak üzere çeşitli moleküllerden fosfat...

Dipeptit
11 ay önce

moleküldür.Dehidrasyonu sonucunda açığa bir su molekülü çıkar. Dipeptitler hidrolaz enzimi dipeptidil peptidazın etkinliği ile polipeptitlerden oluşur. Besin...

Kolesteril ester
11 ay önce

içine alınan kilomikronlardaki KE, lisozomlarda bulunan kolesteril ester hidrolaz tarafından hidroliz edilerek serbest kolesterole (SK) dönüşür. SK ve KE...