Naftalin

Kısaca: Naftalin Kızıldereceye kadar ısıtılmış bir tüpten, birçok organik bileşik buharının geçirilmesiyle elde edilen, kendine has bir kokuya sahip, beyaz kristal yapıda bir hidrokarbon. 1819'da ilk defa kömür katranından elde edildi. Bugün ise, petrolün katalizör yardımı ile parçalanmasından elde edilmektedir. Kömür katranının fraksiyonlu destilasyonundan elde edilen ve 170-230°C arasında geçen orta yağda naftalin vardır. Orta yağda naftalinden başka fenol ve piridin bazı da bulunur. Bu yağd ...devamı ☟

Naftalin Kızıldereceye kadar ısıtılmış bir tüpten, birçok organik bileşik buharının geçirilmesiyle elde edilen, kendine has bir kokuya sahip, beyaz kristal yapıda bir hidrokarbon.

1819'da ilk defa kömür katranından elde edildi. Bugün ise, petrolün katalizör yardımı ile parçalanmasından elde edilmektedir. Kömür katranının fraksiyonlu destilasyonundan elde edilen ve 170-230°C arasında geçen orta yağda naftalin vardır. Orta yağda naftalinden başka fenol ve piridin bazı da bulunur. Bu yağdan kristallendirilerek alınan naftalin, sodyum hidroksit ile muamele edilerek fenolden kurtarılır. Bundan sonra da, erimiş halde seyreltik sülfat asidiyle muamele edilir ve böylece diğer safsızlıklardan kurtarılır. Sonra da destilasyona ve sublimasyona tabi tutularak iyice saflaştırılır.

Özellikleri: Saf naftalinin bileşimi 1826'da tayin edildi. Moleküler formülü C10H8 olup, iki karbonuna hidrojen bağlı değildir.

Bu karbonlar arasındaki çift bağların yerleri, sabit olmayıp, titreşim halinde yer değiştirirler. Saf naftalin 80,1°C'de erir ve 218°C'de kaynar. Suda, soğuk alkolde çözünmez, fakat sıcak alkolde ve eterde çözünür. Sublime olma özelliği vardır. Pikrik, asitle sağlam bir bileşik meydana getirir. Bu bileşiğin erime noktası 151°C'dir. Bu reaksiyondan faydalanarak naftalin karekterize edilir.

Naftalin kokusu güveleri kaçırıcı özellikte olduğundan, yün eşyaların korunmasında kullanılır. Naftalinin göze etki eden zehir özelliği vardır.

Naftalinin reaksiyonları genelde benzenin reaksiyonlarına benzer. Naftalin, benzenden daha az doymuş olduğu için, kısmi katılma reaksiyonları verir. Naftalin, çoğu boyaların ve reçinelerin elde edilmesinde kullanılır. Mesela indigo boyasının elde edilmesinde bir ara maddedir. Ayrıca, trifenilmetan boyaları, antrakinon ve bunun türevleri, naftalinden elde edilir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

naftalin

Maden kömürü katranının kuru kuruya damıtılmasından elde edilen, özel kokulu, beyaz, 1,158 yoğunluğunda, 80 °C'de eriyen, 218 °C'de kaynayan, suda erimeyen, alkol, benzol ve eterde kolaylıkla eriyen, kumaş, elbise, halı vb.ni güve gibi zararlılardan korumakta kullanılan antiseptik bir hidrokarbon.

naftalin

Türkçe naftalin kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. naphthaline, naphthalene

naftalin

madenkömürü katranının kuru kuruya damıtılmasından elde edilen, özel kokulu, beyaz, 1.158 yağunluğunda, 80°c'de ergiyen, 218°c' de kaynayan, suda ergimeyen, alkol, benzol ve eterde kolaylıkla eriyen antiseptik bir hidrokarbon.

naftalin

Almanca naftalin kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. naftalin (n)

naftalin

Türkçe naftalin kelimesinin Fransızca karşılığı.
naphtaline [la]

naftalin

Türkçe naftalin kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Naftalin, Naphtalin

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Naftalin
2 yıl önce

naftalin topları ve naftalin içeren diğer ürünler AB içerisinde 2008 yılından itibaren yasaklanmıştır. ^ Tarihî olarak batı dillerinde önce naftalin olarak...

Naftalin, Boya, Eczacılık, Hidrokarbon, Katı, Kimya, Su, Taslak, Yağ, Yoğunluk, Parfümeri
Güve
2 yıl önce

konacak en iyi maddeler at kestanesi, lavanta , karabiber, ham kâfuru, naftalin, paradiklorobenzen, piretr veya rotenon tozudur. Ayrıca giysileri katlayıp...

Erime
2 yıl önce

sıcaklık artışı bir sonraki hal değişimine kadar sürekli artar. Bazı maddelerin erime sıcaklıkları Cıva -39 °C Naftalin 79 °C Tuz 800 °C Demir 1532 °C...

Hidrokarbon
2 yıl önce

gazların temel maddesidir. Benzin hidrokarbonlar karışımı olduğu gibi benzen, naftalin ve asetilen de birer hidrokarbondur. Hidrokarbonlar teorik bakımdan da...

Hidrokarbon, Alkanlar, Asetilen, Benzen, Benzin, Bütan, Halojen, Hidrojen, Karbon, Kimya, Latince
Powertürk FM
6 yıl önce

Corn'da Yaz (Pazartesi-Cuma 21:00-00:00) HitMix Yaz (Cuma 00:00-02:00) Naftalin Mix (Cuma 19:00-21:00) Powertürk Pop 40 (Cumartesi 17:00-19:00) Top Türkçe...

Süblimleşme
2 yıl önce

sıcaklıkta asılıp sonradan kuru olarak alınmasını sağlayabilir. Diğer Kuru buz Naftalin arsenik King, R. B. Organometallic Syntheses. Volume 1 Transition-Metal...

Süblimleşme, Basınç, Gaz, Kafur, Kimya, Naftalin, Sıvı, Taslak, İyot
Pseudomonas putida
6 yıl önce

olduğundan tercih edilir. P. putida’nın farklı metabolizmaları toprakta bulunan naftalin kontaminantının uzaklaştırılması gibi biyoremediyasyon için ortaya çıkarılmış...

Çözünürlük (kimya)
2 yıl önce

çözücülerde, apolar bileşikler apolar çözücülerde çözünürler. Örneğin naftalin suda çözünmez fakat benzende çözünür. Benzer benzeri çözer. Basınç: Katı...

Çözünürlük (kimya), Alaşım, Alkali metal, Bakır, Baryum, Basınç, Civa, Entropi, Gaz, Gümüş, Hidrojen