Antijen

Kısaca: Canlı vücuduna dışarıdan giren ve antikor oluşmasını sağlayan yabancı madde. ...devamı ☟

antijen
Antijen

Canlı vücuduna dışarıdan giren ve antikor oluşmasını sağlayan yabancı madde.

antijen

İçerisine girdiği organizma aracılığıyla antikor oluşumunu sağlayan bakteri, virüs, parazit vb. protein yapısında madde.

antijen

Türkçe antijen kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. antigen, immunogen, foreign substance which stimulates the production of antibodies when introduced into a living organism

antijen

içerisine girdiği organizma aracılığıyla antikor yapımına neden olan bakteri, virüs, parazit gibi protein yapısında özdek.

antijen

Türkçe antijen kelimesinin Fransızca karşılığı.
antigène [le]

antijen

Türkçe antijen kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Antigen

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Antijen
3 yıl önce

ürünleridir. En önemli antijenler bakteri lerinin yapısına girenlerdir. Bir antijen iki elementten oluşur: Protein bir madde ve hapten. Antijen-antikor tepkimeleri...

Antijen, Antikor, Bakteri, Bağışıklık, Bağışıklık sistemi, Hücre, Lenf sistemi, Lökosit, Mikrop, Protein, Tıp
Antijen sunumu
2 yıl önce

Antijen sunumu, vücuttaki bağışıklık sisteminin, makrofajlar, dendritik hücreler ve diğer hücre çeşitleriyle antijenleri yakalama ve onları T-hücreleri...

Antijen sunumu, Antijen, B hücreleri, B hücresi, Bakteri, Bağışıklık sistemi, Edinilmiş bağışıklık sistemi, Enflamasyon, Enzim, Eritrosit, Lizozom
Hh antijen sistemi
2 yıl önce

geçirmez, bu yüzden de kan hücresi yüzeyinde bir antijen olarak görülmez ve fenotip 0 olarak görülür. H antijeninin (H maddesi) ifade edilememesi durumu, Bombay...

Edinilmiş bağışıklık sistemi
2 yıl önce

kaçtığı ve antijen basamaklarından birini üretmeye başladığında tetiklenir. Edinilmiş bağışıklık sisteminin ana işlevleri şöyledir: Antijen sunumu sırasında...

Edinilmiş bağışıklık sistemi, Bağışıklık sistemi, Agnatha, Alerji, Anerji, Anne sütü, Antijen, Antijen sunumu, Antikor, Aşı, B hücreleri
Pcr24 antijen
2 yıl önce

Pcr24 antijen, HIV virüsü enfekte tanısında kullanılan bir metotdur. Hiv virusu ile enfekte olmuş bir insanda 10 saat ile 15 gün arasında yapılan testlerde...

Pcr24 antijen, ,
ELISA
2 yıl önce

antikora karşı antijen aramak mümkündür. Virüs ve parazit enfeksiyonlarında kullanılan bir tanı yöntemidir; immobilize edilmiş antijen kullanılarak kompetetif...

ELISA, Elisa Toffoli, Enzim Bağlı İmmün Assay, Anlam ayrım
B hücresi
2 yıl önce

antikor üretirler ki bu antikorlar antijenlerin yıkımına, antijenlere bağlanarak ve böylece bağlandıkları antijenleri fagositler için daha kolay hedefler...

B hücresi, Kan, Antijen, Antikor, Bazofil, Bağışıklık sistemi, Doğal öldürücü hücre, Eozinofil, Eritrosit, Granülosit, Histiosit
Emilim
2 yıl önce

antiserumu daha özgül yapmak için gerçekleştirilir. Antijen ekleyerek ve sonrasında oluşan antijen-antikor bileşiğini çıkartarak elde edilir. ^ A dictionary...

Kimya, Biyoloji, Geri Emilim, Sindirim Sistemi