Antikor

Kısaca: ANTİKOR, vücuda giren antijenleri zararsız duruma getirmek için organizmanın çıkardığı bir tür madde. Çok hücreli hayvansal organizmaların bağışıklık sistemi tarafından kendi organizmalarına ait olmayan organik yapılara karşı geliştirilen glikoproteinin yapısındaki moleküllerdir.


...devamı ☟

Antikor
Antikor

Antikor, çok hücreli hayvansal organizmaların immun sistemleri (bağışıklık sistemleri) tarafından; kendi organizmalarına ait olmayan organik yapılara karşı geliştirilen glikoprotein yapısında moleküllerdir. Bu moleküller organizmayı yabancı moleküllerin yol açması muhtemel zarar verici etkilere karşı erkenden uyararak koruyuculuk sağlarlar.

Alm. Antikörper, Fr. Anticorps, İng. Antibody. Vücuda giren herhangi bir yabancı maddeye karşı vücudun meydana getirdiği savunma maddeleri. Mikrop, toksin (mikropların salgıladığı zehirler) veya herhangi bir yabancı madde vücuda girdiğinde, vücut otomatik olarak bu maddeleri yok etmek için koruyucu maddeler imal eder. İşte bunlara “Antikor” denir. Vücut için yabancı olan ve antikor yapımına sebeb olan maddelere de “Antijen” denir.

Antikorla olan savunma, akyuvar hücrelerinin yaptığı hücresel savunmaya benzemez. Her antikor “spesifik”tir; yani, belli mikrop, toksin veya maddeye karşı özel olarak imal edilir ve ona etkilidir. Antikorların bir kısmı mikrobu çökeltir, bazıları birbirine yapıştırarak etkisizleştirir, bir kısmı ise eritir. Toksinlere yapılan antikorlara ise “antitoksin” denir. Antikorları esas olarak “Plazma hücreleri” denilen bir çeşit akyuvar grubu imal eder.

Vücuda aşı yolu ile zayıflatılmış veya öldürülmüş mikrop verilirse, vücut bu mikropların maddelerine karşı antikor yaparak o mikrobun hastalandırıcı olanına karşı da mukavemet kazanmış olur. Bu duruma "bağışıklık" denir. Bağışıklığı sağlayan, antikorlardır.

Antikor

Hastalığa sebep olan etkenleri zararsız duruma getirmek için vücudun çıkardığı madde.

Antikor

Türkçe Antikor kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. antibody, protein in the blood which reacts to infectious agents

Antikor

hastalık etkenlerini zararsız duruma getirmek için vücudun çıkardığı özdek.

Antikor

Türkçe Antikor kelimesinin Fransızca karşılığı.
anticorps [le]

Antikor

Türkçe Antikor kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Antikörper

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Monoklonal antikor
2 yıl önce

Monoklonal antikorlar sadece bir epitopa karşı reaksiyon gösteren antikorlardır ve sadece bir adet B-Lenfosite dayanan hücre klonundan elde edilirler....

Yo (antikor)
6 yıl önce

Purkinje hücreleri(en:Purkinje cell) 1. tip sitoplazmik antikorları olarak da isimlendirilen Yo antikorları, Purkinje hücrelerinde bulunan 34 ve 62 kDa ağırlıklarındaki...

Antijen
2 yıl önce

Bağıştıran ya da antijen vücuda girdiğinde bağışıklık sistemi tarafından antikor üretimine yol açan yabancı moleküllerdir. Antijenler genellikle protein...

Antijen, Antikor, Bakteri, Bağışıklık, Bağışıklık sistemi, Hücre, Lenf sistemi, Lökosit, Mikrop, Protein, Tıp
ELISA
2 yıl önce

Antijen-antikor ilişkisini, antikora bağlanmış bir enzimin aktivitesini araştırmak temeline dayanan kantitatif ölçüm yöntemidir. Antijene karşı antikor ya...

ELISA, Elisa Toffoli, Enzim Bağlı İmmün Assay, Anlam ayrım
HIV
2 yıl önce

pozitif" veya "HIV enfeksiyonlu" denir. Bu kişiler aynı zamanda kanında antikor bulunan anlamında sero (anti-HIV, veya bilinen ismiyle ELISA testi) pozitif...

HIV, 1959, 1961, 1966, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1998
özbağışıklık
6 yıl önce

immunoglobulinlerin antijen bağlayan komponentlerine karşı oluşan antikorlardır; bunlara anti-idiotip antikorlar (anti-idiotype antibodies) adı verilir. Gerektiği kadar...

Plazma hücresi
2 yıl önce

plazmositler, organizmanın sıvısal dirençliliğinde çok önemli rol oynayan, antikorları salgılayan immün sistem hücreleri Poligonal, oval veya yuvarlak şekilli...

Plazma hücresi, Antijen, Antikor, B lenfosit, Bazofil, Dalak, Endoplazmik retikulum, Golgi kompleksi, Hücre, Hücre biyolojisi, Kromatin
B hücresi
2 yıl önce

ara adımdan sonra da dönüşebilirler. Plazma B hücreleri, antikor üretirler ki bu antikorlar antijenlerin yıkımına, antijenlere bağlanarak ve böylece bağlandıkları...

B hücresi, Kan, Antijen, Antikor, Bazofil, Bağışıklık sistemi, Doğal öldürücü hücre, Eozinofil, Eritrosit, Granülosit, Histiosit