Ulahça (veya Makedo-Rumence, Arumence, ve Ulahça'da limba armãneascã, armãneshce veya armãneashti; Yunanca: Βλάχικα Vlahika (Türkçedeki "Ulahça" adı Yunanca'dan türetilmiştir) Balkanlar'da konuşulan Doğu Roman Dilidir.
Balkanlar'daki Roma fetihinden sonra düzenlenmiş ve çağdaş Rumencenin grameri ve morfolojisi gibi birçok özellik paylaşıyor.

Arumence

Arumence ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Aromanca

İlgili konuları ara

Yanıtlar