Aryan

Kısaca: Aryan Sanskritçe "asil" veya "onurlu" anlamındaki "Ä€rya" kelimesinden türetilmiş İngilizce bir sözcüktür. ...devamı ☟

Aryan Sanskritçe "asil" veya "onurlu" anlamındaki "Ä€rya" kelimesinden türetilmiş İngilizce bir sözcüktür.Sanskritçe terim için, Monier-Williams şu açıklamayı yapıyor: "saygı duyulan veya onurlu insan , í‚ryavarta'da ikamet eden kişi; bu ülkenin dinine bağlı bir insan; Orta Asya'dan í‚ryavarta'ya göç eden ırkın adı; çok takdir gören kişi; sahip; í‚ryan, í‚ryan insanlarının tercih ettiği; bir í‚ryan gibi davranan, değerli, onurlu, saygı duyulan, asil; iyi bir aileden gelen; mükemmel; akıllı; uygun" Avesta dilindeki benzeri "Airya"dır ve Eski Pers dilindeki karşılığı "Ariya"dır. Büyük oranda Proto-Hindu-İranlıların etnik olarak kendilerini tanımlama amacıyla kullanılmak üzere varolmuştur. Çünkü, 19.yüzyıl'da, Hindu-İranlılar,Hint-Avrupa dillerini konuştuklerı bilinen en eski insanlardı. Aryan kelimesi sadece Hindu-İranlıları ifade etmek için değil aynı zamanda Hint-Avrupa dil ailesinden olan dilleri konuşanları da ifade edecek şekilde kullanılmaya başlandı. Dipnotlar } Avesta: Büyük ölçüde Pers, Hint halklarının temel kutsal kitapları ki bu kitap Zerdüştlüğü anlatan yegane eser niteliğindedir. Başvuru kaynakları *Paul Thieme, Der Fremdling im Rigveda. Eine Studie über die Bedeutung der Worte ari, arya, aryaman und aarya, Leipzig (1938). * Vyacheslav V. Ivanov and Thomas Gamkrelidze, The Early History of Indo-­European Languages, Scientific American, vol. 262, N3, 110­116, March, 1990 * A. Kammenhuber, "Aryans in the Near East," Haidelberg, 1968 İleri Okuma *Vyacheslav V. Ivanov and Thomas Gamkrelidze, The Early History of Indo-­European Languages, Scientific American, vol. 262, N3, 110­116, March, 1990 *A. Kammenhuber, "Aryans in the Near East," Haidelberg, 1968 *Arvidsson, Stefan (2006), Aryan Idols: Indo-European Mythology as Ideology and Science, translated by Sonia Wichmann, Chicago and London: The University of Chicago Press. *Poliakov, Leon (1974). The Aryan Myth: A History of Racist and Nationalistic Ideas In Europe. Translation of Le mythe aryen, 1971. Ayrıca bakınız *Ari ırk

Kaynaklar

Vikipedi

Aryan

İngilizce Aryan kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. ario, miembro de o descendiente del pueblo que habla las lenguas indo-europeas; caucásico no judío (de la raza aria según la ideología nazi) adj. ario, de o perteneciente al pueblo que habla lenguas indo-europeas; de o perteneciente a los arios

Aryan

İngilizce Aryan kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. aryen, indo-européen, indo-germanique adj. Aryen, Indo-européen

Aryan

İngilizce Aryan kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Arier, Angehöriger des indoeuropäischen Volkes; nicht-jüdische weiße Person (nach der nationalsozialistischen Lehre) adj. arisch, von oder sich auf das Volk früher indoeuropäische Sprachen sprechend beziehend; sich auf die Arier beziehend

Aryan

İngilizce Aryan kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. ariano, individuo di razza ariana e parlante una delle lingue indo-europee agg. ariano, appartenente alla razza di lingua indo-europea ritenuta eletta dai nazisti

Aryan

İngilizce Aryan kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. ariano, descendente dos povos de línguas indo-européias; caucasiano não-judeu (de acordo com a doutrina nazista) adj. ariano, relativo aos povos de línguas indo-européias; relativo aos arianos

Aryan

i. ari, hint avrupalı, hint avrupa dili s. Arilerle ilgili, Hint Avrupa diliyle ilgili

Aryan

İngilizce Aryan kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. Arisch, indo-europees, indo-germaans bn. Arisch, indo-europees

Aryan

n. member of or descended from a people who spoke Indo-European languages; non-Jewish Caucasian (according to Nazi doctrine) adj. of or pertaining to a people who spoke Indo-European languages; of or pertaining to the Aryans n. (Music) aria, melody

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hint-Aryan dilleri
3 yıl önce

Hint-Aryan dilleri, Hint-Avrupa dil ailesi'nin, Hint-İran kolunun bir alt ailesini oluşturur. Dünyada bilinen 219 Hint-Aryan dili var olup, ağırlıklı...

Aryan Kardeşliği
3 yıl önce

Aryan Kardeşliği (Aryan Brotherhood, AB olarak da bilinir), ABD'de hapishane içinde ve dışında yaklaşık 15000 üyesi bulunan bir hapishane suç çetesi....

Marc Aryan
3 yıl önce

Marc Aryan (d. 14 Kasım 1926 - ö. 30 Kasım 1985) Ermeni asıllı Fransa doğumlu Belçikalı şarkıcı. Asıl adı Henry Markarian olan şarkıcı 1960'lı yıllarda...

Aryan mitolojisi
6 yıl önce

Aryan mitolojisi, Pers ve Hint Vedik kültürün kurucuları antik Aryanlar tarafından inanılan mitolojidir. Birçok isme sahip bir Tanrı'ya inanırlardı: Rig...

Aryan mitolojisi, í–ksüz maddeler (Ekim 2006), Avesta, Avrupa, Bağlantı tanıtmak, Dharma, Hindistan, Hint, Hint-Aryan, Hitit, Hristiyanlık
Arya (Anlam Ayrımı)
6 yıl önce

Arya şu anlamlara gelebilir: Arya, opera eserinde, solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan şarkı Arya...

Arya
3 yıl önce

Arya, opera eserinde, solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan şarkı. Üç bölümlü şarkı formundan oluşan...

Arya, Müzik, Opera, Orkestra, Taslak
Nepalce
3 yıl önce

Hint-İran dilleri koluna bağlı Hint-Aryan dilleri grubunun bir üyesidir. Glottolog'a göre "Kuzey bölgesi Hint-Aryan dilleri" içerisinde bulunanan Doğu...

Lebensborn
3 yıl önce

sağlıklı" olarak sınıflandırılan kişilerin abartılı ilişkiler yoluyla "Aryan" çocukların doğum oranlarını yükseltmek amacıyla Nasyonel Sosyalist Parti Almanyası'nda SS tarafından...

Lebensborn, Heinrich Himmler, II.Dünya Savaşı, Münich, Nazi, Norveç, Heim Hochland, Aryan, Üçüncü Rich