Arz aşağıdaki anlamlara gelebilir:...

ARZ (türkçe) anlamı
1. 1 . Sunma.
2. 2 . Yüksek bir makama anlatma
3. bildirme
4. arz (II)
5. isim
6. eski dil Arapça ¤arø

En

7. genişlik
ARZ (türkçe) anlamı
8. sunma
9. yer
10. yeryüzü
11. (büyük bir oruna) anlatma
12. bildirme
13. en
14. genişlik
ARZ (türkçe) ingilizcesi
1. [Île d'Arz]n. presentation
2. demonstration
3. submission
4. offer
5. supply
6. preferment
ARZ (türkçe) fransızcası
1. offre [la]
ARZ (türkçe) almancası
1. Breite
2. Erde
3. Landstrich
4. Darlegen
5. Ausdruck
6. Vorlegung
7. Unterbreitung
8. Angebot
9. Offerte

Arz hakkında bilgiler

arz ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Arz kanunu

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Arz Ve Talep

ARZ VE TALEP Alm. Angebet und Nachfrage (f), Fr. Offre et demande, İng. Supply and demand. Bir malın üreticilerinin (müstahsilleri) belirli piyasa fiyatları ile satmaya hazır oldukları mal miktarına “arz” denir. Aynı şekilde bir malın tüketicilerinin (müstehlikler) belirli piyasa ...

Halka Arz

Halka Arz Şirketler hukukunda önem arzeden bir kavramdır. "Anonim ortaklıklar"ın tedrici kurulma şeklinde, ana sözleşmenin düzenlenmesinden ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasından sonra ortaklık hisseleri halka arz edilir. Kurucular hiç sermaye taahhüdünde ...

Arz - Talep Dengesi

Arz - talep dengesi arz edilen miktarın talep edilen miktara eşit olması durumuna arz - talep dengesi denmektedir. Bu eşitliği sağlayan ve farkedilir bir değişme eğilimi göstermeyen fiyat seviyesine ise denge fiyatı denmektedir. Belli bir fiyattan arz edilen miktarın aynı fiyattan ...

Arz-Talep Dengesi

Arz-Talep Dengesi Arz edilen miktarın talep edilen miktara eşit olması durumuna arz - talep dengesi denmektedir. Bu eşitliği sağlayan ve farkedilir bir değişme eğilimi göstermeyen fiyat seviyesine ise denge fiyatı denmektedir. Belli bir fiyattan arz edilen miktarın aynı fiyattan talep ...

Arzúa

Arzúa İspanya'nın özerk bölgelerinden biri olan Galiçya'nın kuzeybatısında bulunan A Coruña eyaletine bağlı belediyesi.

Dabbe'tül Arz

Dabbe (Dabbe, Dâbbet, Daabbat; Arapça: دابة), Dabbetülarz, Dabbetü'l Arz, Dabbet'ül Arz, Dabbetül Arz, Dâbbetü'l Arz, Dâbbetü'l-Arz, Daabbat al Ard (دابة الارض), İslam eskatolojisinde ahirzamanda (yerden) ortaya çıkacağına inanılan canlı varlıktır.

Dabbetül-arz

Dabbe (Dabbe, Dâbbet, Daabbat; Arapça: دابة), Dabbetülarz, Dabbetü'l Arz, Dabbet'ül Arz, Dabbetül Arz, Dâbbetü'l Arz, Dâbbetü'l-Arz, Daabbat al Ard (دابة الارض), İslam eskatolojisinde ahirzamanda (yerden) ortaya çıkacağına inanılan canlı varlıktır.

Dabbetül Arz

Dabbet, Dabbetülarz, Dabbetü`l Arz, Dabbet`ül Arz, Dabbetül Arz, Dâbbetü`l Arz, Dâbbetü`l-Arz, Daabbat al Ard دابت ال ارض İslam eskatolojisinde yer alan bir terim. Kısaltılmışı Dabbe, Dabbet, Dâbbet, Daabbat Arapça: دابة ال ...