As (sikke)

As (çoğul asses) Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğu'nda kullanılan, önce gümüş, sonra bakırdan basılan bir sikke olup adını ağırlık birimi (12 unciae = ounces) eşsesinden alır.

As (sikke)

As (çoğul ``asses``) Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğunda kullanılan, önceleri gümüşken sonradan bakırdan basılan bir sikke olup adını ağırlık birimi (12 unciae = ounces) eşsesinden alır. Zamanla değer kaybetmekten kurtulamamıştır. thumb|Circa İ.Ö. 240-225 . í† Aes oyma As

Cumhuriyet Sikkesi

As İ.Ö.280`de Roma Cumhuriyetinde ortaya çıkan dökme bronzdan bir sikke olup anlamı `birim` ya `birlik` tir. (latince: bronzdan yapılan şey)<ref>http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=As_%28sikke%29&action=submit</ref>. İlave olarak as`ın alt değer birimleri; bes (2/3), semis (1/2), quincunx (5/12), triens (1/3), quadrans (1/4), sextans (1/6), uncia (1/12, aynı zamanda yaygın bir ağırlık birimi), ve semuncia (1/24), as `in katları olarak, dupondius (2), sestertius (2.5), tressis (3), quadrussis (4), quinquessis (5), ve denarius (10), olarak basılmıştır.

Dökme sikke olarak as, 70 yıl boyunca basıldı ve bir kaç aşamada ağırlığı yaklaşık bir sextantal (yani ağırlığı bir pound`un 1/6 oranına indirildi) düşürüldü. Aynı anda gümüş bir sikke olan denarius` un da değeri düşürüldü. Erken dönem Roma gümüş sikkeleri Yunan ağırlık sistemi ile basılmış olduğundan, hem güney İtalya`da hem de Adriyatik`in karşı kıyısında kolayca kabul gördü ancak şimdi Roma sikkeleri Roma Ağırlık Standartları ile basılıyordu. Denarius ya da `tenner`, ilk olarak on as değerinde basıldı ancak İ.Ö. 140 civarında onaltı as olarak tekrar değerlendirildi. Söylendiğine göre bu Punic Savaşları`nın finansal sonucu idi.

thumb| Cumhuriyeti as kalıbı.] Cumhuriyet boyunca as, ön yüzünde Janus büstü arka yüzünde ise gemi pruvası ile basılmıştı. Orijinalinde Libral üzerinden üretilmişti sonradan Libral ağırlık standardına göre yeniden değerlendirildi. Cumhuriyetin bronz sikkeleri dökme tekniğinden dövme tekniğine ağırlıkları azaltılmış olarak geçti. Bazı dönemlerde zaten hiç as basılmadı.

İmparatorluk Sikkesi

] 23`teki Augustus Sikke Reformu`nun ardından as, bronz yerine saf kırmızımsı bakırdan basıldı. Sestertius ya da ``iki buçukluk`` (orijinalinde 2.5 as, ama şimdi 4 as) ve dupondius (2 as) nümizmatikçilerin (orichalcum pirinç)<ref>http://www.archives.nd.edu/cgi-bin/lookup.pl?stem=orichalcum&ending=</ref> dedikleri altın renkli bir bronz alaşımından basılmaya başlandı. As basımı 3. yüzyılın sonlarına kadar devam etti. Roma İmparatorluğunda düzenli olarak basılan en değersiz para idi. Son as 270`te Aurelian ve Diocletian`ın yönetiminin başlarında basılmıştır.<ref>http://www.wildwinds.com/coins/sear/s3276.html</ref>

frame|none|center|Sestertius , dupondius Antoninus Pius,ve as


As ve Katları

| | | |

Referanslar

<references/>

Kaynak wiki |url=http://en.wikipedia.org |tarih=12 Mart 2007 |dil=İngilizce ve Latince |madde=As (coin)Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar