Asal Zeta Fonksiyonu

Kısaca: Asal zeta fonksiyonu Riemann zeta fonksiyonu'nun bir analoğudur. sonsuz seriler içinde tanımlanır, yakınsaklık için \Re(s) > 1 olmalıdır: ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Riemann zeta işlevi
3 yıl önce

Matematikte Riemann zeta işlevi (ya da; Euler-Reimann zeta işlevi), Alman matematikçi Bernhard Riemann tarafından 1859'da bulunmuş olan ve asal sayıların dağılımıyla...

çarpım fonksiyonu
3 yıl önce

Çarpım fonksiyonu, sayılar teorisinde bir f(n) aritmetik fonksiyonudur. Bu fonksiyon, tanım kümesindeki her x ve y çifti için çarpma işlemini koruyan...

Riemann Hipotezi
3 yıl önce

{\displaystyle \zeta (s)=1+1/2^{s}+1/3^{s}+1/4^{s}+...=\sum _{n=1}^{\infty }{\frac {1}{n^{s}}}} biçiminde belirtilen ve Riemann Zeta Fonksiyonu olarak bilinen...

Riemann Hipotezi, 1859, Asal sayılar, Bernhard Riemann, Matematik, Örüntü, Kompleks sayılar
Matematiksel fonksiyonların listesi
3 yıl önce

Basamak fonksiyonu: Bir sonlu doğrusal kombinasyonun yarı-açık aralıkların Gösterge fonksiyonuları. Heaviside basamak fonksiyonu: Birim adım fonksiyonu olarak...

Skewes sayısı
6 yıl önce

(x)>\operatorname {li} (x),} buradaki π(x), asal hesaplama fonksiyonu ve li(x) is the logaritmik integral fonksiyonudur. Bu sınırlar geliştirildi: e 727 , 952...

Totient
5 yıl önce

tarafından yaratılmıştır. Totient fonksiyonu, Yunan harflerinden φ {\displaystyle \varphi } ile simgelendiği için Fi fonksiyonu olarak da anılabilir. Örneğin...

Totient, Asal, Leonhard Euler, Matematik, Sayılar teorisi, Taslak
Apéry sabiti
6 yıl önce

ikinci dereceden bir poligamma fonksiyonu ile de ifade edilebilmektedir. ζ ( 3 ) = − 1 2 ψ ( 2 ) ( 1 ) . {\displaystyle \zeta (3)=-{\frac {1}{2}}\,\psi ^{(2)}(1)...

Leonhard Euler
3 yıl önce

^{2}}{6}}} , ζ ( s ) {\displaystyle \zeta (s)} Riemann zeta fonksiyonudur ve aynı zamanda herhangi bir çift sayıda zeta fonksiyonunun nasıl değerlendirileceğini...

Leonhard Euler, 15 Nisan, 1707, 1726, 1727, 1730, 1733, 1734, 1735, 1740, 1741