Asetil Koenzim A

Kısaca: Asetil-CoA birçok biyokimyasal tepkimede kullanılan metabolizmadaki önemli bir moleküldür. Ana kullanım alanı enerji üretimi için oksitlenmek üzere asetil grup içindeki karbon atomlarını Krebs döngüsüne taşımaktır. ...devamı ☟

Asetil koenzim a
Asetil Koenzim A

Asetil koenzim a ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Asetil CoA

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Asetil koenzim a
2 yıl önce

Asetil koenzim A veya asetil KoA, birçok biyokimyasal tepkimede kullanılan metabolizmadaki önemli bir moleküldür. Ana kullanım alanı enerji üretimi için...

Koenzim A
2 yıl önce

Tüm genomlar Koenzim A'yı substrat olarak kullanan enzimleri kodlayabilirler ve hücresel enzimlerin yaklaşık %4'ü Koenzim A yı (veya asetil-CoA gibi bir...

Sterol
2 yıl önce

steroidlerin bir alt grubu olup, A halkasının 3-pozisyonunda bir hidroksil grubuna sahiptirler. Asetil koenzim A'dan sentezlenen amfipatik lipitlerdir...

Sterol, Biyokimya, Fungus, Hücre zarı, Kolesterol, Lipit, Steroid, Steroid hormonlar, Taslak, í–karyotik, Ergosterol
N-Asetilaspartat
6 yıl önce

glutamattan sonra en önemli moleküldür. NAA, nöronlarda aspartat ve asetil koenzim A'dan sentezlenir. Birçok işlevi henüz tam bilinmemekte ve araştırmalar...

N-Asetilaspartat, Aspartat, Beyin, Biyokimya, Nöron, Taslak, Asetil koenzim A, Glutamat
Kromozom 11 (insan)
6 yıl önce

içermektedir. Kromozom 11 üzerinde bulunan genlerden bazıları: ACAT1: Asetil koenzim A asetiltransferaz 1 ATM: Ataksia telangiectasia mutated CPT1A: carnitine...

Pantotenik asit
6 yıl önce

eksikliğine bağlanmıştır. Aktif formu koenzim A ve ACP'dir (açil taşıyıcı protein). Asetil ve Açil gruplarının koenzim A ya taşınmasında rol oynar. Ayrıca...

Pantotenik asit, Asit, Tıp, Madde taslağı
Asetilasyon
6 yıl önce

asetiltransferaz üst ailesi GNAT'ların bir alt ailesidir. GNAT'lar asetil-koenzim A'dan amin grubuna bir asetil grubu aktarırlar. NAT'lar en çok mayada çalışılmışlardır...

Karaciğer yağlanması
2 yıl önce

karaciğerdeki bizzat karbohidrat ve proteinlerin parçalanması sonucu oluşan asetil koenzim A'nın lipidlere dönüşümü ve yağ asitlerinin yağ deposundan karaciğere gönderilmesiyle...

Hepatosteatoz