Askerlik Hizmeti

Kısaca: Askerlik hizmeti, herhangi bir ülkede belirli bir yaşa gelen vatandaşların, zorunlu olarak, belirli bir süre orduda görev yapması. Ayrıca askerlik veya vatani hizmet olarak da bilinir. ...devamı ☟

askerlik hizmeti
Askerlik Hizmeti

Askerlik hizmeti, herhangi bir ülkede belirli bir yaşa gelen vatandaşların, zorunlu olarak, belirli bir süre orduda görev yapması. Ayrıca askerlik veya vatani hizmet olarak da bilinir. Ordular mesleği askerlik olan kişilerin dışında, ya belirli bir süre için zorunlu askerlik hizmetine alınan yetişkin kişilerden ya da gönüllülerden oluşur. Bir tür zorunlu askerlik hizmeti Eski Mısır'da uygulandı. Napolyon Savaşları sırasında Fransa'da, bütün sağlıklı erkekleri askere alındı. Daha sonra Prusya, erkekleri askerlik eğitimi için bir süre askere çağırmaya başladı. Böylece, az sayıda askerden oluşan asıl ordu, savaş zamanında hizmet etmeye hazır, eğitim görmüş yedek askerlerin katılmasıyla büyüyordu. Dünyada askerlik hizmeti Amerikan İç Savaşı'nda (1861-65) Güney ve Kuzey, zorunlu askerlik usulüne başvurdular. Ama, 19. yüzyıl boyunca ABD'de ve İngiltere'de barış zamanında zorunlu askerlik uygulanmadı. I. Dünya Savaşı'nda, İngiliz ordusu düzenli askerlerden ve gönüllülerden oluşuyordu. 1930'larda ABD ve İngiltere, oldukça küçük düzenli ordularla yetindiler. Almanya ve Japonya ise, zorunlu askere alma usulü uyguladılar ve büyük ordular kurdular. 1939'da İngiltere zorunlu askere almayı yeniden uygulamaya başladı. II. Dünya Savaşı, hemen bütün ülkelerin orduya bakışlarını değiştirdi. Çoğunlukla iki yıllık bir süre için gençler askere alınarak güçlü ordular kuruldu. İngiltere'de zorunlu askerlik 1960'a değin sürdü. Günümüzde İngiltere'nin kara, hava ve deniz kuvvetleri gönüllülerden oluşmaktadır. ABD zorunlu askere almayı Vietnam Savaşı nedeniyle sürdürdü ve bu uygulamaya ancak 1973'te son verebildi. Günümüzde birçok ülkede halen zorunlu askerlik hizmeti uygulanmaktadır. Düzenli ordusu olmayan İsviçre gibi bazı ülkelerde yükümlüler yaşamlarının belli bir döneminde askerlik hizmetine alınır ve bu süre boyunca her yıl birkaç hafta eğitim görürler. Çin Halk Cumhuriyeti'nde yasalar gereği zorunlu askerlik hizmeti mevcut olmakla birlikte, ülkenin büyük nüfusu ve yeterli gönüllü sayısı nedeniyle zorunlu askerlik uygulanmamaktadır. İsrail'de 18 yaşını doldurmuş ya da 12. sınıfı bitirmiş vatandaşlar için (bay ya da bayan) askerlik zorunludur. İsrail'li Araplar, hamile ve evli bayanlar için askerlik zorunlu değildir. Askerlik hizmeti bayanlar için 2, erkekler için 3 yıldır. Osmanlı'da askerlik hizmeti Osmanlı Devleti'nde ordunun büyük bölümü, 1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırılıncaya kadar tımarlı sipahiler ve yeniçerilerden oluşuyordu. Yeniçeriler düzenli ordunun sürekli askerleriydi. Tımarlı sipahiler ise yalnızca savaş zamanlarında orduya katılırlardı. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra bir süre süresiz askerlik uygulandı. 1843'te kura usulü kabul edildi. Buna göre askere alınan kişiler, beş yıl zorunlu askerlik yapıyordu. Sonraki yedi yıl için yedeğe ayrılıyor ve bu süre içinde yılda bir ay askerlik eğitimi görüyorlardı. 1869'da zorunlu askerlik süresi altı yıl, yedek askerlik süresi de 14 yıl olarak belirlendi. 1916'da, Osmanlı uyruğundaki herkesin askere alınması zorunluluğu getirildi. 45 yaşına kadar herkes yedek asker sayıldı. Türkiye'de askerlik hizmeti 1916'da çıkarılan bir yasaya göre Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki her erkek 20 yaşına geldiğinde ilk askerlik yoklamasını yaptırır. Yedek subay olanların hizmet süreleri on iki ay, kısa dönem erbaşların ise altı aydır.

Yedek subaylık

Yükseköğrenim (dört yıllık fakülte) görmüş olanlar ise yedek subay adayı olarak askerlik şubelerine müracaat ederler. Türk Silahlı Kuvvetlerinin o anki yedek subay ihtiyacı, kişinin kendi isteği ve yedek subaylık sınavı sonucuna bakılarak yedek subay ya da 6 ay kısa dönem er olarak askerlik görevlerini tamamlarlar.

Bedelli askerlik

Yurtdışında çalışanlar ise, bedeli ( 5112,00 a‚¬ ) dövizle öder ve 21 gün askerlik eğitiminden geçirilirler.

Hayatını kaybeden askerlerin yakınlarının askerlik durumu

Şubat 2009 tarihinde çıkarılan bir yasa ile, askerlik yaparken, "terörle mücadele kapsamında" hayatını kaybeden yükümlülerin çocukları ile kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça askerliğe alınmamakta, askerlik yapmakta olanlar ise terhis edilmektedir. Askerlik Kanunu Değişti TRT Haber. Erişim: 6 Şubat 2009 Bu yasaya göre, askerlik hizmetini yerine getirirken herhangi bir nedenle ölen, kaybolan veya malul olanların kardeşlerinden biri, istekli olmadıkça silah altına alınamaz. Hayatını kaybeden askerin ebeveynleri ölü ise ya da bir anlaşmaya varamıyorlarsa; öncelikle silah altında olan kardeşi varsa, istekli olması halinde terhis edilir. Silah altında kardeşi yoksa veya silah altında olan kardeşi terhis olmak istemezse, askerlik hizmeti sırası gelen ilk kardeş, istekli olmadıkça askerliğe alınamaz.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Askerlik hizmeti
3 yıl önce

→Bu madde askerlik hizmeti ile ilgilidir. Kavramın daha geniş açıklaması için asker maddesine bakınız. Askerlik hizmeti, herhangi bir ülkede belirli bir...

Zorunlu askerlik
3 yıl önce

belirlenen devlet hizmeti. Avrupa'nın iki önemli ülkesi Fransa ve Birleşik Krallık’ta zorunlu askerlik kaldırılmıştır. Bu ülkelerde askerlik profesyonel olarak...

Zorunlu askerlik, Almanya, Askeriye, Belçika, Devlet, Fransa, Hollanda, Taslak, Türkiye, Yunanistan, İngiltere
Bedelli askerlik
6 yıl önce

ile vatani hizmetlerini görmelerine olanak veren bedelli askerlik günümüzde geçerlidir, buna aynı zamanda "dahte" (dövizle askerlik hizmetine tabi erler)...

Bedelli askerlik, 17 Ağustos, 1999, Ansiklopedi, Askeriye, Cumhuriyet, Osmanlı, Taslak, Zorunlu askerlik, Dövizli askerlik, ,
Askerlik şubesi
6 yıl önce

ve ekonomik etkenler göz önüne alınarak askerlik şubeleri 5 sınıfa ayrılmış durumdadır. Tüm vatandaşlara hizmet götürülmesi amacıyla hemen hemen her ilçeye...

Askerlik Şubesi, 1886, 1915, 1927, 1949, 1970, Asker, Askeriye, Bedelli askerlik, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Kolordu
Amerikan Dostluk Hizmet Komitesi
6 yıl önce

çalışmasıyla 1917'de kuruldu. Kuruluşun üyeleri inançları dolayısıyla askerlik hizmeti yapmayı reddederler ve zafer kazanan ile kaybeden arasında bir ayrım...

Bolivya Silahlı Kuvvetleri
6 yıl önce

komutanlığına bağlıdır. Hava Kuvvetleri (Fuerza Aérea Boliviana) Gönüllü askerlik hizmeti için yaş sınırı 18 olmasına rağmen yıl içinde öngörülen sayıda gönüllü...

Türkiye'de vicdani ret
6 yıl önce

vicdani ret hakkı, askerlik hizmeti ile bağdaşmayan savaş karşıtı bir inanca mensup olanların inanç özgürlüğünü korumak amacıyla, askeri hizmet yükümlülüğüne...

Dahte
6 yıl önce

Dövizle Askerlik Hizmetine Tabi Erler (DAHTE), 18 yaş ve üzeri erkek Türk vatandaşlarından yurt dışında en az 3 yıl çalışmış olanların 21 günlük süre ile...