Sosyal olmayan insan davranışları sergileyen bireye verilen ad. ...

ASOSYAL (türkçe) anlamı
1. 1 . Sosyal olmayan.
2. 2 . toplum bilimiGenel kabul görmüş kuralların dışında hareket eden.
ASOSYAL (türkçe) anlamı
3. topluma uyum sağlayamayan (kimse)
4. toplumdışı
ASOSYAL (türkçe) ingilizcesi
1. adj. asocial
2. unsocial
ASOSYAL (türkçe) fransızcası
1. asocial/e
ASOSYAL (türkçe) almancası
1. asozial

Asosyal hakkında detaylı bilgi

Sosyal olmayan insan davranışları sergileyen bireye verilen ad.

psikolojik hastalık olarak değerlendirilebilir. ayrıca insanların yaptığı çoğu şeyi onaylamayan ve kalabalık ortamlarda bulunmayı sevmeyen ve diğer insanlar gibi maymunluk yapmayı beceremeyen kişidir.

------------------------------------------------------------------

sağlık denince halk arasında akıla ilk olarak fiziki sağlık gelmektedir. fakat bu eksik bir bilgidir. bir insanın tam anlamıyla sağlık olması sadece fiziki sağlığına bağlı değil ruhi sağlığınada bağlıdır. pek önemsenmesede ruhi sağlık toplumu ciddi derecede etkilemektedir.

asosyallikte birtür ruhi bozukluktur.İlgili Konu Başlıkları Tümü

Asosyal Davranış

Fiziksel şiddet, patolojik yalan söyleme (bkz.), cinsel sapıklık, aşırı içki düşkünlüğü, hırsızlık (bkz.) veya kötü davranışlar gibi asosyal davranışlardan hiçbiri belli bir psikolojik hastalığın belirtisi yahut başlı başına bir sendrom (bkz.

Tristan

Antoine Fuqua''nin King Arthur filmine göre Sarmatya''lı Yuvarlak Masa Şövalyelerinden biri. Anavatanı Karadenizin kuzeyinde o zamanki adıyla Sarmaya olan ülke. Sarmatlar Roma İmparatorluğu ile savaşıyor, yeniliyor ve bunun sonucunda yapılan anlaşmanın maddelerinden birine göre ...

Fuhuş

Fuhuş, kadınlar yahut erkekler tarafından, mali kazanç amacıyla yürütülen aşırı nitelikte cinsel alışveriştir. Fahişe ile müşteri arasındaki emosyonel ilişki çoğunlukla birbirlerini karşılıklı hor görmeleridir. Bugün fuhuş daha ziyade cinsel bakımdan düzen bozukluğu ...

Impuls

En genel anlamında, önceden düşünmeden ya da karar vermeden ve dolayısıyla birdenbire ve genellikle içgüdüsel kaynaklardan doğan bir eylemde bulunma eğilimidir. Freud (bkz.) bu terimi özellikle (bkz.

Varoluş Evreleri

Varoluşçu düşünür Sören Kierkegaardın egzistansın, varolan bireyin seçimlerine bağlı olarak, yaşam süresi içinde bulunabileceğini söylediği varoluş tarzları.

Çocuk Psikiyatrisi

Çocuk psikiyatrisi, olgunlaşma dönemi sırasındaki davranış ve emosyon bozukluklarını her bakımdan kapsar. Tıpkı yetişkin psikiyatrisi gibi, aslında tıbbın her dalı gibi, belirli sınırları yoktur. Çocuk psikiyatrisi alanı, pediatri, öğrenim ve sosyal yardım gibi alanlara da ...

Çocuklarda Davranış Bozuklukları

Çocuklarda görülen anormal davranış biçimlerini kapsayan bir terimdir. Uyum (adaptasyon) bozukluklarını, emosyonel ve asosyal bozuklukları içine alır. Bu bozukluklarla ilgili genel bilgi çocuk psikiyatrisi başlığı altında anlatılmaktadır.

Disleksi(kelime Körlüğü)

Normal zekâlı çocukların yaklaşık %5'inde şiddetli okuma güçlüklerine rastlanır. Çocuğun ailesinde de okuma güçlükleri ve geç konuşmaya başlama sözkonusu olabilir. Çocukta beceriksizlik, sağ-sol ayırdedememe, harfleri ters yazma, motor sebatsızlık ve sözcükleri aynadan ...

Encephalitis Lethargica

1917 yılında Von Economo'nun tanımladığı "uyku hastalığı", o tarihten sonraki on yıl içinde bir salgın halini aldı ve bugüne kadar gittikçe kayboldu, yahut klinik şeklini değiştirdi. Etken virüs, kadınları ve erkekleri eşit oranda, ama daha ziyade yetişkinleri etkiler. ...

Kannabis Sativa

Kannabis, kannabis sativa bitkisinin çiçek uçlarından ve yapraklarından elde edilir. Bu bitkiden veya kuru yapraklarından çıkarılan reçine kaynak madde olarak kullanılır. Aktif kannabis türevleri kimyasal bakımdan tetra hidrokannabinol maddeler grubuna girer.

Otomatizm, Otomatik Davranış

Davranışla bilincin ayrılmasıdır. Bu terim, davranışla bilincin ayrılmasının etyolojisine göre değişen birçok davranış tiplerini kapsamaktadır. Bazı normal durumlarda da davranış otomatikleşebilir; örneğin basit bir işin gerektirdiği tekrarlamalı hareketlerde kişinin ...

Paranoid Şizofreni

Paranoid şizofreni, şizofreninin (bkz.) en kesin ayırdedilebilen ve niteliği en az değişkenlik gösteren alt tiplerinden biridir. Başlangıcı genellikle sinsidir ve çok kere 30 yaşından sonra görülür.

Holden Caulfield

Holden Caulfield, J. D. Salinger'ın ünlü ''Çavdar Tarlasında Çocuklar'' romanının baş karakteridir.