Birey, günlük konuşma dilinde genellikle bir tek kişiyi tanımlamak için kullanılan sözcüktür. Farklı alanlarda ''birey'' sözcüğü, bir kişi anlamından ziyade herhangi ''bir tek'' değer, obje veya tanım tanımlamakta kullanılır.TDK tanımına göre ise ''birey'': #Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert;#Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri;#''Mantık'' - Bir türün kapsamı içine giren somut varlık;#''Psikoloji'' - İnsan topluluklarını oluşturan, insanların b...

BIREY (türkçe) anlamı
1. 1 . Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık
2. fert
3. 2 . Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri.
4. 3 . mantıkBir türün kapsamı içine giren somut varlık.
5. 4 . ruh bilimiİnsan topluluklarını oluşturan
6. insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte
7. kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can
8. fert
9. 5 . toplum bilimiToplumları oluşturan ve düşünsel
10. duygusal
11. iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri
12. fert
BIREY (türkçe) anlamı
13. kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık
14. fert
15. toplumları oluşturan ve düşünsel
16. duygusal
17. istençsel nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri
18. fert
19. bir türün kapsamı içine giren somut varlık
20. kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık
21. fert
22. doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri
23. bir türün kapsamı içine giren somut varlık.
BIREY (türkçe) ingilizcesi
1. n. individual
2. person
BIREY (türkçe) fransızcası
1. individu [le]
BIREY (türkçe) almancası
1. n. Einzelwesen
2. Individualität
3. Individuum

Birey hakkında bilgiler

Birey, günlük konuşma dilinde genellikle bir tek kişiyi tanımlamak için kullanılan sözcüktür.

Farklı alanlarda birey sözcüğü, bir kişi anlamından ziyade herhangi bir tek değer, obje veya tanım tanımlamakta kullanılır.

TDK tanımına göre ise birey:
  1. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert;
  2. Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri;
  3. Mantık - Bir türün kapsamı içine giren somut varlık;
  4. Psikoloji - İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert;
  5. Sosyoloji - Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.}


Birey terimi sadece yüklendiği birçok tanımdan değil, ideolojik planda yapılan farklı yorumlarıyla da önemli bir terim olmuştur. Özellikle 19. yüzyıldan bu yana gelişen felsefi, ekonomik ve ideolojik doktrinlerde çok önemli bir yer kaplamış, zaman zaman bazı ideolojilerin merkezi olmuştur.

Göz At

*Bireycilik
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Birey Dershaneleri

Birey Dershaneleri, İstanbul'da kurulan bir illerarası dershaneler zinciridir.

Alfa Birey

Alfa, sosyal hayvanlar içerisinde; alfa erkek ve alfa dişi, komünite içerisinde, diğer bireyler tarafından kararlarına uyulan ve lider konumundaki bireylerdir. Eğer bir erkek ve bir dişi birlikte bu rolü üstlenirlerse, onlara alfa çift adı verilir.

Flamingo

Flamingo FLAMANKUŞU (Phoenicopterus ruber); Alm. Flamingo (m), Fr. Flamant (m), İng. Flamingo. Familyası: Flamangiller (Phoenicopteridae). Yaşadığı yerler: Tropik bölgelerin acı ve tuzlu su kenarlarında sürüler halinde. Türkiye’de de vardır. Özellikleri: Uzun pembe bacaklı, perde ...

Habeas Corpus

Habeas corpus, gelenek hukukunda, bir mahkeme ya da yargıçça çıkarılan ve gönderildiği kişi ya da kurumdan gözaltında tuttuğu kişiyi belirli bir amaçla mahkeme önünde hazır bulundurmasını isteyen yazılı ve yargısal emir. Geçmişte olduğu gibi bugün de çok değişik ...

Leviathan

Ünlü İngiliz düşünürü Thomas Hobbes’un 1651 yılında yayımladığı eseri­nin adı.. Leviathan, yani Ejderha, toplum sözleşmesinden sonra ortaya çıkacak devle­tin birey karşısında güçlü olması gerektiğini göstermek amacıyla, Hobbes tarafından bi­linçli olarak ...