Birey, günlük konuşma dilinde genellikle bir tek kişiyi tanımlamak için kullanılan sözcüktür. Farklı alanlarda ''birey'' sözcüğü, bir kişi anlamından ziyade herhangi ''bir tek'' değer, obje veya tanım tanımlamakta kullanılır.TDK tanımına göre ise ''birey'': #Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert;#Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri;#''Mantık'' - Bir türün kapsamı içine giren somut varlık;#''Psikoloji'' - İnsan topluluklarını oluşturan, insanların b

Birey

Birey, günlük konuşma dilinde genellikle bir tek kişiyi tanımlamak için kullanılan sözcüktür.

Farklı alanlarda birey sözcüğü, bir kişi anlamından ziyade herhangi bir tek değer, obje veya tanım tanımlamakta kullanılır.

TDK tanımına göre ise birey:
  1. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert;
  2. Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri;
  3. Mantık - Bir türün kapsamı içine giren somut varlık;
  4. Psikoloji - İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert;
  5. Sosyoloji - Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.}


Birey terimi sadece yüklendiği birçok tanımdan değil, ideolojik planda yapılan farklı yorumlarıyla da önemli bir terim olmuştur. Özellikle 19. yüzyıldan bu yana gelişen felsefi, ekonomik ve ideolojik doktrinlerde çok önemli bir yer kaplamış, zaman zaman bazı ideolojilerin merkezi olmuştur.

Göz At

*Bireycilik

birey

kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert; toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, istençsel nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.
bir türün kapsamı içine giren somut varlık; kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.
doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri; bir türün kapsamı içine giren somut varlık.

birey

1 . Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.
2 . Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri.
3 . mantıkBir türün kapsamı içine giren somut varlık.
4 . ruh bilimiİnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert.
5 . toplum bilimiToplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.

birey

Türkçe birey kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. individual, person

birey

Türkçe birey kelimesinin Fransızca karşılığı.
individu [le]

birey

Türkçe birey kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Einzelwesen, Individualität, Individuum

İlgili konuları ara

Yanıtlar