Birey

Kısaca: Birey, günlük konuşma dilinde genellikle bir tek kişiyi tanımlamak için kullanılan sözcüktür. Farklı alanlarda ''birey'' sözcüğü, bir kişi anlamından ziyade herhangi ''bir tek'' değer, obje veya tanım tanımlamakta kullanılır.TDK tanımına göre ise ''birey'': #Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert;#Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri;#''Mantık'' - Bir türün kapsamı içine giren somut varlık;#''Psikoloji'' - İnsan topluluklarını oluşturan, insanların b ...devamı ☟

Birey, günlük konuşma dilinde genellikle bir tek kişiyi tanımlamak için kullanılan sözcüktür.

Farklı alanlarda birey sözcüğü, bir kişi anlamından ziyade herhangi bir tek değer, obje veya tanım tanımlamakta kullanılır.

TDK tanımına göre ise birey:
  1. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert;
  2. Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri;
  3. Mantık - Bir türün kapsamı içine giren somut varlık;
  4. Psikoloji - İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert;
  5. Sosyoloji - Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.}


Birey terimi sadece yüklendiği birçok tanımdan değil, ideolojik planda yapılan farklı yorumlarıyla da önemli bir terim olmuştur. Özellikle 19. yüzyıldan bu yana gelişen felsefi, ekonomik ve ideolojik doktrinlerde çok önemli bir yer kaplamış, zaman zaman bazı ideolojilerin merkezi olmuştur.

Göz At

*Bireycilik

birey

1 . Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.
2 . Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri.
3 . mantıkBir türün kapsamı içine giren somut varlık.
4 . ruh bilimiİnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert.
5 . toplum bilimiToplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.

birey

Türkçe birey kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. individual, person

birey

kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert; toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, istençsel nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.
bir türün kapsamı içine giren somut varlık; kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.
doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri; bir türün kapsamı içine giren somut varlık.

birey

Türkçe birey kelimesinin Fransızca karşılığı.
individu [le]

birey

Türkçe birey kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Einzelwesen, Individualität, Individuum

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Birey
3 yıl önce

Birey, günlük konuşma dilinde genellikle bir tek kişiyi tanımlamak için kullanılan kelimedir. Farklı alanlarda birey sözcüğü, bir kişi anlamından ziyade...

Birey, Atom, Ben, Değer, Doktrin, Ekonomik, Felsefi, Kimlik, Kişi, Obje, Sözcük
Birey Dershaneleri
3 yıl önce

Birey Dershaneleri, İstanbul'da kurulan bir illerarası dershaneler zinciridir. Birey Dersanesi 1998 yılının Nisan ayında İstanbul Bakırköy Morsümbül Sokak'da...

Alfa (zooloji)
6 yıl önce

alfa dişi, komünite içerisinde, diğer bireyler tarafından kararlarına uyulan ve lider konumundaki bireylerdir. Eğer bir erkek ve bir dişi birlikte bu...

Alfa (zooloji), Alfa, Bonobo, Kurt, Köpekgil, Şempanze, Komünite (Biyoloji)
Sosyal psikoloji
3 yıl önce

Sosyal psikoloji bireylerin düşüncelerinin, iç dünyalarının ve davranışlarının başkalarının gerçek, hayalî ve anlaşılan oluşundan nasıl etkilendiğine dair...

Fenotip
3 yıl önce

kıvırcık saçlı birey AA ve düz saçlı birey aa olur. Mendel'in de yaptığı gibi bireyler arasında çaprazlama yapılır. AA ve aa olan bireylerin harfleri çaprazlanır...

Fenotip, Gen, Genetik, Genotip, Madde taslağı
Cinsiyet
3 yıl önce

vardır: kadın ve erkek. Üreme sistemleri, bu cinsiyetleri ayıran özelliktir. Bireyler, mutlaka doğuştan, bu iki cinsiyetten birine ait olur. Yalnız, kadın ve...

Cinsiyet, Biyolojik, Cinsellik, Cinslik, Döllenme, Erkek, Eşey, Feminist, Genetik, Kadın, Rahim
özel hukuk
3 yıl önce

kurumlarının tüzel kişi olarak bireylerle ilişkisinde, birey gibi özel hukuka tabi olur. Devlete ait ticari işletmelerin bireylerle olan iş ilişkileri de özel...

í–zel hukuk, Avukat, Borçlar Kanunu, Ceza hukuku, Delil (hukuk), Gelenek (hukuk), Hakim (hukuk), Hukuk, Hukuk alanlarının listesi, Hukuk felsefesi, Hukuki gerçekçilik
Doğal seçilim
3 yıl önce

özelliklere sahip organizmaların, bu elverişli özelliklere sahip olmayan diğer bireylere göre yaşama ve üreme şanslarının daha yüksek olması ve bunun sonucu olarak...

Doğal seçilim, Doğal seçilim