Asur Devleti

Kısaca: M.Ö. III. binyıldan M.Ö. 612 yılına kadar ilkin Asur şehrinde, sonraları Mezopotamya, Şam, Suriye ve Mısır'da hüküm sürmüş devlet. Asurlular eski dünyanın en kuvvetli imparatorluklarından... ...devamı ☟

Asur Devleti ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Asurlular

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Asur
3 yıl önce

Asurlular M.Ö. 19. yüzyılda kurdukları devleti giderek genişlettiler. M.Ö. 1300'de Asur kralı I. Salamanasar, Kalde ve Asur ülkelerini birleştirdi. Sonra bir...

Asur, Akdeniz, Asurbanipal, Asurlular, Babil, Hititler, Karadeniz, Kuzey, Mezopotamya, Musul, Mısır
Asurlular
3 yıl önce

Asur İmparatorluğu, Asur Devleti veya Asurya, MÖ 2025 ile 612 yılları arasında var olmuş ve Sami halkalardan oluşmuş bir Antik Çağ Mezopotamya imparatorluğuydu...

Asurlular, Akkad dili, Anadolu, Asur, Asur Kralları, Asurbanipal, Asuroloji, Babil, Babil Kralları, Dicle, Dil
Babil ve Asur Uygarlıkları
3 yıl önce

Babil ve Asur uygarlıkları, Mezopotamya'da, Fırat ve Dicle ırmakları arasındaki bölgede 5.000 yıl önce kurulan en büyük kentlerden Babil ve Asur çevresinde...

Babil ve Asur uygarlıkları, Babil ve Asur uygarlıkları
Ninova
3 yıl önce

olup 52 sene hükümran olmuştur. Asur Devleti yaklaşık 1300 yıl varlığını sürdürmüştür. Kerkük şehrini bina eden Asur Hükümdarı Sartnabal’ın (MÖ 800 yılında)...

Ninova, Mezopotamya, Tarih, Taslak, Yerleşim yerleri, Bölge
Geç Hititler
3 yıl önce

önleyememiş ve Asur Devleti üzerinde Arami baskısı gittikçe artmıştır. I. Tukulti-apil-Eşarra (1114-1076), zamanında Assur Devleti’nin askeri ve siyasi...

Asur Ticaret Kolonileri Çağı
3 yıl önce

Asur Ticaret Kolonileri Çağı, genellikle Anadolu'daki kentlerin hemen yakınlarında, Asurlu tüccarlar tarafından kurulan ve karum adı verilen ticaret amaçlı...

Siyaksares
6 yıl önce

hareketlerine başladı, önce Asur'a doğru yola çıktı Siyaksars, Medler'in en büyük arzusu olan Asur'u yenmeyi istiyordu. Çünkü Asur devleti Med halkına eziyet etmiş...

Siyaksares, Afganistan, Asurlular, Medya (devlet), Pakistan, Türkiye, İran
Mezopotamya
3 yıl önce

yaşadığı bölgede birçok medeniyet gelişmiştir. Mezopotamya Sümer, Babil, Asur, Akad ve Elam gibi en eski ve büyük medeniyetlerin doğduğu ve geliştiği yerdir...

Mezopotamya, 1. Dünya Savaşı, 1258, 1508, 1534, 1535, 1920, 1961, 2006, 3. Ur Sülalesi, 7. yüzyıl