M.Ö. III. binyıldan M.Ö. 612 yılına kadar ilkin Asur şehrinde, sonraları Mezopotamya, Şam, Suriye ve Mısır'da hüküm sürmüş devlet. Asurlular eski dünyanın en kuvvetli imparatorluklarından...

Asur Devleti

Asur Devleti ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Asurlular

Yanıtlar