Ninova

Kısaca: Ninova (Akatça: Ninua; Aramca: ܢܝܢܘܐ; İbranice: נינוה, Nīnewē; Arapça: نينوى, Naīnuwa), Dicle Nehri'nin batı kıyısında bulunan ve bir dönem Asur Devleti'ne başkentliğini yapan bir eskiçağ kentidir. Modern Musul şehrinin hemen yanında bulunmaktadır. ...devamı ☟

Ninova
Ninova

İslam Fütuhatından Önce Musul Bölgesi

Milattan önceki yıllarda Musul bölgesinin de içinde bulunduğu “Mezopotamya” üzerinde çok önemli uygarlıklar kurulduğu bilinmektedir. Bunların en önemlileri “Asur” ve “Babil” uygarlıklarıdır.

Asur Devleti`nin merkezi olan Ninova; Dicle nehrinin karşısında ve doğu yönünde, Musul`un yanıbaşındadır. Ninova şehrini kuran Ninova veya Ninos. Ninova;, Asurluların hükümdarı olup 52 sene hükümran olmuştur. Asur Devleti yaklaşık 1300 yıl varlığını sürdürmüştür.

Kerkük şehrini bina eden Asur Hükümdarı Sartnabal`ın (M.Ö. 800 yılında) bu şehre “Kerhsuluh” adını verdiği tarihi kaynaklarda rivayet edilmektedir. Keldanicede “Kerh” şehir anlamına gelmektedir. “Suluh” ise Sartnabal`in esas ismidir.

Asurlulardan sonra Babil Devleti`nin bölgeye tamamiyle hakim olduğu görülmektedir. Fakat Babil`in hakimiyeti Pers tecavüzleri karşısında uzun sürmemiş ve Musul-Kerkük bölgesi Perslilerin eline geçtikten sonra buraya çok kalabalık şekilde Pers nüfusu iskan ettirilmiştir.

İskender`in işgaline de maruz kalan Musul bölgesi ahalisi, Hıristiyanlığın ortaya çıkışından sonra bu dine yöneldi. Hıristiyanlığın nüfuz etmiş olduğu Musul, II. yüzyılın başından itibaren Asurluların dini merkezi olan Ninova`nın yerini aldı.

}

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ninova Resimleri

Nahum Kitabı
6 yıl önce

konularda Ninova'nın MÖ 612'de yıkılışı anlatılır. Ninova, MÖ 663'te Asurluların kendisi tarafından yıkılan Mısır şehri Teb ile kıyaslanır. Nahum, Ninova birliklerinin...

Yunus suresi
2 yıl önce

yer verilmektedir. Kıssaya göre Ninova halkına peygamber olarak gönderilen Yunus, Tanrı'nın izni olmadan Ninova'dan ayrılıp Akdeniz kenarına kadar giderek...

Yunus Suresi, A'la Suresi, A'raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi
Yunus (Peygamber)
2 yıl önce

bilgi verilmektedir. İnanca göre Yunus Ninova halkına gönderilen peygamberdir ve azaptan kurtulan tek halk Ninova halkıdır. Azap yaklaşmaktayken tövbe ettikleri...

Musul Eyaleti
6 yıl önce

yüzyılda eyaletin sancakları: Bajwanli Sancağı Tikrit Sancağı Eski Musul (Ninova) Sancağı Hard Sancağı ^ Google Kitaplar'da Commercial statistics: A digest...

Yunus Kitabı
6 yıl önce

toprakları üzerinde bulunmaktaydı. Ninova, antik Asur imparatorluğunun başkentiydi ve MÖ 612'de Medler'in eline düştü. Kitap, Ninova için "büyük şehir" demektedir...

Ayrık matematik
2 yıl önce

kuramı Kanıtlar Paul Erdos Ronald Graham Kenneth H. Rosen Çizge kuramı Bilgisayar mühendisliği İTÜ Ninova Açık Ders Malzemeleri, Ayrık matematik dersi...

Yazılım Tasarımı
2 yıl önce

Modeling Language (UML) Alloy (specification language) Systems Modeling Language (SysML) İTÜ Ninova Açık Ders Malzemeleri, Yazılım Modelleme ve Tasarımı...

Telafer
2 yıl önce

Telafer (تل عفر, Tal' Afar), Irak'ta Ninova iline bağlı ilçe. Musul'un 60 km kadar batısında yer alır, 220.000 civarındaki nüfusun %75'i Sünni ve %25'i...

Telafer, Arapça, Irak, Musul, Osmanlı, Sünni, Türkmen, Türkçe, Çağatayca, Şii