Asur

Kısaca: M. Ö. 3000 yıllarından M. Ö. 612’ye kadar Dicle’nin batı kıyısındaki Asur şehri merkez olarak kurulan ve gittikçe genişleyen bir devlet. Bu devlet zamanla Mezopotamya, Elam, Suriye ve Mısır’a hakim oldu. Asur Devleti istiklalini kazanmadan önce Sümer, Akkad, Subar, Kut ve üçüncü Ur hanedanı hakimiyeti altında kaldı. Sonradan gelen Sami kavimleri yerli kabilelerle kaynaşarak Asurluları meydana getirdiler. ...devamı ☟

asur
Asur

Asur, M. Ö. 3000 yıllarından M. Ö. 612’ye kadar Dicle’nin batı kıyısındaki Asur şehri merkez olarak kurulan ve gittikçe genişleyen bir devlet. Başkenti Ninova şehri idi. Bu devlet zamanla Mezopotamya, Elam, Suriye ve Mısır’a hakim oldu. Asur Devleti istiklalini kazanmadan önce Sümer, Akkad, Subar, Kut ve üçüncü Ur hanedanı hakimiyeti altında kaldı. Sonradan gelen Sami kavimleri yerli kabilelerle kaynaşarak Asurluları meydana getirdiler.

Asur tarihinde beş devlet kuruldu. Bunlar eski, orta ve yeni Asur çağlarında hükümran olmuşlardır.

Eski Asur çağı

Bu çağ M.Ö. 2100-1800 yılları arasındadır. Kral İllusuma (M.Ö. 2000) Asurluları müstakil bir devlete kavuşturdu. Kendinden sonra da İrisum ve İkunum bağımsızlığı sağlamlaştırarak memleketi imar ettiler. Bunlardan sonra Asurlu Birinci Sargon, devletin sınırlarını doğuya doğru iyice genişletti ve Anadolu ile olan ticareti geliştirdi. Bu çağa ait tarihi bilgiler ancak kazılarda bulunan eserlerden öğrenilmektedir.

Orta Asur çağı

Asur’un siyasi ve kültürel bakımdan hayli değişik olan bir çağıdır. Asur Kralı Asur-Uballit, eski Asur çağının sonlarında Babil ve Mitanni krallıklarının nüfuzu altında kalmış olan devletini bunlardan kurtardı. Hititlerle birlik olup, Mitanni Krallığını ortadan kaldırdı. Kendisinden sonra hükümdar olan Enlil-Narasis (M.Ö. 1340-1326), Adadnararis (M.Ö. 1310-1281), Birinci Salamannasar (M.Ö. 1280-1256), Birinci Tukulti Ninurta (M.Ö. 1255-1218) zamanlarında Asur büyümeye, yükselmeye devam etti. Ancak bir müddet sonra durgunluk devresine girdi. Bu devirde Babil’le devamlı mücadele halinde olan Asur, Babil’e vergi verir duruma geldi. Ancak, Aşşur Reş-işi (M.Ö. 1149-1117) Tıglatpileser-I (M.Ö. 1117-1090) Asurluları tekrar büyük devlet haline getirdiler.

Orta Asur çağı uzun bir süre devam etti. Hukuk, kültür ve dil alanlarında daha çok Babil etkisinde kalmıştır. Bu devrin en büyük özelliği, gelenek halinde yürürlükte olan hukuki esasların, M.Ö. 1100 yıllarında bir hukuk kitabı halinde derlenmesidir.

Yeni Asur çağı

Bu çağda devleti idare eden hükümdarlar orta Asur çağından beri devam eden hanedanın soyundandırlar. Bunlar kısa aralıklar dışında imparatorluğu geliştirmişlerdir. Bu devir devamlı toprak kazanma ve savaşların olduğu bir devirdir. Bu zamanın ünlü kralı olan Asurbanipal zamanında savaşlar devam ederken kültür alanında büyük gelişmeler görüldü. Bu hükümdarın eski eserleri toplayarak meydana getirdiği kütüphane, bir çok eserin günümüze kadar gelmesini sağladı. Ancak Asur’un bu ihtişamı kısa sürdü. Ülke, Asurbanipal’in ölümünden sonra Med, Babil ve diğer devletlerin hücumuna uğradı (M.Ö. 612). Son defa toplanan Asur kuvvetleri Harran Ovasında düşmanla olan mücadeleyi kaybederek yenildi ve imparatorluk tarihe karıştı.

Asurluların dilleri eski Sami dilinin bir koludur. Kullandıkları çivi yazısını Samilerden önce Irak’ın güneyinde yerleşen Sümerlilerden öğrendiler. Irak topraklarında bir yıldan fazla Samilerle beraber bulunan Sümerlilerin Asur edebiyatı üzerinde büyük tesirleri olmuştur.

Asurlular devamlı münasebette bulundukları devletlerin sanatlarının tesiri altında kalmışlarsa da, kendilerine has milli özellik gösteren bir karakterleri vardır. Sanat, İmparatorluğun yükselmesine bağlı olarak gelişmiştir. Asur'da belli başlı yapı tiplerinin önemlileri, özel evler, saraylar, tapınaklar ve kalelerdir. Özel evler, ortada büyükçe bir holün etrafında yer alan büyük odalar şeklindedir.Saraylar ise evler topluluğuydu. Asurlular puta taptıklarından tapınaklara özellikle önem verirlerdi. Kaleler çok kalın yapılır ve ayrıca takviye edilirdi. İç ve dış kale olmak üzere iki kale bulunur ve bunlara belli aralıklarla kule konurdu.

Bugüne kadar yapılan kazılardan ele geçen eserlere göre Asurlular pekçok sanat kolunda ileri gitmişlerdir. Boyalı çanak ve çömlekler, taş kaplar, çeşit çeşit mühürler, aletler, eşyalar, silahlar, maden sanat eserleri kazılarda bulunanlardan bazılarıdır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

asur

Türkçe asur kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Ashur (disambiguation)] adj. Assyrian, of or pertaining to Assyria

asur

Türkçe asur kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Assyrer npr. Assyrien

misafir - 8 yıl önce
başkentleri Niovadır.Ülkelerinin kuzeybatı tarafında bulunan anadolu ile ticaret yaparlar.Anadolu'ya çivi yazısını götürenlerde oradaki tüccarlardır.Çünkü yaptıkları anlaşmaları kayıt altına almalarının tek yolubu imiş.Ülkelerinin ticaretini geliştirmek ve haklarını korumak için Hammurabi kanunlarını daha sertleştirdiler.ülkedeki tüm çivi yazılarını toplayarak bir kütüphane bile açtılar.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Asur
2 yıl önce

Koordinatlar: 35°27′24″K 43°15′45″D / 35.45667°K 43.2625°D / 35.45667; 43.2625 Asur, Mezopotamya'nın kuzey kısmında, günümüzde Musul yöresinde, Dicle Nehri’ne...

Asur, Akdeniz, Asurbanipal, Asurlular, Babil, Hititler, Karadeniz, Kuzey, Mezopotamya, Musul, Mısır
Asur kralları listesi
2 yıl önce

Bu sayfa ilk zamanlardan itibaren Asur Krallarını listelemektedir. Kayıp tarihler için Babil kronolojisi ile senkronize olarak hazırlanmıştır. Krallar...

Asur kralları listesi, Babil, Sargon I, Tiglath-Pileser, Shalmaneser II, Tiglath-Pileser II, Sargon II, M.í–. 649, M.í–. 911, M.í–. 1420, M.í–. 1179
Babil ve Asur Uygarlıkları
2 yıl önce

Babil ve Asur uygarlıkları, Mezopotamya'da, Fırat ve Dicle ırmakları arasındaki bölgede 5.000 yıl önce kurulan en büyük kentlerden Babil ve Asur çevresinde...

Babil ve Asur uygarlıkları, Babil ve Asur uygarlıkları
Asurlular
2 yıl önce

Asur İmparatorluğu, Asur Devleti veya Asurya, MÖ 2025 ile 612 yılları arasında var olmuş ve Sami halkalardan oluşmuş bir Antik Çağ Mezopotamya imparatorluğuydu...

Asurlular, Akkad dili, Anadolu, Asur, Asur Kralları, Asurbanipal, Asuroloji, Babil, Babil Kralları, Dicle, Dil
Asur Takvimi
2 yıl önce

Asur takvimi MÖ 4750 yılında başlayan ay tabanlı bir takvimdir, Asur’da inşa edilen ilk tapınaktan esinlenilmiştir, özellikle Addi Alkhas, Jean Alkhas...

Asur Ticaret Kolonileri Çağı
2 yıl önce

Asur Ticaret Kolonileri Çağı, genellikle Anadolu'daki kentlerin hemen yakınlarında, Asurlu tüccarlar tarafından kurulan ve karum adı verilen ticaret amaçlı...

I. Tukulti-Ninurta
6 yıl önce

I. Tukulti-Ninurta (MÖ 1233-MÖ 1196), Asur Kralı (hüküm sürdüğü dönem MÖ 1244 - 1208). Asur’un güneydoğusundaki Kassitlere boyun eğdirmiş, Babil’i kısa...

I. Tukulti-Ninurta, Babil, Ziggurat, Kar-Tukulti-Ninurta, İştar-Dini-tu, ,
II. Sargon
2 yıl önce

Šarru-ukin -"meşru kral", Arapça: سرجون Süryanice: ܣܪܓܘܢ, (h. MÖ 722 – MÖ 705). Asur Kralı. MÖ 722 - MÖ 705 yılları arasında ülkeye hükmetti. MÖ 722'de tahtı...

II. Sargon, Akadca, Asur, Asur Kralları, M.í–. 705, M.í–. 722, M.í– 714, Midas, Ninova, Sargon, Süryanice