atom hacmi

Atom yarıçapı, küre şeklinde olduğu düşünülen atomların büyüklüklerini ölçmekte kullanılan bir niceliktir. Bu nicelik atomun çekirdeği ile elektron bulutu arasındaki mesafeyi gösterir.

Atom hacmi

Atom hacmi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Atom yarıçapı

Yanıtlar