Boşlukta yer kaplayan, kütlesi ve eylemsizliği olan her şey maddedir. ...

MADDE (türkçe) anlamı
1. Zahir duygularla hissedilen
2. ruhâni olmayıp
3. ağırlığı olan
4. cismâni bulunan.
5. Asıl
6. esas
7. cevher
8. mâye
9. Bend
10. fıkra
11. kısım
12. İlm-i Kelâmda: His âzâmız üzerine bir takım muayyen ihtisâsât husule getiren veya getirebilen
13. her şey.
14. Tıb: Çıbanın içinde hasıl olan yara.
MADDE (türkçe) anlamı
15. duyularla algılanabilen
16. bölünebilen
17. ağırlığı olan nesne
18. özdek
19. sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan
20. anlatılan sözcük ya da konulardan her biri.
21. öğe
22. unsur
23. para
24. mal vb. ile ilgili şey.
25. yasa
26. sözleşme
27. antlaşma gibi metinlerde
28. her biri başlıbaşına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm
ileri sürülen sorun.
MADDE (türkçe) anlamı
29. 1 . Duyularla algılanabilen
30. bölünebilen
31. ağırlığı olan nesne
32. özdek
33. Bütün uyuşturucu maddeler gibi
34. vazgeçemeyeceği kadar bağlanarak yalana alışır.- N. Cumalı.
35. 2 . Bir şeyi oluşturan öge:
36. Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır.-
37. 3 . Yasa
38. sözleşme
39. antlaşma vb. metinlerde
40. her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm:
41. Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir
42. çarpar.- H. R. Gürpınar.
43. 4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan
44. anlatılan kelime
45. ad veya konulardan her biri:
46. Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar
47. o konuyla ilgili maddeyi okur.- S. Birsel.
48. 5 . İleri sürülen sorun:
49. Bu maddeyi ileride inceleriz.-
50. 6 . Para
51. mal vb. ile ilgili şey:
52. Maddeye önem vermek.-
53. 7 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım:
54. Cevapları bir
55. iki
56. üç diye maddeledi.-
MADDE (türkçe) ingilizcesi
1. n. material
2. matter
3. stuff
4. item
5. substance
6. article
7. clause
8. entry
MADDE (türkçe) fransızcası
1. matière [la]
2. substance [la]
3. article [le]
4. clause [la]
MADDE (türkçe) almancası
1. n. Artikel
2. Chemikalie
3. Gegenstand
4. Masse
5. Material
6. Materie
7. Objekt
8. Stoff
9. Substanz

Madde hakkında detaylı bilgi

Boşlukta yer kaplayan, kütlesi ve eylemsizliği olan her şey maddedir.

Madde ile ilgili örnekler Oturduğumuz sıralardan, yediğimiz yiyeceklere, dev yıldızlardan gezegenlere, kullandığımız basit aletlerden bilgisayarlara, tek hücreli canlılardan karmaşık yapılı canlılara, gözümüzle görebildiğimiz bütün nesnelerden, göremediğimiz atmosferdeki gazlara kadar her şey maddedir.

Maddenin sınıflandırılması Maddeler saf maddeler ve Karışımlar olmak üzere ikiye ayrılır. Saf maddeler, Elementler ve Bileşiklerdir. Karışımlar, Homojen karışım ve Heterojen karışım olmak üzere ikiye ayrılır

Maddenin ortak özellikleriMadde türleriMaddenin halleri} Maddenin hali bir maddenin faz durmunu tanımlar. Şu anda 16 tane madde hali tanımlanır. Maddenin dört klasik hali:

Maddenin hallerinin evrende bulunuş yüzdeleri %99 plazma, %0.6 gaz, %0.3 sıvı, %0.1 katı şeklindedir.Maddenin Ortak Özellikleri

Kütle

Madde miktarı ile büyüklüktür.Kütlenin SI’daki birimini kilogram (kg) dır.Ancak kg’ın binde biri olan gram (g)’da kullanır.

Hacim

Bir maddenin Atmosferde kapladığı yerdir.Hacim’in birimi metre küp (m3) olarak kullanırız.günlük hayata ve deneylerde Litre (L)olarak kullanırız.

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Özkütle

Maddenin kütlesine ve hacmine bağlıdır

Erime Noktası

Bir maddenin katı haleden sıvı hale geçmesidir.Sıvılar için ayırt edicidir.

Donma Noktası

Bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesidir. Sıvılar için ayırt edicidir.

Kaynama Noktası

Bir maddenin sıvı halden Gaz haline geçmesidir. Sıvılar için ayırt edicidir.

Yoğunlaşma Noktası

Bir maddenin gaz halinden sıvı hale geçmesidir.Gazlar için ayırt edicidir.

Süblinleşme

Bir maddenin katı halden gaz haline geçmesidir.Katılar için ayırt edici özelliktir.

Etrafımızda çok değişik maddeler vardır.Bu maddelerin aynı yada farklı olduklarını nasıl ayırt edebilirsiniz.Bu maddelerin sadece kütlelerini yada hacimlerini ölçmemiz bunları farklılandırmak için yeterli mi?

Bir maddenin farklı olduğunu Hacim ve kütlelerini ölçmekle tamamen farklı olduğunu söyleyemeyiz. Bunun yanında karşılaştırılan maddelerin erime noktası, kaynama noktası gibi özelliklerine de bakmamız gerekmektedir. Sadece kütle ve hacimleri ölçmekle yoğunluk hesabı yaparak kısmen de olsa maddenin aynı ya da farklı olduğunu söylemek de mümkündür.

Suyun kaynama noktası 100 oC dir. Su kaç oC de buharlaşır? Buharlaşma olayını açıklayarak, kaynama noktası ile karşılaştırmasını yapınız.

Suyun kaynama noktası 100 oC olması demek Suyun bu noktanın altında buharlaşmayacağını göstermez. Su her zaman donma noktasının üzerinde buharlaşır. Suyun Kaynama noktası dış Basınca karşı yapılan bir işlemdir. Su dış basınç ile aynı düzeye geldiğinde kaynamaya başlar. Su donma noktasının dışında dışarıdan aldığı ısıyı değerlendirerek kaynama noktasına bakmaksızın buharlaşma işlemini gerçekleştirir.

Göller ve nehirler kışın donarlar, ama içlerindeki hayat devam eder. Bu nasıl gerçekleşir Buzun yoğunluğu suyunkinden azdır ve bu nedenle buz su üzerinde yüzer. Isı iletimi konusunda kötü bir iletken olan buz, Suyu aşağıda yalıtır ve bu suyun sıcaklığının donma noktasının altında kalmasını sağlar. Aslında böyle olması işimize gelir, çünkü en üstten en alta kadar bütün su kütlesi donacak olsa, su içindeki hayat tamamen yok olurdu. Üstelik Sıcaklık 0 o C’ın biraz üstüne çıktığında, buz tabakasının üst kısımları erimeye başlamaz. Bunun nedeni buzun bazen erime noktasının üzerindeyken bile yarı kararlı katı halde kalabilmesidir. Bu durum buzun saflık derecesiyle ilgilidir.

Element Yapısında tek cins Atom ihtiva eden saf maddelerdir. Örneğin, Fe, C, N, O

Metaller Ve Genel Özellikleri

1. Isı ve Elektriği iyi iletirler. 2. Hg hariç hepsi oda sıcaklığında katıdır. 3. Asit çözeltileriyle çoğu H2 Gazı açığa çıkarırlar. 4. Kendi aralarında bileşik yapamazlar, fiziksel bir karışım olan alaşımları oluştururlar. Örneğin prinç (Cu-Zn), tunç (Cu-Sn), çelik (Fe-C-Cr...), 18 ayar Altın (%75 altın-%25 Cu) 5. Elektron almazlar. 6. Yüzeyleri parlaktır. 7. Dövülebilir, tel ve levha haline getirilebilirler.

Ametaller Ve Genel Özellikleri

1. ısı ve elektriği iletmezler. 2. Oda sıcaklığında çoğu gaz halindedir. 3. Kendi aralarında ve metallerle bileşik yapabilirler. 4. Elektron alış-verişi yapabilirler. 5. Sulu Asitlere çoğu etki etmez. 6. Yüzeyleri mattır. 7. Kırılgandırlar.

Bileşik

Yapısında en az iki cins atom ihtiva eden saf maddelerdir. Örneğin, H2O, C6H12O6, NH3...

Çözelti

Birbiri içerisinde homojen dağılmasıyla oluşan karışımlara çözelti denir. Hava, lehim, gazoz, deniz suyu....gibi.

Süspansiyon

Bir katının bir sıvı içerisinde ya da Havada (sis içinde) çözünmeden dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır. Ayran, kahve, tebeşir tozu+su....

Emülsiyon

Bir Sıvının başka bir sıvı içerisinde çözünmeden dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır.

Örnek Zeytinyağlı Su, benzinli su

Karışımlarla Bileşikler Arasındaki Farklar ve Ortak Yanları

1. Karışımı oluşturan maddeler karışım içerisinde kendi özelliğini koruduğu halde bileşiği oluşturan Elementler fiziksel ve kimyasal tüm özelliklerini kaybederler.

2. Karışımı oluşturan maddeler her oranda karıştığı halde, bileşiği oluşturan Elementlerin kütleleri arasında her zaman basit bir oran vardır.

3. Karışımlar fiziksel yollarla oluşur ve fiziksel yöntemler bileşenlerine ayrılır. Bileşikler ise kimyasal yolla oluşur ve kimyasal yöntemlerle ayrışırılar.

4. Karışımların formülü olmadığı halde, her bileşiğin mutlaka bir kimyasal formülü vardır.

5. Karışımların belirli fiziksel özelliği (öz kütle, kaynama noktası, erime noktası...) olmadığı halde bileşikler bu özelliklere sahip saf maddelerdir.

6. Karışımlar ve bileşikler oluşurken toplam kütle korunur. Bu durum her ikisi içinde ortaktır.

7. Karışımlar ve bileşikler en az iki cins atom ihtiva ederler.

Ayırt Edici Özellikler

1.Öz Kütle Bir maddenin birim Hacminin kütlesine denir. Katı-sıvı-gazlar için ayırt edicidir.

m = d.v Öz kütleyi sadece sıcaklık ve basınç değiştirebilir. Sıcaklık arttıkça maddenin hacmi artar fakat kütle değişmez. Hacim artınca öz kütle azalır.

2. Kaynama Sıcaklığı Saf bir sıvının buhar Basıncının Atmosfer basıncına eşit olduğu sıcaklığa kaynama Sıcaklığı denir. Sıvılar ve Gazlar için ayırt edici bir özelliktir, çünkü kaynama sıcaklığı yoğunlaşma sıcaklığına eşittir.

Tüm maddelerin ortak iki özelliği, kütle ve hacimdir.

Kütle

Kütle bir cisimde ki madde miktarıdır. (Kütle ile ağırlık aynı anlama gelmez)Bir cisme etkiyen yer çekimi kuvveti onun ağırlığıdır. Dünya'da ve Ay'da yer çekimi farklı olduğundan burada ölçülen ağırlıklarda farklıdır.Ama madde miktarı (kütlesi) her yerde aynı olduğundan değişmez.

Hacim

Maddenin boşlukta kapladığı yerdir.Her maddenin bir hacmi vardır

Bir maddenin diğer maddelerden farklılık gösteren özellikleri, onun ayırt edici özelliğidir. Maddenin şekline, miktarına, tadına, kokusuna vb. bağlı olmayan, madde üzerinde doğrudan doğruya görünmeyen farkları ortaya koyan özelliklere ayırt edici özellikleri diyoruz Öz kütle, esneklik, erime ve kaynama noktası, öz ısı, genleşme ve çözünürlük sıkça karşılaştığımız belli başlı ayırt edici özelliklerdir.

Şarkı Sözleri

Mackberk tarafından söylenen madde adlı şarkının sözleri.

hayat bi tiyatro yazılmış bir senaryo
rolün bi fiyasko saklancak bi kenar yok
kendini odaklayıp unutmazsın o dakkayı
baba arama beni bulamazsın sokaktayım

mutlulugun eksiğidir alışıtırıcı bak neden
cigerlerime hasar verir yapıştırıcı maddeler
kafam matiz ve sen de ölmezsen sevin
sabrımı sınar tanrı beni görmezden gelip

yaşattınız kurak vede boktan bi onaltı yıl
sonra kalbe yağmur yağdı ve kendimi toparlıyıp
çıktım dışarı geçmişin kokusu üzerimde
yalana şahit oldum yalan yüzlerinde

yüz veripte üzülme sen gelirim ben üstesinden
yüz nesilde hüzün desen delirdim len süslesinler
mezarımı,hasmın hayatını kuşatırım.
ben artık ayağımı kefenime göre uzatırım
----------------------------------------------
sence ölüm ne ki ? kazanır önümdeki
ölümün batısındayım sence yönüm ne ki?
kim ki gönüldeki ? inan bana bilmiyorum
eğer değer görmüyosan dönüp deki sevmiyorum

hayatın adil değilse bu hayatın adiliğidir
bi boka yaramaz o sokaktaki abiliğiniz
kitap'la örtemezsin üstündeki cahilliği
benim ses tonum acılarımın mabedi.

hayallerde daha derinde konuşurum katilimde
cocukluğumu öldürdüm umutlarımın şahidiyle
tuttuştuk ecelin ladesine
göz altımı boyadım ben sokakta, gecenin mavisinde

oyalanma sakın biliyosun o yalanlar biter mi?
hayatınızın ederi bir bali vede bi mermi
siktir ol bi git şimdi beni yalana benzetme
uyuşturucu hayallerim damarlarıma enjekte
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ak Madde

Beyaz madde veya ak madde, sinir sisteminde bulunan nöronların aksonlarının oluşturduğu topluluklara denir.

Kimyasal Madde

Kimyasal madde, bir kimyasal maddenin sabit bir kimyasal bileşimi ve karakteristik özelliklere sahip bir madde türüdür. Bu kimyasal bağlar bozulmadan, fiziksel ayırma yöntemleri ile bileşenlerine ayrılmaz. Bu kimyasallar katı, sıvı veya gaz halinde olabilirler.

Patlayıcı Madde

Patlayıcı madde, hararet veya şok tesiri ile kimyasal değişikliğe uğrayan, yüksek derecede ısı, çok hacimde gaz meydana getiren, katı, sıvı veya gaz halindeki kimyasal maddelerdir.

Yoğun Madde

Yoğun madde fiziği, fiziğin, maddenin makroskopik fiziksel özellikleri ile ilgilenen dalıdır. Özel olarak sistemdeki bileşen sayısının fazla ve bu bileşenler arasındaki etkileşimin büyük olduğu yoğun maddeyle ilgilenir.

Uyuşturucu Madde Kullanımının Tarihsel Seyri

Madde kullanımına bağlı problemler genellikle modern hayatın getirdiği değişikliklere ve strese bağlı olduğu düşüncesi oldukça yaygındır. Geleneksel toplumdan modern ve seküler toplum yapısına geçişin, aile yapısının zayıflayışının, şehir hayatının sosyoekonomik ...

Uyuşturucu Madde Bağımlılığı

İnsanlarda sakinleştirici, keyif veren veya uyarıcı etkileri olan, giderek daha fazla alma isteği doğuran, bırakıldığında yoksunluk belirtileri doğuran kimyasal maddelere ve ilaçlara uyuşturucu madde adı verilir.Zararlı etkileri bilindiği halde uyşturucu maddelere karşı duyulan ...

Anti Madde

Karşı-parçacıkların varlığı, kuantum mekaniği ile özel görelilik kuramının ilkelerinin doğrudan matematiksel bir sonucu olarak öngörüldü. 1928'de Cambridge’den kuramsal fizikçi Paul Adriyan Mourice Dirac (1902-1984), bu iki fikir kümesini birleştirdi. Dirac Denkleminin iki ...

Hücrelerarası Madde

HAM veya ECM ya da zemin maddeside denilen; bağ dokusu hücreleri tarafından sentezlenen, şeffaf, şekilsiz bir maddedir. Proteoglikanlar (%95 polisakkarit, %5 protein) esas yapısını oluştururlar.

Karanlık Madde

Varlığı, yaydığı ışınım yoluyla değil de dinamik yöntemlerle saptanabilen madde.

Uçucu Madde Bağımlılığı

Uçucu madde bağımlılığı uçucu kimyasal maddelerin gerçek kullanma amaçları dışında, düşünce, davranış ve duyguda değişiklikler yapmak gayesiyle insanlar tarafından kullanılması. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de uçucu maddeleri suistimal edenlerin çoğunluğu 5-21 ...

Gri Madde

Merkezi sinir sisteminin ana içeriği olan gri madde hem sinir hücrelerinin gövdeleri hem de kısa sinir hücresi uzantıları (akson ve dendritler) içerir.

Madde (anlam Ayrım)

* Madde, duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, özdekdir.

Madde Bağımlılığı

Madde bağımlılığı alkol, sigara ve uyuşturucu maddeleri kullanma sonucunda vücutta bu maddeleri kullanmaya karşı oluşan ihtiyaçdır. Sigara yakın zamanlara kadar madde bağımlılığı olarak görülmediyse de günümüzde diğer bağımlılıklarla bir tutulmaktadır.

Saf Madde

Bir madde içinde bulunan yabancı maddeler, kimya usulleri ile anlaşılmayacak kadar az olunca bu maddeye saf denir.