Atomik Orbital

Kısaca: Orbital, elektronların atom çekirdeği etrafındaki yörüngelerde (Enerji seviyelerinde) bulunma olasılığının en fazla olduğu hacimsel bölgelere denir. Fizikte atomik, kimyada orbital olarak geçer. ...devamı ☟

atomik orbital
Atomik Orbital

Atomik Orbital ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Atomik orbital

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Atomik orbital
3 ay önce

fazla olduğu hacimsel bölgelere denir. Fizikte atomik, kimyada orbital olarak geçer. Bir yörüngede kaç orbital bulunduğunu hesaplamak için n2 parametresi...

Moleküler orbital teorisi
3 yıl önce

Moleküler orbital teorisi, atomik orbitallerin birbirleri ile etkileşimlerini ve bunun sonucu olarak molekül orbitallerin oluşumu üzerine kurulan ve özellikle...

Orbital (anlam ayrımı)
3 yıl önce

Orbital aşağıdaki anlamlara gelebilir: Kimya ve fizikte: Atomik orbital Moleküler orbital Moleküler orbital teorisi Astronomi ve uzay uçuşlarında: Orbital...

Moleküler orbital
4 ay önce

fiziksel özellikleri hesaplamaya yarar. Moleküler orbitaller genellikle atomik orbitaller ile melez orbitallerin harmanlanmasıyla oluşturulur. Hartree-Fock yöntemi...

Bant Teorisi
3 yıl önce

orbitalin oluşacağıdır. Örneğin iki atomik orbital içeren bir molekülü düşünelim. Sonuç olarak bu atomik orbiltallerden dolayı iki moleküler orbital oluşur:...

Bant Teorisi, ,
Elektron dizilimi
3 ay önce

molekülün (ya da diğer fiziksel yapıların) elektronlarının atomik ya da moleküler orbitallerdeki dağılımıdır. Örneğin Neon atomunun elektron dizilimi  1s2...

Elektron dizilimi, Atom, Elektron, Fizik, Kaynama noktası, Periyodik cetvel, İletkenlik, Valans düzeyi, Valans elektronları, Atomun kararlılık
John Lennard-Jones
3 yıl önce

oldu. 1929, Moleküler orbitaller için Atomik Orbitallerin Doğrusal Kombinasyonunu tanıttığı makalesini yazdı. 1929 Di- ve poli-atomik moleküllerin spektrumlarını...

John Lennard-Jones, 1894, 1929, 1954, 1 Kasım, 27 Ekim, Kişi, Matematikçi, Molekül, Taslak, İngiliz
Floresans
3 ay önce

olarak ortaya çıkar. Bir molekülün ışık soğurma yeteneği onun yapısındaki atomik çekirdek etrafında elektronların yerleşimine bağlıdır. Böylece molekül tarafından...