Elektron Dizilimi

Kısaca: Elektron dizilimi Uyarılmamış bir atomdaki elektronların konumlarını gösterir. Kimyabilimciler, temel fizik bilgilerine dayanarak, atomların elektron dizilimlerine göre nasıl davranabilecekleri konusunda fikir yürütebilirler. Elektron dizilimi, bir atomun kararlılık, kaynama noktası ve iletkenlik gibi özellikleri hakkında bilgi verir. ...devamı ☟

Elektron dizilimi Uyarılmamış bir atomdaki elektronların konumlarını gösterir. Kimyabilimciler, temel fizik bilgilerine dayanarak, atomların elektron dizilimlerine göre nasıl davranabilecekleri konusunda fikir yürütebilirler. Elektron dizilimi, bir atomun kararlılık, kaynama noktası ve iletkenlik gibi özellikleri hakkında bilgi verir. Atomların son enerji düzeylerine (en dış yörüngelerine) "valans düzeyi", burada yer alan elektronlara da "valans elektronları" adı verilir. Kimyasal tepkimelerde birinci derecede önem taşıyan elektronlar, valans elektronlarıdır.

Bir elementin Periyodik cetveldeki yerine bakarak, o elementin elektron dizilimi de anlaşılabilir. Aynı grupta (dikey sırada) yer alan elementlerin elektron dizilimleri büyük benzerlik gösterir ve bu nedenle de kimyasal tepkimelerde benzer şekilde davranırlar.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Elektron dizilimi Resimleri

Atomik orbital
2 yıl önce

gösteren diyagramlardır. Bir orbitalde en fazla iki elektron bulunabilir. Örnek: Neon atomunun elektron dizilimi şöyledir: 1s2, 2s2, 2p6 Neon atomunun Orbital...

Baş kuantum sayısı
2 yıl önce

haldeki çok elektronlu atomların elektron dizilimi: Çekirdeğe en yakın 1s orbitalinden başlamak üzere sıra ile elektronlar tarafından doldurulur. ( 1 s 2...

Yan kuantum sayısı
2 yıl önce

sayısı" adıyla anılır. Bir orbitalde en fazla iki elektron bulunabilir. Neon atomunun elektron dizilimi şöyledir: 1s2, 2s2, 2p6 Neon atomunun Orbital şeması...

Flerovyum
6 yıl önce

noktası, kaynama noktası, yoğunluğu, atom çapı, elektronegatifliği, elektron dizilimi veya yükseltgenme basamağı henüz bilinmiyor. Bilinmemesinin sebebi...

Livermoryum
6 yıl önce

{Lv} \to \,_{114}^{288}\mathrm {Fl} \,+\,_{2}^{4}\mathrm {He} \;} Elektron dizilimi şu şekildedir: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6...

Helyum
2 yıl önce

bırakmaktadır. Atom çapı 49 pm'dir. Elektronegatifliği yoktur ve elektron dizilimi 1s (kare)'dir. Yükseltgenme basamağı sayısı sıfırdır. (Her 20.000...

Helyum, Ansiklopedi, Bağıl atom kütlesi, Elektronegatiflik, Hidrojen, Mutlak sıfır, Soygazlar, Sir William Ramsey, İ…, Yükseltgenme basamağı sayısı, ,
Genişletilmiş periyodik tablo
2 yıl önce

bölgedeki elementler büyük ihtimalle radyoaktif açıdan çok dengesizdir. Elektron dizilimi ^ "Heaviest element claim criticised". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından...

Salen ligandları
6 yıl önce

d orbitallerinde bulunan elektron sayısı ve bu elektronların dizilimi ile ilgilidir. Örneğin, d orbitalinde sekiz elektronu bulunan nikel, salen ile kompleks...

Salen ligandları, Aldehit, Bakır, Kimya, Metal, Nikel, Taslak, Salisilik, Etilendiamin