Ayet

Kısaca: Âyet (Arapça: آية), Kur'an surelerini oluşturan harf, kelime veya cümlelerdir. Âyet Arapça'da delil, açık alamet, veri veya işâret gibi anlamlara gelmektedir. ...devamı ☟

ayet
Ayet

Kur'an-ı kerimdeki sureleri meydana getiren cümle veya cümlecikler. Çoğulu ayattır. Lügat manası; "Açık alamet, işaret, ibret, mucize" demektir.

Kur'an-ı kerimde 114 sure, 6236 ayet-i kerime vardır. Ayetlerin sayısının 6236'dan az veya daha çok olduğu bildirildi ise de, bu ayrılıklar büyük (uzun) bir ayetin, birkaç küçük ayet sayılmasından veya bir kaç kısa ayetin bir büyük ayet, yahut surelerin başındaki besmelelerin bir veya ayrı ayrı ayet sayılıp sayılmamasından ileri gelmiştir. Kur'an-ı kerim ayetleri nazil oldukları (indikleri) yer bakımından ikiye ayrılır: Mekke'de inenlere ve daha ziyade iman esaslarını bildirenlere "Mekki"; Medine'de inen ve emirler, yasaklar, toplum, ekonomi ve hukukla ilgili konuları ihtiva edenlere de "Medeni" ayetler denmiştir.

Ayetler ifade ettikleri hükümlere göre de "muhkem" ve "müteşabih" olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Muhkem, manası meydanda (açık) olan ayet-i kerimelerdir. Müteşabih ise, manası kapalı ayet-i kerimelerdir. Bunlara görülen anlaşılan meşhur olan mana verilmeyip meşhur olmayan manayı vermek icab eder.

Ayet-i kerimeler, Allahü tealanın kelamıdır. Değişmez, değiştirilemez. Benzeri söylenemez. Allahü teala Kur'an-ı kerimde mealen; "Ey Resulüm! De ki; "Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini meydana getirmek üzere toplansalar, birbirlerine yardımcı da olsalar, yine onun benzerini getiremezler." (İsra suresi: 88) buyuruyor.

Gerçekten bin dört yüz seneyi aşkın bir zamandan bu yana İslamiyetin aleyhinde olan kimseler çok uğraşmalarına rağmen Kur'an-ı kerimin en kısa suresi gibi bir sure meydana getirememişlerdir.

Nitekim Kur'an-ı kerimde mealen şöyle buyurulmaktadır;. "Eğer kulumuza (Muhammed aleyhisselama) indirdiğimiz Kur'an-ı kerimin Allahü tealanın indinden olduğunda şüphe ediyorsanız, siz de ona benzer bir sure söyleyiniz. Bunu yapabilmek için güvendiklerinizden yardım isteyiniz. Buna benzer bir sure söyleyemezsiniz." (Bakara suresi: 23)

Kur'an-ı kerimde on dört yerde secde ayeti olup bunların birisini okuyanın, işitenin manasını anlamasa da bir secde yapması vaciptir.

Ayet-i kerime yazılı herhangi bir kağıdın ayet kısmına abdestsiz dokunulmaz ve o kağıt belden aşağı tutulmaz ve konmaz. Ayet-i kerimeler kısa ve tam tercüme edilemez. Müfessir derecesindeki İslam alimleri ayet-i kerimeleri tercüme değil, uzun tefsir ederek açıklamaya çalışmışlardır.

ayet

Kur'an surelerini oluşturan kısımlardan her biri:
"Unutmadığı ayetlerle namaz kılıyor, dua ediyordu."- Ö. Seyfettin.

ayet

Türkçe ayet kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. verse, subdivision of a Biblical chapter

ayet

kuran'ın her tümcesi. dinsel söz, dinsel metinlerde tümce.

ayet

Türkçe ayet kelimesinin Fransızca karşılığı.
verset [le]

ayet

Türkçe ayet kelimesinin Almanca karşılığı.
das Gotteszeichen, der Koranvers

İlgili konular

kur'an sure i̇slam

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ayet
2 yıl önce

olmaması sebebiyle ayetlerin nereden başlayıp nerede bittiğinin bilinmemesi, besmelenin ayet olup olmadığı, mukatta' harflerinin birer ayet sayılıp sayılmaması...

Ayet, Kur'an, Sure, Taslak, İslam
Mübahele Ayeti
6 yıl önce

Mübahele Ayeti (Arapça: آية المباهلة), Âl-i İmrân Suresi'nin 61. ayetidir. Mübahele, kelime anlamı olarak "karşılıklı beddua etme" demektir. Rivayetlere...

Şeytan Ayetleri (roman)
6 yıl önce

Şeytan Ayetleri (İngilizce: The Satanic Verses), Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin romanı. İlk baskısı 26 Eylül 1988'de Birleşik Krallık'ta yapılmıştır...

Şeytan Ayetleri (roman), 1988, 26 Eylül, Fetva, Hint, Humeyni, ISBN, Kitap, Muhammed, Salman Rüşdi, Taslak
Şeytan Ayetleri
6 yıl önce

→ Salman Rüşdi'nin kitabı için Şeytan Ayetleri (roman) maddesine bakınız. Şeytan ayetleri, İslam peygamberi Muhammed tarafından önce vahiy olarak açıklanıp...

Şeytan Ayetleri (kitap), 1988, 26 Eylül, Fetva, Hint, Humeyni, ISBN, Kitap, Muhammed, Salman Rüşdi, Taslak
Felak suresi
2 yıl önce

5 ayetten oluşur. Fil Suresinden sonra Nas Suresinden önce Mekke'de indirildiğine inanılır. İniş sırasına göre 20. suredir. Sure ismini ilk ayetinde yer...

Felak Suresi
Nur Suresi
2 yıl önce

(Arapça: سورة النّور ) Kur'an'ın 24. suresidir. Sure 64 ayetten oluşur. Sure ismini, 35. ayette geçen “nur” kelimesinden almıştır. Medine döneminde indirildiğine...

Nur Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Fatiha Suresi
2 yıl önce

Fatiha Suresi (Arapça: سورة الفاتحة), Kur'an'ın ilk suresidir. Sure 7 ayetten oluşur. Mekke döneminde 5. sure olarak indirildiğine inanılmaktadır. Kur'an'ın...

Fatiha Suresi, A'la Suresi, A'raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Allah, Ankebut Suresi
Tebbet Suresi
2 yıl önce

(Arapça: سورة المسد) Kur'an'ın 111. suresidir. Sure 5 ayetten oluşur. Sure ismini ilk ayetinde geçen ve kurusun anlamına gelen tebbet kelimesinden alır...

Tebbet Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça