Sure

Kuran-ı Kerim`de ayetlerden meydana gelen 114 bölümden herbiri. Sözlük anlamı ``yüksek rütbe, şeref, yüksek olarak yapılmış bina`` demektir.

Sure

Kuran-ı Kerim`de ayetlerden meydana gelen 114 bölümden herbiri. Sözlük anlamı ``yüksek rütbe, şeref, yüksek olarak yapılmış bina`` demektir.

Sureler uzunluk ve kısalıklarına göre 4`e ayrılır:
  1. En uzun yedi sureye (ikinci Bakara suresinden başlayarak, dokuzuncu Tevbe suresine kadar olanlara) ``Seb`üt-tıval`` (en uzun yedi sure) denir.
  2. Ayet-i kerime sayıları 100 civarında olanlara ``El-Miun``,
  3. Ayet-i kerime sayısı 100`ün altında olanlara ``El-Mesani`` denilmiştir.
  4. Namaz sureleri diye isimlendirilen sureler, Kuran-ı Kerim`in son 10 suresidir.


İlk sure Fatiha, son sure Nas`dır. Tarihsel olarak il sure Alak, son sure Nasr`dır. En uzunu 286 ayetten meydana gelen Bakara, en kısa sure ise 3 ayetten meydana gelen Kevser`dir. Surelerin yerleri Hz.Muhammed (s.a.)tarafından bildirilmiştir. Üçüncü Halife Osman`nın, Hicret`in 25. senesinde yazdırdığı altı mushafta bu sureleri yerlerine koymuştur.

Sureler,Hz. Peygamber`e inme yerine göre de ikiye ayrılır. Mekke`de inen sureler ``Mekkidir. Hicretten sonra Medine-i münevverede inen sureler de ``Medeni`` olarak isimlendirilir. Mekki surelerin sayısı 86, Medeni surelerse 32`dir. Kuran-ı Kerim`de Tevbe Suresi dışındaki sureler, besmeleyle başlar. }

Kaynaklar

Vikipedi

Sure

ünl. kesinlikle, tabii
s. emin, kesin, şüphesiz, muhakkak, güvenilir, sağlam, sıkı
zf. şüphesiz, elbette, mutlâka, kesinlikle

Sure

kuran'ın bölünmüş olduğu yüz on dört bölümden her biri.

Sure

1. anlamı Kur'an'ın 114 bölümden her biri:"İmam Efendi, bir selviye belini dayayıp çömelerek Mülk suresini okumaya başladı."- M. Ş. Esendal.
2. anlamı sağlam, güvenilir, emin; elbette, sure enough muhakkak, be sure dikkat etmek, for sure elbette, sahiden, tabii; şüphesiz, z, muhakkak, s; müspet, olumlu; kati, kesin; şüphesiz, dili, z, k; metin, sabit; sıkı bağlayan, sıkı.
3. anlamı emin. şüphesiz. kesin. muhakkak. mutlak. güvenilir. sağlam. elbette. tabi. kesinlikle. tabii.

Sure

Sure İngilizce anlamı ve tanımı

Sure anlamları

  1. (superl.) Certainly knowing and believing; confident beyond doubt; implicity trusting; unquestioning; positive.
  2. (superl.) Fit or worthy to be depended on; certain not to fail or disappoint expectation; unfailing; strong; permanent; enduring.
  3. (superl.) Free from danger; safe; secure.
  4. (superl.) Certain to find or retain; as, to be sure of game; to be sure of success; to be sure of life or health.
  5. (superl.) Betrothed; engaged to marry.
  6. (adv.) In a sure manner; safely; certainly.

Sure tanım:

Kelime: sure
Söyleniş: 'shur, esp Southern 'shOr
İşlev: adjective
Türleri: sur·er; sur·est
Kökeni: Middle English, from Middle French sur, from Latin securus secure
1 obsolete : safe from danger or harm
2 : firmly established : STEADFAST a sure hold
3 : RELIABLE, TRUSTWORTHY
4 : marked by or given to feelings of confident certainty I'm sure I'm right
5 : admitting of no doubt : INDISPUTABLE spoke from sure knowledge
6 a : bound to happen : INEVITABLE sure disaster b : BOUND, DESTINED is sure to win
7 : careful to remember, attend to, or find out something be sure to lock the door
- sure·ness noun
- for sure : without doubt or question : CERTAINLY
- to be sure : it must be acknowledged : ADMITTEDLY
synonyms SURE, CERTAIN, POSITIVE, COCKSURE mean having no doubt or uncertainty. SURE usually stresses the subjective or intuitive feeling of assurance felt sure that I had forgotten something . CERTAIN may apply to a basing of a conclusion or conviction on definite grounds or indubitable evidence police are certain about the cause of the fire . POSITIVE intensifies sureness or certainty and may imply opinionated conviction or forceful expression of it I'm positive that's the person I saw . COCKSURE implies presumptuous or careless positiveness you're always so cocksure about everything .

Sure ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Certain, Certainly, Indisputable, Surely, Trusted,

Sure ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

Incertain, Uncertain,

Sure

Fransızca Sure kelimesinin İngilizce karşılığı.
[sûr] adj. sure, safe; certain, secure; confident, dependable, positive; sound, steady; unerring, unfailing

Sure

Almanca Sure kelimesinin İngilizce karşılığı.
adv. certainly

Sure

Türkçe Sure kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. certain; firm; confident; inevitable; reliable; steady
adv. certainly
n. sura, any chapter of the Koran

Sure

Flemenkçe Sure kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. surah

Sure

adj. certain; firm; confident; inevitable; reliable; steady
adv. certainly
n. sura, any chapter of the Koran

Sure

İngilizce Sure kelimesinin İspanyolca karşılığı.
adj. seguro, certero, de buena fuente, definitivo, fuera de toda duda, indefectible, indudable; cierto; de poco riesgo, confiable
adv. seguro, seguramente

Sure

İngilizce Sure kelimesinin Fransızca karşılığı.
adj. sûr, certain, assuré, infaillible
adv. vraiment, certainement, sûrement

Sure

İngilizce Sure kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. gewiß, sicher, wirklich
adv. sicher; echt; wirklich

Sure

İngilizce Sure kelimesinin İtalyanca karşılığı.
agg. (pred) sicuro, certo; infallibile; saldo, solido, fermo; incrollabile; deciso, non esitante
avv. (fam) certo, indubbiamente, di sicuro, senza dubbio

Sure

İngilizce Sure kelimesinin Portekizce karşılığı.
adj. claro; óbvio; certo; verificado
adv. obviamente; claramente

Sure

İngilizce Sure kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
bn. zeker; natuurlijk; nagegaan
bw. zeker; natuurlijk

Sure

Almanca Sure kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. sourate (f), surate (f)

Sure

Türkçe Sure kelimesinin Almanca karşılığı.
die Frist, die Zeitdauer, die Zeitspanne

Sure (Take That) sözleri

Take That tarafından Greatest Hits albümünde söylenen Sure adlı şarkının sözleri.


I'm sitting here waiting for my lover
Last time we met I wasn't to sure
Now I'm hoping, maybe dreaming, for a life as one
When she reads this I'm hoping she'll call
But I need much more than before
I need positive reactions whenever I'm down

Cause I'm sure so sure
That it's heaven knocking on my door
Sure so sure so baby come on inside
Need you so much more and more each time we touch
Sure so sure that it's sweet love I found

It isn't a game so don't play hard to get
(Tired of running after you)
There's no connections holding us down (down)
Isn't it a shame it never happened
though still here we are the second time round
It's gotta be social, compatible, sexual, irresistible
It's gotta be right for love

Sure so sure
That it's heaven knocking on my door
Sure so sure so baby come on inside
Need you so much more and more each time we touch
Sure so sure that it's sweet love I found

Holdin', squeezin', touchin', teasin'
Wantin', wishin', waitin', teasin'
Of you love, yeah yeah
Blindin', groovin', feel it, move it
Findin', breathin', bracin', breedin'
With you girl
It's gotta be social, compatible, sexual, irresistible
It's gotta be right for love

Cause I'm sure so sure
That it's heaven knocking on my door
Sure so sure so baby come on inside
Need you so much more and more each time we touch
Sure so sure that it's sweet love I found

İlgili konuları ara

Yanıtlar