Aztek Dini

Kısaca: Aztek dini, birçok Orta Amerika kültüründen değişik unsurları özümsemiş, çeşitli inanç sistemlerinden karşıt öğeleri bir araya getirmişti. Önceki halkların birçok kozmolojik inancını paylaşan bu din, özellikle evrenin bir dizi yaradılışın sonuncusu olduğu ve 13 gök katı ile 9 yeraltı dünyası arasında bulunduğu yolundaki Maya inancını benimsemişti. ...devamı ☟

Aztek dini
Aztek Dini

Aztek dini, birçok Orta Amerika kültüründen değişik unsurları özümsemiş, çeşitli inanç sistemlerinden karşıt öğeleri bir araya getirmişti. Önceki halkların birçok kozmolojik inancını paylaşan bu din, özellikle evrenin bir dizi yaradılışın sonuncusu olduğu ve 13 gök katı ile 9 yeraltı dünyası arasında bulunduğu yolundaki Maya inancını benimsemişti. Azteklerin başlıca tanrıları, Savaş ve Güneş Tanrısı Huitzilopochtli, Yağmur Tannsı Tlaloc ve yarı tanrı-yarı kahraman Tüylü Yılan Quetzalcoatl idi. Insan kurban etme töreninde, kurbanın yüreği Güneş Tanrısı’na sunulurdu. Kan akıtma töreni de yaygındı. Dinle yakından ilişkili Aztek Takvimi, rahiplerin uğraşı olan kapsamlı bir ayinler ve törenler döngüsünün temeliydi. Orta Amerika’nın büyük bölümünde kullanılan bu takvim, 365 günlük (20’şer günlük 18 ay, artı 5 uğursuz gün) bir güneş takvimi ile 260 günlük (20’şer günlük 13 devre) bir dinsel yıldan oluşuyordu. Birbirine koşut giden bu iki yıl döngüsü, 52 yıllık daha büyük bir döngünün parçasıydı. Yöreye 1519’da gelen Ispanyol kaşifler bu uygarlığın gelişmesine son verdiğinde Aztek Imparatorluğu’nun genişlemesi ve toplumsal evrimi henüz durmuş değildi. Son Imparator Il. Montezuma (hd 1502-20), Hernan Cortas tarafından tutsak, alındı ve hapiste öldü. Imparatorluk, üstün silahlarla donanmış Avrupalılarca hızla fethedildi.

Azteklerin Batı dünyasında Codic olarak bilinen ve geyik derisi ya da sabırotu liflerinden yapılmış kağıtlara yazılmış kutsal metinleri ve elişleri, tapınaklarda korunurdu. Yazıcılar, ideogram, resimyazı ve fonetik imgelerin karışımı bir teknik kullanırlardı. Dinsel tören takvimi, kehanetler, törenler ve tanrılar ile evrene ilişkin yorumlar da yazıcıların ilgi alanına girerdi. Ülkenin fethedilmesinden sonra bu metinlerin çoğunun yok edilmesine karşın, Codex Borbonicus, Codex Borgtav, Codex Fejervary-Mayer ve Codex Cospuno gibi bazı örnekler günümüze ulaşabilmiştir. Bu el yazması metinlerin anlaşılması çok güçtür ve pek azı gerçekten Azteklere aittir.

Arkeolojik kalıntılar arasında tanrı heykelleri, dinsel içerikli taş alçak kabartmalar, duvar resimleri, kilden yapılmış insan heykelleri ve vazolar ile taş ve ahşap maskeler bulunur. Aztek sanatı temelde simgesel olduğu için bu kalıntılar yardımıyla önemli bilgiler elde edilebilir.

Aztekler’den Dua Örnekleri

Ölmek İçin Güzel Bir Gün(Ayinde Okunan Dua)

Onaltı gündür at sırtında general atlar susamış ve yorgun hain şefin!! izini sürmekte onun gelişini takdir etti! askerler tepelerin gerisinde saklanmıştı kampın etrafı sarılmıştı

bir atlı surdu atini reise doğru onlar koyu almak ve yağma etmek icin gelmişlerdi

"kollarınızı aşağı indirin" "mızraklarınızı aşağı indirin" Reisin gözlerinde hüzün vardı Fakat gözlerinde korku görünmüyordu

"Ölmek için güzel bir gün"

Gözlerinizi kurulayın çocuklarım ağlamayın "Ölmek için güzel bir gün"

O konuşmuştu beyaz adam gelmeden çok önce, Onların silahları ve wiskisi hakkında Halkını uyarmıştı Onlar tarihlerini yazmadan önce General inanmadı onun sözlerine ne de yüzüne. Fakat O biliyordu daha çok insan öleceğini sonrada bu kara lekenin yaşanacağını Bu kanun nasıl yıkılır Ne yanlış yaptım ben? ki beni gömmek öldürmek istiyorsun bu kan izleri üzerinde

Biz topraklarımız, toraklarımız bizim için endişeli Ve bu yol daima olmalı Asla daha fazlasını sorma asla Ve şimdi şöyle bana son sözünü Silahlarımı aşağıya indirdim Başımı eğdim Simdi istersen beni atabilirsin bu yerden Gidecek bir yeri olmadan Ve insanlarına dönüp yaşlı gözlerini kurulamalarını söyledi bizler huzurlu ve rahatız ve sesi gökyüzünde yankılandı

Kutsal Ruh'a Dua

" Ulu Tanrı , rüzgarın içinde duyduğum ses kimin sesi,bütün dünyaya hayat veren kimin nefesi -duy beni-. Senden önce geldim . Senin çocuklarından biriyim.ben küçük ve güçsüzüm , senin gücüne ve bilgeline ihtiyacım var. Güzellikler içinde yürüyelim ve gözlerim hep farkına varabilsin kırmızı ve mor gün batımının. Ellerim saygı göstersin senin yaptığı ve yarattıklarına,kullaklarım açıkca duyabildin sesini. beni öyle bilge yap ki ben benim insanlarıma öğrettiklerini anlayabileyim ve kayalara ve yapraklarına arasına gizlediğin derslerini anlayabileyim. En büyük düşmanım olan kendimle savaşıp kendi içimdeki gücü bulabileyim ve hazır olayım sana gelirken;Temiz ellere ve saf gözlere , öyle ki yasam batan bir günbatımı gibi solmaya başladığında ruhum sana saf ve lekesiz gelebilsin."

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Aztek dini Resimleri

Aztekler
2 yıl önce

biri Montezuma'nın ölümüne neden oldu. 1521'de Aztekler teslim olana kadar 4 ay savaş yapıldı. Aztek dini, farklı tanrıların bir panteonuna adanmış takvim...

Mayalar, Aztek dini, 14. yüzyıl, Aztek mitolojisi, Aztek dini, Ciudad de Mexico, Hernan Cortes, Meksika, Mitoloji, Tarih, Aztek takvimi, Aztek el yazmaları, Uto-Aztek Dilleri, Amerika, Kristof Kolomb
Tlahuizcalpantecuhtli
6 yıl önce

Aztek dini nde Tlahuizcalpantecuhtli (Gün ağarmasının efendisi) ,sabah yıldızı Venus gezegeninin tanrısıdır. Tlahuizcalpantecuhtli tehlikeli ve kötü niyetli...

Tlahuizcalpantecuhtli, Aztek dini, Venus, Aztek takvimi
La Noche Triste
6 yıl önce

muharebede Aztek başkenti Tenochtitlan’da Aztek imparatoru II. Montezuma’yı rehine tutan İbyolların imparatoru öldürmesi üzerine ayaklanan Aztekler İbyollara...

Tüylü yılan
2 yıl önce

tanrıla ilgili inanış ve efsanelerin, kültürden kültüre (Miştek, Toltek, Aztek, Maya, İnka, Kızılderili kabileleri) farklılıklar gösterdiğinin görülmesinin...

Tüylü yılan, Amerika, Aztekler, Mayalar, Meksika, Peru, Pueblo, Toltekler, Tradisyon, İnka, Popol-Vuh
Sharpe's Gold
6 yıl önce

düşmesiyle imparatorluğa son vermiştir. Bundan sonraki dönemde Aztek kültürü, mitolojisi ve dini Latin Amerika’da ve özellikle de günümüzdeki Meksika’da yaşatılsa...

Age of Empires II: The Conquerors
2 yıl önce

rağmen, bu yeni devletlerin kendine has özellikleri bulunmaktadır. Örneğin, Aztek ve Mayalar atlı asker yapamaz ve tüfek üretemez. Hunlar ev yapamaz çünkü...

Age of Empires II: The Conquerors, Age of Empires, Age of Empires III, Age of Empires Serisi, Age of Mythology, Aztekler, Bilgisayar, Bizans, Fransa, Hunlar, Kore
Teotihuacan
2 yıl önce

edilmiştir. 20. yüzyıldaki arkeolojik bulgular, Meksika’da Aztek kültüründen önce Toltekler gibi Aztekler’den daha ileri kültürlerin var olduğunu ortaya koymuştur...

Apokalipto
4 yıl önce

uzmanların daha çok Azteklerle ilişkilendirdiği bir durum. Kurban edilecek insanların, kurban edilmeden önce maviye boyanması da Aztek kayıtlarında net bir...