Babil Mitolojisi

Kısaca: Babil Mitolojisi, Babil Mitosları veya Babilonya Mitosları. Genel olarak Sümer ve Asur Mitoslarıyla benzerlik gösterir. Yazılı bulunan metinlerin çoğu Asurlu yazmanlarca yazılmış olup, Asur Kralı Asurbaniphal`in kitaplığından gelmedir. Asur`da karşılaşılan tüm tanrılara Babilonyada da tapılmıştır. 8 temel mitostan bahsedilebilir. ...devamı ☟

Babil Mitolojisi, Babil Mitosları veya Babilonya Mitosları. Genel olarak Sümer ve Asur Mitoslarıyla benzerlik gösterir. Yazılı bulunan metinlerin çoğu Asurlu yazmanlarca yazılmış olup, Asur Kralı Asurbaniphal`in kitaplığından gelmedir. Asur`da karşılaşılan tüm tanrılara Babilonyada da tapılmıştır. 8 temel mitostan bahsedilebilir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mezopotamya mitolojisi
3 yıl önce

kaynağının Mezopotamya mitolojisi olması dolayısıyla güncel etkilere sahiptir. Özellikle yaratılış mitolojisi, Aden bahçesi, tufan, Babil kulesi, Nemrut ve...

Mezopotamya mitolojisi, An, Annuna, Anunnaki, Arap mitolojisi, Asur, Babil, Babil mitolojisi, Elohim (tanrılar), Enki, Enkidu
Sarpanit
6 yıl önce

Sarpanit (Zarpanit, Zarpandit, Zerpanitum, Zerbanitu veya Zirbanit), Babil mitolojisindeki bir ana tanrıçadır. Baş tanrı Marduk'un eşidir. Ona Ay yükselişi...

Sarpanit, Agasaya, Annuna, Apsí», Arap mitolojisi, Ay, Babil mitolojisi, Bel (tanrı), Elohim (tanrılar), Enlil, Gılgamış Destanı
Kingu
6 yıl önce

Kingu, Qingu olarak da yazılır, Babil mitolojisindeki bir cindir. Tanrıça Tiamat, ki sonra Marduk tarafından öldürülmüştür, Kingu'nun annesiydi. Tiamat...

Kingu, Annuna, Arap mitolojisi, Babil mitolojisi, Elohim (tanrılar), Enlil, Gılgamış Destanı, Humbaba, Kişar, Kur (mitoloji), Mamitu
Sümer Mitolojisi
3 yıl önce

kitap yazmış ve benzerlikleri ortaya koymuştur. Sümerler Babil kulesi Mezopotamya mitolojisi ^ a b "Arşivlenmiş kopya". 6 Nisan 2017 tarihinde kaynağından...

Humbaba
3 yıl önce

Humbaba (Asurda yazılışı) veya Huwawa (Babil), Akad mitolojisindeki canavarımsı bir devdir. Tanrıların yaşadığı sedir ormanının bekçisi, koruyucusudur...

Humbaba, Annuna, Arap mitolojisi, Babil mitolojisi, Elohim (tanrılar), Enlil, Gılgamış Destanı, Kingu, Kişar, Kur (mitoloji), Mamitu
Apsû
6 yıl önce

Eridu'da Enki'nin tapınağı E-abzu ("abzu tapınağı") olarak bilinirdi. Babil ve Asur tapınak avlularında bulunan belirli kutsal su depolarına da apsû...

Apsí», Agasaya, Akad, Annuna, Arap mitolojisi, Asur, Babil, Babil mitolojisi, Bel (tanrı), Cami, Elohim (tanrılar)
Yahudi mitolojisi
3 yıl önce

Midraşim ‘Yorumlar’ Adem ile Havva Cennet Bahçesi Tufan Babil kulesi ^ a b c Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016. ss.1212-1213 ISBN...

Ninhursag
3 yıl önce

(Enki'nin Akad mitolojisindeki hali) eşi olarak da Damkina diye anılmıştır. Zamanla İştar'ın önemi arttıkça onun itibarı ve önemi düşmüşse de, Babilin baş tanrısı...

Ninhursag, Annuna, Anu, Arap mitolojisi, Babil, Babil mitolojisi, Elohim (tanrılar), Enki, Enlil, Gılgamış Destanı, Marduk