Ninhursag

Kısaca: Ninhursag veya Ki, Sümer mitolojisindeki ana-tanrıça, Yer tanrıçasıdır. Genellikle Enlil'in kız kardeşi olarak gösterilir. ...devamı ☟

Ninhursag
Ninhursag

Ninhursag veya Ki, Sümer mitolojisindeki ana-tanrıça, Yer tanrıçasıdır. Genellikle Enlil'in kız kardeşi olarak gösterilir.

Ninhursag "Sıradağların Tanrıçası" manasına gelir. Bunun dışında başka birçok ismi vardır: Nintus "Doğum Tanrıçası", Ninmah "Ağustos Tanrıçası", Dingirmah, Aruru ve Enki'nin karısı olarak çoğunlukla Damgalnuna olarak da anılır.

Akadda ise Belit-ili yani "Tanrıların Tanrıçası" ve Mama, Ea'nın (Enki'nin Akad mitolojisindeki hali) karısı olarak da Damkina diye anılmıştır. Zamanla İştar'ın önemi arttıkça onun itibarı ve önemi düşmüşse de, Babilin baş tanrısı Marduk'un annesi Damkina olarak panteonda her zaman önemli bir yer tutmuştur.

Ayrıca Enki'den Ninsar isimli bir kızı da olmuştur.

Kaynakça

*http://www.pantheon.org/articles/n/ninhursag.html Encyclopedia Mythica

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ninhursag Resimleri

Uttu
3 yıl önce

sarhoş eder ve ona tecavüz eder. Uttu, Enki'nin karısı Ninhursag tarafından kurtarılır ve Ninhursag, Uttu'nun vajinasından Enki'nin spermini alıp toprağa...

Enki
2 yıl önce

tanrıdan biridir. (Diğerleri Enki'nin babası olan Anu, Enlil'in annesi olan Ninhursag/Ki ve babası olan An'dır.) Panteonda yeri An ve Enlil'den sonra gelmesine...

Enki, Annuna, Anu, Arap mitolojisi, Asur, Babil mitolojisi, Elam, Elohim (tanrılar), Enlil, Eridu, Gılgamış Destanı
Geştinanna
6 yıl önce

Geştinanna, Sümer mitolojisinde Enki ve Ninhursag'ın kızı. Dumuzi öldüğünde, Geştinanna günler ve geceler boyunca matem tutup, dövünmüştür. Geştinanna...

Geştinanna, Adapa, Annuna, Arap mitolojisi, Babil mitolojisi, Elohim (tanrılar), Enki, Enkidu, Enlil, Gılgamış, Gılgamış Destanı
Sümer Mitolojisi
2 yıl önce

kaburgalardır. Enki yasak çiçeklerden yemiş ve bu sebeple Ninhursag tarafından lanetlenmişti. Ninhursag O'nu iyileştirmek için diğer tanrılar tarafından ikna...

Mezopotamya mitolojisi
2 yıl önce

Pan-Mezopotamyalı sayılır. E'abzu isimli tapınağı, Eridu'da bulunurdu. Ki veya Ninhursag, dünyanın tanrıçasıydı. Eridu'da E'saggila tapınağı bulunurdu. Sümer kökenlidir...

Mezopotamya mitolojisi, An, Annuna, Anunnaki, Arap mitolojisi, Asur, Babil, Babil mitolojisi, Elohim (tanrılar), Enki, Enkidu
Sümerler
3 yıl önce

kaburgalardır. Enki yasak çiçeklerden yemiş ve bu sebeple Ninhursag tarafından lanetlenmişti. Ninhursag O'nu iyileştirmek için diğer tanrılar tarafından ikna...

Sümerler, Akadlar, Akkad dili, An, Anaerkil, Anu, Aritmetik, Astronomi, Asur, Asur Kralları, Asuroloji
Tanrıça
3 yıl önce

Nefthys Wadjet Bu konuda daha fazla bilgi için: Mezopotamya mitolojisi Ninhursag Tiamat İştar Lilith Bu konuda daha fazla bilgi için: Arap mitolojisi El-Uzzâ...

Tanrıça, Afrodit, Arap mitolojisi, Artemis, Athena, Bastet, Brahman, Ceres, Concordia (mitoloji), Demeter, Devi
Anunnaki
2 yıl önce

olduğuna inanılmaktaydı. Samuel Noah Kramer, Ki'nin Sümer ana tanrıçası Ninhursag ile aynı olduğunu söyleyerek ikisini bir tutmuştur. Anunnaki'nin en büyüğü...

Anunnaki, Akad, Annuna, Mitoloji, Sümer, Taslak, Igigi