Babilliler (Astronomi Tarihi)

Kısaca: Babilliler, Fırat ile Dicle nehirleri arasında, Irak topraklarında yerleşmişlerdir. Tarımla uğraşırlar, Çin, Hint, Yunan ve Mısır ile ticaret yaptıklarından kültür alışverisinde de bulunuyorlardı. Babilliler, M. ...devamı ☟

Babilliler, Fırat ile Dicle nehirleri arasında, Irak topraklarında yerleşmişlerdir. Tarımla uğraşırlar, Çin, Hint, Yunan ve Mısır ile ticaret yaptıklarından kültür alışverisinde de bulunuyorlardı. Babilliler, M.Ö. 2000’li yıllarda çok sayıda yıldızın konum gözlemlerini yapmışlar ve bunları kaydetmişlerdir. Gökyüzünü, yıldızların biçimlerine göre çeşitli bölgelere ayırıp hayvan, eşya gibi isimler vermişlerdir. Merkür ve Venüs’ü gözlemişler. Venüs'ün evre gösterdiğini ortaya çıkarmışlardır. Bu gök olayı teleskopla ancak M.S. 1610 yılında Galile tarafından gözlenmiştir. O dönemde Venüs’ün evre göstermesinin Güneş ışığının yansımasıyla ilgili olduğunu bulmuşlar ve Venüs'ün Güneş etrafında yörünge hareketi yaptığını anlamışlardır. Gözlemleri astroloji amaçlı olduğundan Mars, Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin hareketleri ile ilgili konum gözlemleri de yapmışlardır. M.Ö. 5-6. yy astronomi konusunda en üst düzeye ulaşmışlar ve Ay ile Güneş tutulmalarının dönemli olduğunu, bir tutulmanın 18 yıl 10 gün (gerçeği 18 yıl 11 gün) sonra tekrar oluşacağını saptamışlardır. Bu bilgiler eski Yunan astronomisinin temelini oluşturmuştur.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Gezegen
2 yıl önce

bir termonükleer füzyon başlatacak kadar büyük olmayan ve Uluslararası Astronomi Birliği'ne göre (tüm gezegen bilimcilere göre değil) komşu bölgesini gezegenimsilerden...

Gezegen, 1 Ceres, 2003UB313, 90377 Sedna, Arapça, Asteroit, Astroloji, Ay (uydu), Cüce Gezegen, Dünya, Eski Yunan
Trigonometri tarihi
2 yıl önce

değişti. Matematiğin doğrudan doğruya astronomiden çıkmış bir kolu olan trigonometri'nin bazı ögeleri, daha Babilliler ve Mısırlılar döneminde biliniyor,...

Babil ve Asur Uygarlıkları
2 yıl önce

Ninova'da üç büyük saray yaptırmıştı. Asurlular ve Babilliler yapıları farklı biçimde süslüyorlardı. Babilliler duvarları renkli sırlı tuğlalarla kaplıyorlardı...

Babil ve Asur uygarlıkları, Babil ve Asur uygarlıkları
Dinler tarihi
2 yıl önce

tapınağı olan Süleyman mabedi inşa edildi. Sonraları bu kent Asurlular, Babilliler, Persler, Makedon İmparatorluğu kontrolüne geçmiştir. En son Roma kontrolüne...

Dinler Tarihi, Din bilimleri, Mircea Eliade
Mezopotamya
2 yıl önce

Babilli astronomlar gün dönümü ve tutulmaları hesaplayabiliyorlardı. Astronominin gelişimi din ve mitoloji ile iç içedir zira insanlar astronominin bir...

Mezopotamya, 1. Dünya Savaşı, 1258, 1508, 1534, 1535, 1920, 1961, 2006, 3. Ur Sülalesi, 7. yüzyıl
Sisamlı Aristarkus
6 yıl önce

dayanan eser Aristarkus'a atfedilir. Bu çalışması, geometri bilgisi ile astronomi problemlerini çözme girişimidir. Gökbilimi hakkında burada yaptığı çalışmalar...

Matematik tarihi
2 yıl önce

bölünebilir. Ayrıca, Mısırlılar, Yunanlar ve Romalılardan farklı olarak, Babilliler, sol sütuna yazılan rakamların ondalık sistemde olduğu gibi daha büyük...

Matematik tarihi, Arşimet, Bernhard Riemann, Blaise Pascal, Boole, Cantor, Cardano, Carl Friedrich Gauss, Cauchy, Charles Hermite, Daniel Bernoulli
Takımyıldız
2 yıl önce

şekiller, yani takımyıldızlar biçiminde gruplandırılmıştır. Ancak çağdaş astronominin gerekli gördüğü noktalar, gökyüzü koordinat sistemlerinin kesin şekilde...

Takımyıldız, Takımyıldız