Astroloji

Kısaca: (Os. İlmi nücûmu, Fr. Astrologie). Yıldızları bakılarak yapılan kayıptan haber verme ve fal. Yeni platonculukla güçlenen gizlicilik akımının ürünüdür. İnsan denilen varlığın bilgi isteğinden doğmuş olması bakımından ilginçtir ve bir bakıma astronomi bilimine öncülük ederek yararlı olmuştur. ...devamı ☟

(Os. İlmi nücumu, Fr. Astrologie). Yıldızları bakılarak yapılan kayıptan haber verme ve fAl...
     
      Yeni platonculukla güçlenen gizlicilik akımının ürünüdür. İnsan denilen varlığın bilgi isteğinden doğmuş olması bakımından ilginçtir ve bir bakıma astronomi bilimine öncülük ederek yararlı olmuştur.
      Antik çağ Yunan felsefesinin çöküşünü hızlandıran bağı (Os. Sihir, Fr. Magie), XV. yüzyılda deneysel bilimlerin doğuşunu hazırlamıştır. Antik çağ Yunan düşünürleri Pitagoras ve Platon'un Metafizik'lerinden doğan çeşitli falcılıklar ve büyücülükler, yalın bir bakışla nesnelerin bilgisine varmak isteyen insanlığın ilk bilimsel deneyleridir. Nitekim altın yapmak için çeşitli deneylere girişen simya, kimya bilimini doğurduğu gibi, astroloji de astronomiyi doğurmuştur. Ortaçağın sonlarında meydana çıkan ve hızla yayılan bu gizli ve sihirli bilim taslakları, Teosofi (Tanrı bilgisi) alanında, bir yanlarıyla doğaüstüne bağlanırken bir başka yanlarıyla de doğaya el tarak bilimlerin gelişmesine yararlı olmuşlardır.
      Konuşma dilinde Osmanlıca müneccimlik denir, bu işi yapana da müneccim (Fr. Astrologue) adı verilir. Keldanilerden beri insanlarla yıldızlar arasında bir ilişki bulunduğuna ve yıldızların insan kaderine egemen olduğuna inanılıyordu. Bk. Gizlicilik, Astronomi.

astroloji

Yıldız falcılığı, müneccimlik.

astroloji

Türkçe astroloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. astrology, prediction of the future according to the state of the stars

astroloji

yıldız falcılığı, müneccimlik.

astroloji

Türkçe astroloji kelimesinin Fransızca karşılığı.
astrologie [la]

astroloji

Türkçe astroloji kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Astrologie

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

astroloji Resimleri

Astroloji
6 ay önce

Astroloji, göksel cisimlerin ve astronomik fenomenlerin, insan karakteri ve kaderi üzerine etkilerinin olduğu önermesini konu alan, bilimsel gerçekliğe...

Astroloji, Aile, Anne, Ares, Aslan Burcu, Astrolojide evler, Astronomi, Ay, Baba, Babil, Bellek
Aslan (Astroloji)
3 yıl önce

Ağustos arasında doğan insanları etkilediğine inanılır. Marcus Manilius'un astrolojinin esaslarını kaleme aldığı beş ciltlik Astronomica adlı eserde Aslan burcunun...

Doğum Haritası
3 yıl önce

Astrolojide her insanın doğduğu andaki gökyüzü konumuna Doğum haritası adı verilir. Yıldız haritası da denilir. Doğum haritası Batı astrolojisinde ilkbahar...

Doğum haritası, Astroloji, Astrolojide evler, Yükselen Burç, Yıldız Haritası, Transitler, Astrorehber
Koç (astroloji)
3 yıl önce

burcu (Lat: Aries) burçlar kuşağının ilk burcudur. Marcus Manilius'un astrolojinin esaslarını kaleme aldığı beş ciltlik Astronomica adlı eserde Koç burcunun...

Astrolojide evler
6 ay önce

Batı astrolojisinde evler burçlar gibi 12 adettir. Doğu ufkundan başlayarak saat yönünün tersine doğru sıralanırlar. Bunların anlamları sırasıyla şöyledir:...

Astrolojide evler, Astroloji, Yıldız Haritası
Hakan Kırkoğlu
3 yıl önce

ilgi duyduğu astroloji alanına yöneldi. 1997'de Londra’daki Faculty of Astrological Studies’den mezun oldu. 1999 yılında İngiliz Astroloji Derneği'nin...

Okültizm
6 ay önce

(gizliciğin) kapsamı içindedir. 16. yüzyılda "okült bilimler" olarak anılan astroloji, simya ve doğa büyücülüğü günümüzde sözdebilim olarak kabul edilir. Terim...

Okültizm, Akışkan, Anima mundi, Astral seyahat, Astroloji, Demiurgos, Esİ®r, Ezoterik, Gematria, Maji, Nümeroloji
Astrolog
6 ay önce

devlet üniversitelerinde dört yıllık astroloji eğitimi veriliyor.İngiltere Oxford Üniversitesin'de resmi olarak astroloji dersi verilmese dahi kampüsü bu amaçla...