Astroloji

Kısaca: (Os. İlmi nücûmu, Fr. Astrologie). Yıldızları bakılarak yapılan kayıptan haber verme ve fal. Yeni platonculukla güçlenen gizlicilik akımının ürünüdür. İnsan denilen varlığın bilgi isteğinden doğmuş olması bakımından ilginçtir ve bir bakıma astronomi bilimine öncülük ederek yararlı olmuştur. ...devamı ☟

(Os. İlmi nücumu, Fr. Astrologie). Yıldızları bakılarak yapılan kayıptan haber verme ve fAl...
     
      Yeni platonculukla güçlenen gizlicilik akımının ürünüdür. İnsan denilen varlığın bilgi isteğinden doğmuş olması bakımından ilginçtir ve bir bakıma astronomi bilimine öncülük ederek yararlı olmuştur.
      Antik çağ Yunan felsefesinin çöküşünü hızlandıran bağı (Os. Sihir, Fr. Magie), XV. yüzyılda deneysel bilimlerin doğuşunu hazırlamıştır. Antik çağ Yunan düşünürleri Pitagoras ve Platon'un Metafizik'lerinden doğan çeşitli falcılıklar ve büyücülükler, yalın bir bakışla nesnelerin bilgisine varmak isteyen insanlığın ilk bilimsel deneyleridir. Nitekim altın yapmak için çeşitli deneylere girişen simya, kimya bilimini doğurduğu gibi, astroloji de astronomiyi doğurmuştur. Ortaçağın sonlarında meydana çıkan ve hızla yayılan bu gizli ve sihirli bilim taslakları, Teosofi (Tanrı bilgisi) alanında, bir yanlarıyla doğaüstüne bağlanırken bir başka yanlarıyla de doğaya el tarak bilimlerin gelişmesine yararlı olmuşlardır.
      Konuşma dilinde Osmanlıca müneccimlik denir, bu işi yapana da müneccim (Fr. Astrologue) adı verilir. Keldanilerden beri insanlarla yıldızlar arasında bir ilişki bulunduğuna ve yıldızların insan kaderine egemen olduğuna inanılıyordu. Bk. Gizlicilik, Astronomi.

astroloji

Yıldız falcılığı, müneccimlik.

astroloji

Türkçe astroloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. astrology, prediction of the future according to the state of the stars

astroloji

yıldız falcılığı, müneccimlik.

astroloji

Türkçe astroloji kelimesinin Fransızca karşılığı.
astrologie [la]

astroloji

Türkçe astroloji kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Astrologie

Mike Rooney - 8 ay önce
I found this post very exciting. I am also sending it to my friends to enjoy this blog.Movie jackets

Andrew Mark - 8 ay önce
Excellent article. The writing style which you have used in this article is very good and it made the article of better quality. Top Gun Tom Cruise Jacket

Tony - 8 ay önce
As dedicated [Baby Diapers Manufacturers](https://www.tradekey.com/Baby-Diapers_pid2092.htm) we understand the importance of keeping your baby happy and comfortable. Our commitment to quality and safety ensures that our diapers are not only ultra-soft but also highly absorbent, providing the best care for your precious bundle of joy.

Tony - 8 ay önce
As dedicated Baby Diapers Manufacturers we understand the importance of keeping your baby happy and comfortable. Our commitment to quality and safety ensures that our diapers are not only ultra-soft but also highly absorbent, providing the best care for your precious bundle of joy.

Eversole - 7 ay önce
The best blog website for the most recent information about business, fashion, and technology is Inforinn. You can here write for us + business

Smith - 5 ay önce
Discover stylish and cost-effective Plastic Sunglasses For Promotion use, available exclusively on Exporthub.com. These sunglasses offer a trendy and practical solution for promotional campaigns, events, or giveaways. Crafted from durable plastic, they provide UV protection while showcasing various designs and colors ideal for branding or logo placement. With a focus on affordability and style, these sunglasses serve as a versatile promotional tool, ensuring visibility and brand recognition.

jOHAN - 4 ay önce
Mobilesentrix, a key player on Exporthub.com, is a leading distributor of premium mobile phone parts and accessories. Renowned for its commitment to quality and reliability, Mobilesentrix offers a wide array of products tailored to meet the diverse needs of businesses in the mobile device industry.

John - 4 ay önce
Agro Company Co Ltd is a reputable provider showcased on Exporthub.com, specializing in agricultural products and services. With a dedication to sustainable farming practices and quality assurance, Agro Company Co Ltd offers a diverse range of high-quality produce to meet the needs of global markets.

pollard - 3 ay önce
Jaoyeh Trading Ltd is a reputable trading company specializing in the export of high-quality products from China. With a focus on customer satisfaction, they offer a wide range of products including electronics, home appliances, and textiles.

ever - 1 ay önce
Camel International Trading Limited is a well-established trading company known for its expertise in sourcing and exporting a diverse range of products. Specializing in electronics, household goods, and textiles, they are dedicated to delivering high-quality products to their global clientele.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

astroloji Resimleri

Astroloji
3 yıl önce

Astroloji, göksel cisimlerin ve astronomik fenomenlerin, insan karakteri ve kaderi üzerine etkilerinin olduğu önermesini konu alan, bilimsel gerçekliğe...

Astroloji, Aile, Anne, Ares, Aslan Burcu, Astrolojide evler, Astronomi, Ay, Baba, Babil, Bellek
Aslan (Astroloji)
6 yıl önce

Ağustos arasında doğan insanları etkilediğine inanılır. Marcus Manilius'un astrolojinin esaslarını kaleme aldığı beş ciltlik Astronomica adlı eserde Aslan burcunun...

Doğum Haritası
6 yıl önce

Astrolojide her insanın doğduğu andaki gökyüzü konumuna Doğum haritası adı verilir. Yıldız haritası da denilir. Doğum haritası Batı astrolojisinde ilkbahar...

Doğum haritası, Astroloji, Astrolojide evler, Yükselen Burç, Yıldız Haritası, Transitler, Astrorehber
Koç (astroloji)
6 yıl önce

burcu (Lat: Aries) burçlar kuşağının ilk burcudur. Marcus Manilius'un astrolojinin esaslarını kaleme aldığı beş ciltlik Astronomica adlı eserde Koç burcunun...

Astrolojide evler
3 yıl önce

Batı astrolojisinde evler burçlar gibi 12 adettir. Doğu ufkundan başlayarak saat yönünün tersine doğru sıralanırlar. Bunların anlamları sırasıyla şöyledir:...

Astrolojide evler, Astroloji, Yıldız Haritası
Hakan Kırkoğlu
6 yıl önce

ilgi duyduğu astroloji alanına yöneldi. 1997'de Londra’daki Faculty of Astrological Studies’den mezun oldu. 1999 yılında İngiliz Astroloji Derneği'nin...

Okültizm
3 yıl önce

(gizliciğin) kapsamı içindedir. 16. yüzyılda "okült bilimler" olarak anılan astroloji, simya ve doğa büyücülüğü günümüzde sözdebilim olarak kabul edilir. Terim...

Okültizm, Akışkan, Anima mundi, Astral seyahat, Astroloji, Demiurgos, Esİ®r, Ezoterik, Gematria, Maji, Nümeroloji
Astrolog
3 yıl önce

devlet üniversitelerinde dört yıllık astroloji eğitimi veriliyor.İngiltere Oxford Üniversitesin'de resmi olarak astroloji dersi verilmese dahi kampüsü bu amaçla...