Bahri Ata

Kısaca: Doç. Dr. ...devamı ☟
BEKLEMELİ SİL şablonunun başlangıcı -->

kayda değerlik|kişi Yrd. Doç. Dr. Bahri ATA, ``(d. 10 Haziran 1969, İzmit)``

Lisans eğitimini ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü`nde 1991 yılında tamamlayan Bahri Ata, 1996 yılında yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü, 1998 yılında ise Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Eğitimi A.B.D. olarak tamamlamıştır.

2001 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Eğitimi A.B.D. doktorasını vermiş olup halen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler A.B.D.`de görev yapmaktadır.

İyi derecede ingilizce bilen Bahri Ata`nın ilgi alanları:

 • Tarih Eğitimi,
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi,
 • Müze Eğitimidir Web sitesi.


Akademisyen, tarih eğitimine önemli katkılarda bulunmuş ve özellikle müze eğitimi üzerine yoğunlaşmıştır. Pek çok projeyi başarıyla yürütmüş olan akademisyen; ``Sosyal Bilgilerin Temelleri`` (Sosyal Bilgiler 1. Sınıf Öğrencilerine), ``Öğretim Teknolojileri`` ve ``Materyal Geliştirme`` (``Sosyal Bilgiler Öğretmenliği`` 3. sınıf öğrencilerine), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (``İletişim Fakültesi`` Öğrencilerine), Sosyal Bilgiler Eğitimi Açısından ``Eğitim Klasikleri İncelemeleri`` (Sosyal Bilgiler E. Yüksek Lisans Öğrencilerine), ``Tarih Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar`` (Tarih Öğretmenliği Doktora Öğrencilerine)derslerini vermektedir.

Pek çok sempozyuma ve panele katılan akademisyen özellikle Atatürkçülük ve Kemalizm konularında konuşmacı olmuştur08.11.2006 Çar - 09.11.2006 Per Yeditepe Üniversitesi 21. Yüzyıl Başında Kemalizm Sempozyumu. Ayrıca akademisyenin internet üzerinde yayınlanan pek çok makale ve bildirisi bulunmaktadır Gazi Üniversitesi, Açık arşiv.

Tüm bu akademik faliyetlerin yanında TRT de program da yapmıştır.

Akademisyen öğrencileri tarafından çok sevilen bir ders anlatım tekniğine sahiptir. Tarih şuuru kazanmış nesiller yetiştirebilmek yegane amacıdır.

Aldığı görevler

 • Öğretmen, İmece İlköğretim Okulu Tarih Öğretmenliği İstanbul 1991-1994
 • Okutman, Abant İzzet Baysal Ünv. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1994-1998
 • Arş. Gör. (50/d) G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Gazi Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği A.B.D. Görevlendirmeli) 1998-2002
 • Tnk Atğm, Işıklar Askeri Lisesi Komutanlığı Tarih Öğretmenliği (Personel İşlem Subay Yardımcılığı) 2002-2003
 • Görevlendirmeli(2547 sayılı kanunun 31. mad.), Gazi Üniversitesi Atatürk ve Gazi Meslek Yüksekokulları Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Öğretim Elemanı
*Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Kültür Tarihi Öğretim Elemanı 2003-2004 (Güz ve İlkbahar)
 • Görevlendirmeli(2547 sayılı kanunun 31. mad.)
*Gazi Üniversitesi Atatürk Meslek Yüksekokulu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Öğretim Elemanı
*Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Öğretim Elemanı 2004-2005 (Güz ve İlkbahar)
 • Yrd. Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler A.B.D. 2005


Eserleri

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 • Ata, B. "The Influence of An American Educator (John Dewey) on the Turkish Educational System" 200 Years of Turkish-American Relations, 4-9 November 2000.


Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:Yazılan uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler:Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 1. Safran, M. ve Ata, B., “Barışçı Tarih Öğretimi Üzerine Çalışmalar; Türkiye`de Tarih ders Kitaplarında Yunanlılara İlişkin Kullanılan Dil ve Yunanlılara İlişkin Öğrenci Görüşleri” G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi ,1, 11-26 (1996).
 2. “Ali Galip`in Yaveri Ahmet Nihat Fevzioğlu`nun Hatıralarına göre Ali Galip Olayı” Türk Yurdu, 122, 153-156. (1997).
 3. Safran, M. ve Ata, B., “Okul Dışı Tarih Öğretimi” G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 87-94, (1998).
 4. "Türk Romanında Tarih Öğretmeni Tipolojisi" Gazi Eğitim Fakültesi, Dr. Himmet Biray Özel Sayısı, 348-357, (1999).
 5. "Tarih Öğretiminde Bir Araç Olarak; Tarihi Romanlar" Türk Yurdu,153-154, 158-165, (2000).
 6. "İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu ve Tarih Öğretimi" Türk Kültürü, 450, 590-602, (2000).
 7. “Talihsiz Osmanlı Kuşları: On yıl Geciken Telgraf ve Stratford Canning” Türk Yurdu, (148-149), 150-155, (2000).
 8. "Atatürk, Tarih Öğretimi ve Müzeler" Türk Yurdu, 160,85-90, (2000)
 9. “Çanakkale Savaşlarını Nasıl Öğreteceğiz? ” Türk Yurdu, 164, 23-29, (2001).
 10. "1924 Türk Basını Işığında Amerikalı Eğitimci John Dewey`nin Türkiye Seyahati" G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 193-207, (2001)
 11. “Tarih Derslerinde "Dokümanlarla Öğretim” Yaklaşımı" Türk Yurdu, 175, 80-86, (2002).
 12. "Mülkiyeli Bir Eğitim Bilimci: İhsan Sungu" Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, 233-243, (2003).
 13. " Rousseau, Emile ve Tarih Öğretimi" Milli Eğitim, 159,239-244, (2003).
 14. Hamza KELEŞ, Bahri ATA ve İbrahim KÖKSAL “Tarihi Dokümanla Tarih Öğretiminin Lise Öğrencilerinin Başarısına Etkisi” G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 99-112, (2006).


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: 1. “19. Yüzyılda Bolu`da Eğitim ve Bolulu Eğitimci Muallim Cevdet” Bolu`da Halk Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu, 11-12 Ekim 1997.
 2. "John Dewey ve Türkiye`de İlköğretimde Tarih Öğretimi (1923-1930)" Atatürk`ün Cumhuriyetin İlanından Sonraki Hedefleri Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi ile Atatürk Araştırma Merkezi, 4-5 Haziran 1998.
 3. "İngiltere`de Piaget ve Bruner`in Görüşlerinin İlköğretimde Tarih Öğretimine Yansıması Üzerine Bir Araştırma" IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, 15-16 Ekim 1998.
 4. "Halil İnalcık`ın Hayatı" Halil İnalcık`la 85 yıl "Sempozyumu, Türkiye Yazarlar Birliği`nin Faaliyeti, 19 Nisan 2003.
 5. "Tarih Pedagojisine Uygun Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Nasıl Olmalıdır?" İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi: Mevcut Durum, Sorular ve Çözüm Önerileri Haz. Mehmet Saray ve Hüseyin Tosun, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2005.
 6. "Üniversite Öncesi Okul Tarih Öğretiminde Siyasi Tarihin Yeri" Prof. Dr. Oral Sander`in Anısına, Türkiye`de Siyasi Tarihin Gelişimi ve Sorunları Sempozyumu, 18 Ekim 2005.
 7. " İlköğretim 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi Program Geliştirme Çalışmalarında Karşılaşılan Sorunlar" Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Türk Eğitim Sisteminde Atatürkçülük ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretimi Sempozyumu, 10-11 Kasım 2005.
 8. " Yeni Sosyal Bilgiler Programı ve 1926 Eğitim Ruhu" Ulusal Eğitim Kurultayı, İzmir, 26 Kasım 2005 (Basılmamış Bildiri).
 9. "Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yansıtıcı Soruşturma Geleneği ve Oluşturmacılık Yaklaşımı" Eğitimde Çağdaş Yönelimler III: "Yapılandırmacılık ve Eğitimde Yansımaları Sempozyumu, Özel Tevfik Fikret Okulları, İzmir, 29 Nisan 2006.
 10. "6. ve 7. Sınıflar Yeni Sosyal Bilgiler Dersi Programları" III. Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Özel Bilfen Okulları, İstanbul, 29-30 Nisan 2006.
 11. “İlköğretimde Atatürkçülük Konularının Öğretimi: Öğrenci Kompozisyonlarında Atatürkçülük” 21nci Yüzyılın Başında Kemalizm`in Anlaşılması ve Anlatılmasındaki Sorunlar, Yeditepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 8-9 Kasım 2006 .
 12. “Dr. Halil Fikret Kanad ve Odenwald Okulu” Dr. Halil Fikred Kanad`ı Anma Paneli, 27 Kasım 2006, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
 13. “Yeni Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının İlköğretim 2005 Sosyal Bilgiler Dersi (6, 7. Sınıflar) Öğretim Programı Açısından Değerlendirilmesi” I. Uluslararası Bilim Çalıştayı (Prof. Dr. Suzan ERBAŞ Anısına), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 08-09 Mart 2007.


Diğer yayınlarDers Kitaplarında Bölümler: 1. Safran, M. ve Ata, B., “Öğrencilerin Tarih Metinlerinden Anlam Çıkarmalarına Yönelik Araştırmalara Bir Bakış” Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Sosyal Bilgiler, editör Prof. Cemalettin ŞAHİN, 339-355, (2003).
 2. “Sosyal Bilgiler Programı” Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Yapılandırmacı Bir Yaklaşım, ed. Prof. Dr. Cemil Öztürk, Ankara: PegemA Yayıncılık, 71-83, (2006).
 3. “Türkiye`de Tercüme Faaliyetleri İçinde Eğitim Klasiklerinin Yeri ve Bu Eserlerin Sosyal Bilgiler Eğitimine Katkıları” Sosyal Bilgiler Eğitimi Açısından Eğitim Klasikleri İncelemeleri, (Ed.)Bahri Ata ve İkram Bağcı, Ankara: Pegem A Yayıcılık. 1-20, (2007).


Çeşitli Dergilerdeki Makaleler: 1. A.B.D Üniversiteleri ve Tarih Öğretimi” Bolu Üçtepe, 66, 16, (1996).
 2. “Bolu`lu Bir Eğitimci : Muallim Cevdet ve Diploması” Bolu Üçtepe, 68, 15-16, (1996).
 3. “Huzur Dersleri ve Bolulu Ulema” Bolu Üçtepe, 75, 3-4, (1997).
 4. “Tarihi Mezarlıklar, Eğitim ve Bolu Örneği”. Bolu Bilim, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 1,26-31, (1998).
 5. “Bolulu Bir Etnograf: Ali Naci Eren(1932-1986). Bolu Bilim, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 2, 26-27, (1998).
 6. "Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız ile Tarih Araştırmaları ve Öğretimi Konusunda Söyleşi" Türk Yurdu, 175, 49-53, (2002).
 7. "Cumhuriyet ve Eğitim" Gazi Haber, 50, 29-31, (2004).
 8. "Clio`nun Peşinde Bir Tarihçi: Prof. Dr. Sina Akşin ve Konferansının Ardından" Gazi Haber, 51, 6-7, (2004).
 9. "Boş Teneke Gelirleriyle Yapılan Hayır İşine Bir Örnek: Bakanlar Kurulunun 1947 Tarihli Bir Kararı" Türk Yurdu, 217, 75-76 (2005).
 10. “Harf Devrimi Üzerine Yeniden Düşünmek” Kontur Yaşam Aylık Seyahat ve Aktüalite Dergisi, Kasım 1, 18-20, (2006).


Çevirileri ve Çeviri yazıları: 1. Fuad Köprülü, “Nevruz`a Dair” (çeviriyazısı: Bahri ATA) Bolu Üçtepe, 72, 6-7, (1997)
 2. John Dewey,"Temel Eğitimde Tarihin Amacı" çev. Bahri Ata, Milli Eğitim, 147, 43-45, (2000).
 3. Stefan Seidel ve Kenneth Hudson, Müze Eğitimi ve Kültürel Kimlik, çev. Bahri Ata, yay. Haz. Prof. Dr. Bekir Onur, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, 1999.
 4. Yosanne Vella,"Yaratıcı Tarih Öğretimi" çev. Bahri ATA, Milli Eğitim, 150,3-5, (2001).
 5. İhsan Sungu, "Tarih Öğretimi Hakkında" çeviriyazısı: Bahri ATA, Milli Eğitim, 153-154,52-59, (2002).
 6. Ali Fahrettin Alper, "İlk Mekteplerde Tarih Tedrisatı" çeviriyazısı: Bahri Ata ve Şeyma Şahan Türk Yurdu, 175, 91-99, (2002).
 7. Ahmet Refik Altınay,"Ankara`da Osmanlı Türkler" çeviriyazısı: Bahri Ata Türk Yurdu, 176, 61-62, (2002).
 8. Mübarek Galip,"Ankara`nın Tarihi" çeviriyazısı: Bahri Ata Türk Yurdu, 176, 63-65, (2002).
 9. Yosanne Vella, "İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğrencileriyle Tarihsel Kaynakları Kullanma" Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 66-67, 25-27, (2005).


Kitap Tanıtımı:*Bernard Lewis(2004) "300 Yıldır Sorulan Soru: Hata Neredeydi?" çev. Harun Özgür Turgan ve Serpil Bilbaşar, İstanbul: Oğlak Yayıncılık, 235 sayfa. Bahri Ata, Türk Yurdu, 213, 136-138, (2005).


Konferanslar: 1. "Yeni Sosyal Bilgiler Programının Mantığı ve Yapısı" Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 30 Kasım 2005.
 2. "Atatürk ve Eğitim" Çorum Atatürk Lisesi, 23 Mayıs 2006.
 3. "Atatürk ve Mesleki Eğitim" Ankara Gaziosmanpaşa Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi, 15 Kasım 2006
 4. "Atatürk, 23 Nisan ve Çocuk Sevgisi" Ankara Kalaba İlköğretim Okulu, 26 Nisan 2007
 5. “Cumhuriyet`in İlk Yıllarında Akif Öğrenme Uygulamaları” Ankara Dikmen Anadolu Lisesi Öğretmenlerine, 2 Mayıs 2007


Platform*“Yerel Araştırmalar Üzerine Yeni Yaklaşımlar Platformu”, Çankırı Belediyesi Eğitim ve Kültür Müdürlüğü Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi, 25/26 Ağustos 2006.


Aldığı Ödüller

 • 2005 Eğitim Araştırmalarını Özendirme Ödülü
 • 30 Kasım 2006`da Türk Eğitim Derneği tarafından tarih eğitimi alanındaki çalışmaları dolayısıyla verilmiştir.


Kaynakça

Reflist

Dış bağlantılar

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.