Balkan Cephesi

Kısaca: Balkan Cephesi, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi Almanyasının 1941 yılında Balkanları istilasıyla başlayan bir dizi çatışmadır. 1940 yılı içinde Almanya, Polonya ve Fransa'yı askeri harekatlarla istila etmiş, İngiltere'ye yönelik hava akınlarını başlatmıştı. 'Britanya Savaşı' olarak bilinen bu yoğun ve sık hava akınları amacına ulaşamamış ve durdurulmuştur. ...devamı ☟

Balkan Cephesi, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi Almanyasının 1941 yılında Balkanları istilasıyla başlayan bir dizi çatışmadır. 1940 yılı içinde Almanya, Polonya ve Fransa'yı askeri harekatlarla istila etmiş, İngiltere'ye yönelik hava akınlarını başlatmıştı. 'Britanya Savaşı' olarak bilinen bu yoğun ve sık hava akınları amacına ulaşamamış ve durdurulmuştur.

1941 yılının ocak ayı boyunca Kuzey Afrika'da İngili birlikleri General O'Connor komutasında İtalyan birlikleri karşısında hızlı bir ilerleme göstermekteydiler.

Balkan Savaşı Öncesi

1941 yılının ocak ayında Macaristan, Romanya, Slovakya Mihver devletler saflarına katılmışlardır. Ardından 1 Mart 1941 de Bulgaristan ve 25 Mart 1941 ise Yugoslavya bu safa katılır. 26 Mart akşamı Yugoslav Hava Kuvvetleri komutanı General Simoviç önderliğindeki kansız bir darbe, Yugoslavya'da yönetime gelir ve ilk iş olarak Mihver devletler safından ayrıldığını ilan eder.

Ocak ayında İngiliz hükümetinin Yunanistan topraklarında bir askeri güç bulundurma önerilerine sürekli karşı çıkan Yunan Başbakanı Metaxas'ın ölümünün ardından yeni hükümet, İngiliz önerisini kabul edecektir. 7 Mart 1941 de bir zırhlı tugayı da içeren 57 bin kişilik bir İngiliz gücü Yunanistan topraklarında konuşlanmıştır.

Rusya'nın istilası planlarının yürütüldüğü bir dönemde Hitler, Yunanistan'da bu büyüklükte bir Müttefik askeri varlığını göze alması göze alamaz.

Balkan Savaşları

6 Nisan 1941 sabahı Luftwaffe, Belgrad'a yönelik üç gün sürecek bombardımana başlarken Panzer tümenleri de Yugaslavya'ya doğu ve kuzey sınırlarından taarruz ederler. Aynı gün Almanlar Yunanistan'a da saldırırlar. 12 Nisan 1941 de panzer birlikleri Belgrad'a girerler, 17 Nisan da da Yugoslavya teslim olur.

Yunan ordusu, yarımadanın güneyine doğru çekilirken Yunanistan'daki İngiliz birlikleri de personel olarak Girit adasına tahliye edilir. Hemen hemen tüm silah ve araçlar Almanlara bırakılmak zorunda kalınmış, personelin tahliyesi kıl payı gerçekleştirilebilmiştir. Yunanistan, 24 Nisan 1941 günü teslim olur.

Savaşın Sonuçları

İngiliz hükümetinin Balkanlar'a bu büyüklükte bir askeri birlik göndermesinin ardında yatan stratejinin temeli, Balkanlar'ın, Almanya'nın "yumuşak karnı" olarak değerlendirilmesine dayanır. Oysa Hitler'in tepkisiyle girişim başarısız olmuştur. İngiliz birliklerinin Yunanistan'dan tahliyesi, ikinci bir Dunkerque olmuştur.

Dahası, Yunanistan'da görevlendirilecek birliklerin bir bölümü Kuzey Afrika'daki birliklerden çekilmiş, buradaki başarılı ilerleme durdurulmuştur. Dağılmış durumdaki İtalyan birliklerinin üzerine gidilerek başarının genişletilmesi ve Kuzey Afrika'da kontrolün tümüyle sağlanması böylece gecikmiştir. General Erwin Rommel komutasındaki Kuzey Afrika Kolordusu'nun Afrika'ya gelişiyle inisiyatif tümüyle General Romell'e geçmiştir.

Kaynaklar

* Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Balkan cephesi (ii. dünya savaşı)
3 yıl önce

Balkan Cephesi, Almanya'nın 1941 yılında Balkanları istilasıyla başlayan bir dizi çatışmadır. 1940 yılı içinde Almanya, Polonya ve Fransa'yı askerî harekâtlarla...

Makedonya Cephesi
3 yıl önce

Makedonya Cephesi (veya Selanik Cephesi), I. Dünya Savaşı'nda 1915 sonbaharından itibaren İttifak Devletleri tarafından saldırıya uğrayan Sırbistan'a...

Balkan Savaşları
3 yıl önce

Balkan Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki 8 Ekim 1912 - 10 Ağustos 1913 arasında dört devlete karşı yaptığı savaşlardır. Çatışmaların...

Osmanlı Devleti, Birinci Balkan Savaşları, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ, Rusya, Fransa, Almanya, Osmanlı Ordusu, İttihat ve Terakki
Manastır Saldırısı
6 yıl önce

Manastır Saldırısı, I. Dünya Savaşı'nın Balkan Cephesi sırasında İttifak Devletleri'nin İtilaf Devletleri'ne yaptığı ortak saldırıdır. 6 tane çatışmadan...

Birinci Balkan Savaşı
3 yıl önce

Birinci Balkan Savaşı, 7 Ekim 1912-30 Mayıs 1913'te Bulgaristan Krallığı, Sırbistan Krallığı, Yunanistan Krallığı ve Karadağ Krallığı'ndan oluşan Balkan Birliği'nin...

Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ, Rusya, Fransa, Almanya, Osmanlı Ordusu
Doğu cephesi (ii. dünya savaşı)
3 yıl önce

doğu, kuzeydoğu (Baltıklar) ve güneydoğu (Balkanlar) Avrupa topraklarında gerçekleşmiştir. Doğu Cephesindeki savaş insanlık tarihindeki en büyük askeri...

Hicaz-Yemen Cephesi
3 yıl önce

Hicaz-Yemen Cephesi, halk arasında Yemen Cephesi adıyla da anılır. I. Dünya Savaşı boyunca Osmanlı İmparatorluğu 4 Tümenlik bir kuvvetle Arabistan'daki...

Hicaz-Yemen Cephesi, Arabistan, Asir, Babıali Baskını, Balfour Deklerasyonu, 1917, Brest Litovsk Barış Antlaşması, Ermeni Tehciri, Hicaz, I. Dünya Savaşı, Jön Türkler, Kafkasya Cephesi
Kafkasya Cephesi
3 yıl önce

Kafkasya Cephesi, I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun 2. ve 3. orduları ile Rus İmparatorluğu Kafkas Ordusu'nun karşı karşıya geldikleri cephe...

Kafkasya Cephesi, 17 Ocak, 18 Ocak, 1914, 1915, 1917, 1918, 1919, 1 Kasım, 2 Ocak, 4 Ağustos