Hicaz-Yemen Cephesi

Kısaca: Halk arasında Yemen cephesi adıyla da anılır. I. Dünya Savaşı boyunca Osmanlı Devleti 4 Tümenlik bir kuvvetle Arabistan`daki kutsal İslam şehirlerini korumaya çalıştı. 7. Kolordu`nun birer tümeni Hicaz, Asir, San`a ve Hudeybe`de konuşlandırılmıştı. Uzaklık sebebiyle bu tümenlere yeni asker, malzeme ve silah desteği sağlanamıyordu. 1916 yılında İngilizlerin kışkırtmasıyla, Araplar kendilerini koruyan Osmanlı Kuvvetlerine karşı ayaklandı. Mekke Emiri Şerif Hüseyin, bağı ...devamı ☟

Halk arasında Yemen cephesi adıyla da anılır. I. Dünya Savaşı boyunca Osmanlı Devleti 4 Tümenlik bir kuvvetle Arabistan`daki kutsal İslam şehirlerini korumaya çalıştı. 7. Kolordu`nun birer tümeni Hicaz, Asir, San`a ve Hudeybe`de konuşlandırılmıştı. Uzaklık sebebiyle bu tümenlere yeni asker, malzeme ve silah desteği sağlanamıyordu. 1916 yılında İngilizlerin kışkırtmasıyla, Araplar kendilerini koruyan Osmanlı Kuvvetlerine karşı ayaklandı. Mekke Emiri Şerif Hüseyin, bağımsızlığını ilan etti. Yemen`de İmam Yahya Osmanlılara bağlı kalırken Asir`de Seyyid İdris de ayaklanmaya katıldı.

1917 Şubatında Hicaz Seferi Kuvvetler Komutanlığı`na atanmak üzere, Şam`a gelen Mustafa Kemal Paşa, Hicaz`ın boşuna savunulmayıp boşaltılmasını istedi. Manevi sebeplerden dolayı bu istek uygulanmadı. Komutanlık ataması da yapılmadı. Bin bir güçlükle Medine`yi, Yemen`i, Asir`in kuzeyini I. Dünya Savaşı sonuna kadar savunan 7. Kolordu yaklaşık 300 bin şehitkaynak göster vererek, Mondros Mütarekesi`nden bir müddet sonra, 23 Ocak 1919`da teslim oldu.

Hicaz-yemen Cephesi

Savaşın başında Başkomutanlığa bağlı olan bağımsız Hicaz Tümeni, 11 Ocak 1915’de 4. Türk Ordusuna bağlanmıştı. Birinci Kanal Seferine katılmak için, bu Hicaz Tümeninden “Hicaz Kuvve-i Seferiyesi” teşkil edildi. Ancak, harekata zamanında yetişemediği için katılamadı. Bu kuvvetlerin bir kısmı Maan bölgesinde bırakıldı, kalanları ise Hicaz’a (Mekke) gönderildi.

Hicaz Cephesinde, Hicaz Emiri Şerif Hüseyin’in liderliğinde, İngiliz vaadleri, kışkırtmaları ve yardımlarıyla ayaklanan Arap kuvvetleri saldırılarının büyük önem kazanması üzerine bu cephe Şam’daki 4. Ordu’dan takviye edilerek, ordu komutanlığı yetkisinde Hicaz Kuvve-i Seferiye Komutanlığı kuruldu. Bölgedeki birlikler bu komutanlığa bağlandı ve komutanlığına da 12. Kolordu Komutanı Fahrettin Paşa atandı.

Fahrettin Paşa ve kuvvetleri, İngilizlerin Nablus savaşını kazanmaları ve Filistin Cephesindeki Türk Kuvvetlerinin Halep bölgesine çekilmesi üzerine, İngiliz ve Arap kuvvetleri tarafından kuşatıldığı için Medine’de mahsur kaldı. Fahrettin Paşa, Bölgedeki Türk kuvvetleri ile irtibatının kesilmesine ve hiçbir ikmal desteği almamasına rağmen bir avuç kuvvetiyle Medine’yi kahramanca savunmuş ve Çöl Kaplanı unvanını almıştır. Kuşatmadan önce, Medine’deki kutsal emanetlerin büyük bir kısmını, teşkil ettiği özel bir ekiple İstanbul’a ulaştıran Fahrettin Paşa, Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra da Medine’yi savunmuş ve 13 Ocak 1919’da Medine’yi teslim etmiş ve esir düşmüştür.

Kaynaklar

Vikipedi

Sina - 6 yıl önce

Efendim," Mustafa Kemal Paşa, Hicaz`ın boşuna savunulmayıp boşaltılmasını istedi." Cümlesi Yanlıştır. Nutuk'ta Kut şehrinden bu yana İngiliz kuvvetlerinin Nurettin Paşa komutasındaki birliklerin hızla geri çekilmesiyle ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün atanması dolayısıyla Suriye sınırında durdurulmuştur. Buradaki suçlu kişi Nurettin Paşa'dır. Düzensizlik, ciddiyetsizlikten dolayı kuvvetlerimiz geri çekilmeye başlamıştır. Daha sonrasında Nurettin Paşa'nın Lozan Barış Antlaşması sırasında yayınladığı yaşam öyküsünün kapağına "İzmir Fatihi, Kutülamare'nin kuşatıcısı, Yemen, Selmanpak, Batı Anadolu, Dumlupınar, İzmir savaşları galibi" yazma cürretine girmeyi başarmıştır. (Kaynak: NUTUK 490. SAYFA İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI)


Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Cepheleri
6 yıl önce

karşı. Hicaz-Yemen Cephesi, Büyük Britanya'ya ve Araplara karşı. Çanakkale Cephesi (1915), Büyük Britanya'ya ve Fransa'ya karşı. İran Cephesi (1914-1918)...

Yemen
3 yıl önce

Yemen (Arapça: اليَمَن - el-Yemen) resmî adı ile Yemen Cumhuriyeti (Arapça: الجمهورية اليمنية - El-Cumhuriyyetü'l-Yemeniyye), Orta Doğu'da, Umman Denizi...

Yemen, Afganistan, Afrika Birliği, Arap Birliği, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bağlantısızlar Hareketi, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri
Hacısam, Kovancılar
6 yıl önce

bağlanmıştır. 1. Dünya Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşı'na(özellikle Hicaz-Yemen Cephesi ve Kafkas Cephesi) Karaçor bölgesi ve Hacısam köyünden yoğun katılım olmuş...

Hacısam, Kovancılar, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akmezra, Kovancılar, Alacakaya, Elazığ
Kafkasya Cephesi
3 yıl önce

Kafkasya Cephesi, I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun 2. ve 3. orduları ile Rus İmparatorluğu Kafkas Ordusu'nun karşı karşıya geldikleri cephe...

Kafkasya Cephesi, 17 Ocak, 18 Ocak, 1914, 1915, 1917, 1918, 1919, 1 Kasım, 2 Ocak, 4 Ağustos
Irak Cephesi
3 yıl önce

Irak Cephesi, İngilizlerin petrol sahalarını ele geçirmek amacıyla, 15 Ekim 1914'te Bahreyn'i ve 23 Kasım 1914'te Basra'yı işgali üzerine açıldı. Osmanlı...

Arıburnu Cephesi
3 yıl önce

taktik hedefinin sağlanabilmesi için bu zorunludur. Arıburnu Cephesi de Seddülbahir Cephesi gibi Albay Halil Sami Bey’in 9. Tümeni’nin savunma bölgesidir...

Arıburnu Cephesi, 11 Mayıs, 12 Ağustos, 1915, 1917 Rusya Devrimi, 19 Mayıs, 1 Mayıs, 25 Nisan, 2 Mayıs, 3 Mayıs, 4 Mayıs
Arap Ayaklanması
3 yıl önce

İslam'a ihanet ettiğini savundu. Osmanlı Devleti'nin bir vilayeti olan Hicaz, valiler tarafından yönetilmekteydi. Validen başka Peygamber soyundan ve...

Arap Ayaklanması, Arap İhtilali, 1865, 1914, 1916, 1917 Rusya Devrimi, 23 Ekim, 31 Mart Ayaklanması, Afrika Cephesi (Birinci Dünya Savaşı), Alman İmparatorluğu, Altın