BAZ, kimyada alışılagelmiş olarak, sulu çözeltileri acı tatta, sabunumsu kayganlıkta ve fenoltaleini pembeye dönüştüren, asitleri nötralize eden kimyasal bileşikler. Alkali metal hidroksitleri (potasyumhidroksit ve sodyum hidroksit) ve toprak alkali metalhidroksitleri (kalsiyum hidroksit ve mağnezyum hidroksit) kuvvetli bazlardır.

BAZ (türkçe) anlamı
1. kök
2. temel
3. esas
4. bir asitle birleşince bir tuz oluşturan madde.taban
5. doğan kuşunun erkeği.temel.
BAZ (türkçe) ingilizcesi
1. [Baz]n. base
2. alcali
3. alkali,Alkali
4. base
BAZ (türkçe) fransızcası
1. base [la]
BAZ (türkçe) almancası
1. Grundlage
2. Base

Baz hakkında detaylı bilgi

Baz (Alm. Base, Fr. Base, İng. Base. ) Kimyada alışılagelmiş olarak, sulu çözeltileri acı tatta, sabunumsu kayganlıkta ve fenoltaleini pembeye dönüştüren, asitleri nötralize eden kimyasal bileşikler. Alkali metal hidroksitleri (potasyumhidroksit ve sodyum hidroksit) ve toprak alkali metalhidroksitleri (kalsiyum hidroksit ve mağnezyum hidroksit) kuvvetli bazlardır. Çünkü bu bileşikler sulu çözeltilerde (hidroksit iyonu ve metal iyonu vererek) hemen hemen tamamen ayrışırlar. Alkali terimi bazın kuvvetli olduğunu belirtmede kullanılır. Zayıf bir baz, mesela amonyum hidroksit (NH4OH), iyonlarına tamamen ayrılmayan bir bazdır.

Periyodik cetvelde soldan sağa gidildikçe bazik karakter azalır. Mesela alkali metal hidroksitleri, toprak alkali metal hidroksitlerinden daha kuvvetli bazlardır. 3A grubu metallerinin hidroksitleri (mesela Al (OH)3) ise zayıf bazdır. Hatta Al (OH)3 hem asit, hem baz karakteri gösterir. Böyle bazlara “amfoter baz” denir. Ayrıca aynı grup içinde yukardan aşağıya inildikçe de bazlık artar. Mesela alkalimetal hidroksitleri içinde en kuvvetli baz, sezyum hidroksit (CsOH)dir.

Arrhenius (1887) bazı, sulu çözeltilerine hidroksid (OH-) iyonu veren bileşikler olarak tarif etmiştir. Bundan daha modern bir tanımlamayı Lowry ve Brönsted (1923) vermişlerdir. Bunlara göre baz, hidrojen iyonları tutabilen molekül veya molekül kısımlarıdır. Bu tarife göre de (OH-) iyonları hızlı bir şekilde proton tutarlar. Lewis (1916), protona verilen özel rolü elektron çiftlerine vererek daha geniş kapsamlı bir teori geliştirmiştir. Bu tariflerden sodyum karbonat (Na2CO3), kalsiyum oksit (CaO), amonyak (NH3) ve klorür (Cl) gibi (OH-) ihtiva etmeyen bileşiklerin de baz oldukları anlaşılıyor. Çünkü bunların hepsi çözeltide hidrojen iyonları tutarlar. Su (H2O) aynı konsantrasyonda (H3O+) ve (OH-) iyonlarına ayrışır. Böylece su hem baz hem de asid olarak davranır. Çünkü (H3O+) proton verir, (OH-) iyonu ise proton tutar.

Bazlar genel olarak, metal oksitlerinin su ile reaksiyonlarından elde edilir. Mesela sodyum oksit su ile kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksidi verir:

Na2O + H2O ® 2NaOH

Organik kimyada baz terimi amin ve alkaloitler için kullanılır. Organik bazlar genellikle zayıf bazlardır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Baz Yıl

Bir istatistik seride indeks düzenlemesi ya da büyümenin oransal artışının saptanması için bir dönem ve yılın başlangıç olarak alınmasıdır. Gelişmenin niteliğini göstermesi ve uluslararası kıyaslamalara konu olması nedeniyle, baz yılın tipik ya da normal bir dönem olması ...

Baz Puan

(Francesco Mazzola), İtalyan ressamı (Parma 1503-Casalmaggiore 1540). Bir ressam ailesindendi. Papa Leo X'un birliklerine kumanda eden Prospero Colonna'nın Parma'ya saldırısı sırasında, ailesi Mantova dükünün yanına sığındı. Francesco Mazzola'nın bilinen ilk eserleri İsa’nın ...

Baz Luhrmann

Başrolünde Nicole Kidman’ın yer aldığı, yılın çok konuşulan filmlerinden olan “ Kırmızı Değirmen ”in yönetmenliğini, kariyerine oyunculukla başlamış olsa da, gerçek yeteneğini kamera arkasında ispatlama imkanını bulan Baz Luhrmann yaptı.

Baz Istasyonu

İki yönlü bir mobil ağ sisteminde yayın yapan birim. Radyo sistemindeki bir antenden farklı olarak, baz istasyonu hem sinyal alır hem de sinyal gönderir (yani iki antenden oluşur).

Baz Istasyon

Baz istasyonu, iki yönlü bir mobil ağ sisteminde yayın yapan birimdir. Radyo sistemindeki bir antenden farklı olarak, baz istasyonu hem sinyal alır, hem de sinyal gönderir yani iki antenden oluşur.

Azotlu Baz

Azotlu bazlar azot atomu bulunduran organik bileşiklerdir, azotun üzerindeki tek elektron çifti yüzünden baz özelliği taşırlar. Azotlu bazlara örnek olarak aminler (amonyak, trietilamin gibi), piridin ve nükleik asitlerde bulunan nükleobazlar (adenin, guanin, timin, sitozin ve urasil ...

Baz Eşleşmesi

Moleküler biyolojide bir baz çifti, birbirine ters doğrultuda iki DNA veya RNA zinciri üzerinde bulunan, biribirine hidrojen bağları ile bağlanmış iki nükleobazdır. Standart Watson-Crick baz eşleşmesinde (veya baz çiftleşmesinde), adenin (A), timin (T) ile, guanin de sitozin ile bir ...

Baz Istasyonları

Baz istasyonu, iki yönlü bir mobil ağ sisteminde yayın yapan birimdir. Radyo sistemindeki bir antenden farklı olarak, baz istasyonu hem sinyal alır, hem de sinyal gönderir yani iki antenden oluşur.

Baz çifti

baz çifti, birbirine ters doğrultuda iki DNA veya RNA zinciri üzerinde bulunan, biribirine hidrojen bağları ile bağlanmış iki nükleobazdır. Standart Watson-Crick baz eşleşmesinde (veya baz çiftleşmesinde), adenin (A), timin (T) ile, guanin de sitozin ile bir baz çifti oluşturur. RNA ...

Baz çiftleşmesi

Moleküler biyolojide bir baz çifti, birbirine ters doğrultuda iki DNA veya RNA zinciri üzerinde bulunan, biribirine hidrojen bağları ile bağlanmış iki nükleobazdır. Standart Watson-Crick baz eşleşmesinde (veya baz çiftleşmesinde), adenin (A), timin (T) ile, guanin de sitozin ile bir ...

Oynak Baz çifti

Oynak baz çifti, RNA ikincil yapısını oluşturmakta önemli bir yere sahip olan G-U, I-U, I-A ve I-C baz çiftlerinden biridir. Termodinamik kararlılığı Watson-Crick baz çiftininkine benzerdir. Oynak baz çiftleri genetik kodun doğru çevirisi için esastır. Genetik kod, 20 amino aside ...

Álvaro De Bazán

Álvaro de Bazán, Santa Cruz Markisi (12 Aralık 1526, Granada, İspanya - 9 Şubat 1588, Lizbon, Portekiz), İspanyol Armada'nın kurucusu olan İspanyol donanma komutanı.İspanya'nın gücünün doruğunda olduğu sırada denizlerde kazandığı zaferlerle tanınır.