Bazalt

Kısaca: BAZALT Alm. Basalt, Fr. Basalte, İng. Basalt. Volkanik hareketler sonucu teşekkül eden bir volkanik kaya sınıfı. Bazaltlar, volkanik kayaların en bol bulunanlarıdır. Dördüncü jeolojik devirlerde meydana gelmiş volkanik hareketlerin olduğu bölgelerde çok bulunurlar. Günümüz volkanlarının birçoğu bazaltik maddeler püskürtmektedir. Bazaltlar başlıca kalsiyum-sodyum feldspattan müteşekkil olup augite denilen bir silikat sınıfını da ihtiva etmektedir. Tal ...devamı ☟

Bazalt
Bazalt

Bazalt volkanik hareketler sonucu teşekkül eden bir volkanik kaya sınıfı. Bazaltlar, volkanik kayaların en bol bulunanlarıdır. Dördüncü jeolojik devirlerde meydana gelmiş volkanik hareketlerin olduğu bölgelerde çok bulunurlar. Günümüz volkanlarının birçoğu bazaltik maddeler püskürtmektedir.

Bazaltlar başlıca kalsiyum-sodyum feldspattan müteşekkil olup augite denilen bir silikat sınıfını da ihtiva etmektedir. Tali olarak manyetit (Fe3O4) ve ilmenit (FeO. TiO2) gibi demir cevherleri de bulunmaktadır.

Birçok bazalt türü mevcuttur. Çoğu olivin (MgFe)2 SiO4 ihtiva eder ki bunlar olivin bazaltları olarak bilinir. Daha nadir olarak kuvars, kahverengi mika vs. mineraller ihtiva eden bazaltlar da vardır.

Yapı bakımından ince kristallerden kaba kristal kütlelere kadar tiplerde bulunurlar. Genel olarak koyu siyah renkli ufak kristalli camsı kütlelerdir. Yalnız olivin minerali mikroskopsuz (gözle) fark edilebilir.

Bazalt lavları volkanlardan çıkarken içerlerindeki gazlar da uçar ve taşın içinde boşluklar husule gelir. Bunlara boşluklu bazalt veya dişi bazalt denir. Bu boşluklar sonra çeşitli mineraller (kalsit, kalseduvan veya zeolit) ile dolar. Bunlara da zeolitli bazalt adı verilir.

Bazaltlar yeryüzünde çok rastlanan taşlardan biridir. Mesela Hindistan’da Dekkan bölgesinde 2000 m kalınlıktaki bazalt platosu Hindistan’ın üçte birini kaplamaktadır.

Türkiye’de Diyarbakır, Urfa Ovasında Karacalı Dağ volkanından çıkan bazalt lavları yarı çapı 130-140 km olan bir daire şeklinde yayılmıştır. Keza, Batı ve Orta Anadolu’da yatay şekilli ve siyah renkli bazalt tabakaları uzaklardan dikkati çeker.

Bazalt, yoğun ve sert olduğundan, basınca karşı mukavemeti en çok olan taştır. Granitten daha serttir. Bundan dolayı her yerde inşaat taşı, parke, balast, mıcır yapımı için faydalı olup, Türkiye’de birçok vilayetlerde yapı işlerinde kullanılan yegane taştır. Urfa, Antep, Diyarbakır civarında ve Trakya’da Çorlu dolaylarında bazaltlardan mıcır yapımında istifade edilir. Gevşek ve gevrek olan bazalt tüfleri çok poröz (sünger gibi gözenekli) olur. Bu özelliklerinden dolayı da hafif yapı malzemesi ve 1300 oC’de eritilenler de asitlere dayanıklı gereç yapımında kullanılır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bazalt

Koyu renkli, sert bir çeşit yanardağ kültesi.

Bazalt

Türkçe Bazalt kelimesinin İngilizce karşılığı.
[basalt (het) ] n. basalt, dark igneous rock, volcanic rock adj. basaltic, pertaining to basalt, like basalt n. basalt

Bazalt

Flemenkçe Bazalt kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. bas alt

Bazalt

koyu renkli, sert, bir tür yanardağ kültesi.

Bazalt

Türkçe Bazalt kelimesinin Fransızca karşılığı.
basalte [le]

Bazalt

Türkçe Bazalt kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Basalt adj. Basalt-

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bazalt Resimleri

Devler Kaldırımı
5 yıl önce

volkanik kökenli bazalt jeolojik yapı. Bölge, Antrim Kontluğuna bağlı deniz kıyısındaki Bushmills kasabasının biraz daha kuzeyinde yer alır. Bazalt Sütunları...

Üçağaç, Elâzığ
6 yıl önce

ekonomisi tarım, hayvancılık ve madenciliğe (beriçöl dağında krom, kireç, bazalt gibi madenler çıkarılmaktadır) dayalıdır. Türkiye portali Yerelnet[ölü/kırık...

Gerçek, Siverek
6 yıl önce

geçmektedir. Bölge eski bir yanardağ olan Karacadağ'ın püskürmesi ile yoğun bazalt kayaçlarıyla kaplanmıştır. tarım ve hayvancılık ana geçim kaynaklarını oluşturmaktadır...

Behram Paşa Camii
3 yıl önce

yapılması bilim adamlarının dikkatini çekmekte ve takdirini kazanmaktadır. Bazalt taşlarıyla çok orijinal bir çalışma olup Diyarbakır'ın yerel mimarisini...

Hasandağı
3 yıl önce

kraterin şeklini çıkarmak mümkündür. Adı geçen kraterden çıkan andezit ve bazalt lavları kuzeye doğru akarak geniş bir alana yayılmış, tüfler ise Kızılırmak’a...

Hasandağı, Aksaray, Coğrafi koordinat sistemi, Niğde, Sıradağ, Toros Dağları, Yanardağ
Asarcık Höyük
6 yıl önce

kuzeydoğu kenarında yer alan bir höyüktür. Yerleşme iki dere arasındaki bazalt bir yükselti üzerindedir. Höyük ilk olarak İsmail Kılıç Kökten tarafından...

Mafik
6 yıl önce

mineraller olivin, piroksen, amfibol ve biyotit'tir. Başlıca mafik kayaçlar bazalt, dolerit ve gabrodur. Kimya açısından, mafik kayaçlar kayaç tayfında felsik...

Ziya Gökalp Müzesi
3 yıl önce

mimarlık örneklerinden biri olan bu iki katlı ev, 19. yüzyıl başında siyah bazalt taşı kullanılarak inşa edilmiştir. İç avlunun etrafında birleşen harem ve...

Ziya Gökalp Müzesi, 1824, 1876, 1956, 23 Mart, Diyarbakır, Ziya Gökalp