kalsiyum

Atom numarası: 20 Simge: Ca Kütle numarası: 40.08 Kaynama Noktası (C): 1440 Erime Noktası (C): 838 Yoğunluk: 1.55 Buharlaşma Isısı: 36.74 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 2.1 Elektriksel iletkenlik: .218 Isıl iletkenlik: .3 Özgül Isı Kapasitesi: .149

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: elementler, 1808, aktinyum, alkalinler, altın, alüminyum, amerikyum, antimon, argon, arsenik, astatin
kalsiyum
Kalsiyum
Kalsiyum, toprak alkalileri grubundan metalik bir elementtir. Sembolü “Ca”dır. İsmi Latincede “kireç” manasına gelen “calx” kelimesinden gelmektedir. İlk defa 1808’de Lumphru Davy tarafından kalsiyum hidroksitten elektroliz yoluyla elde edilmiştir.

Özellikleri

Metalik kalsiyum gümüş gibi parlaktır. Özgül ağırlığı 1,55 g/cm3tür. 851°C’de erir. 1439°C’de kaynar.


Elektriği iyi iletir. Gevrek (kırılgan) olmasına rağmen yumuşaktır. Sertliği sodyum ile alüminyum arasındadır. Haddelenebilir ve dövülebilir. Çekme mukavemeti 438 kg/cm2dir. Oksidasyon değeri 2+’dır. Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,08’dir. Yeryüzünde altı tabii izotopu bulunmaktadır: Ca40, Ca42, Ca43, Ca44, Ca46 ve Ca48. Dünya üzerindeki kalsiyum elementinin % 97’si Ca40 izotopudur. Sun’i olarak pekçok radyoaktif izotopları elde edilmektedir. Bunlardan birisi Ca45 olup, kemikte kalsiyum kalıntısı üzerinde yapılan araştırmalarda, su tasfiye işlemlerinde, deterjan aktivitesi için ve yüzey ıslanması hadiseleri üzerindeki çalışmalarda kullanılmaktadır.

Bulunuşu

Kalsiyum yeryüzünde en bol bulunan beşinci elementtir. Volkanik kayaların % 3-63’ünü teşkil eder. Kimyevi reaktivitesi yüksek olduğundan serbest halde bulunmaz. Yer kabuğunda genellikle karbonat, sülfat, silikat ve fosfat bileşikleri şeklinde bulunur. En çok rastlanan mineralleri kireçtaşı, mermer, kalsit (CaCO3), dolamit (MgCO3 CaCO3), fluorit, fluspat (CaF2) apatit Ca3(PO4)2 Ca(FCl)2, gips (CaSO42H2O) ve fosfrittir Ca3(PO4)2. Ayrıca deniz suyunda çözünmüş olarak ve kemiklerde kalsiyum fosfat, kabuklu hayvanların kabuklarında ise kalsiyum karbonat halinde bulunmaktadır.

Üretimi

Bugün metalik kalsiyum yalnız eritilmiş kalsiyum klorürün elektrolizi ile elde edilmektedir. Elektrolit kabı olarak porselen veya demir kaplar kullanılmaz. Çünkü yüksek sıcaklıkta yapılan bu işlemde erimiş kalsiyum klorür, bu tür kaplara tesir eder. Bu sebeple grafitten yapılmış kaplar kullanılmaktadır.

Bundan başka kimyevi yollarla da kalsiyum elde edilebilir. Bunlardan biri eritilmiş kalsiyum iyodürü sodyum ile muamele etmektir:

CaI2 + 2Na ® Ca+2NaI

denklemine göre ayrılan kalsiyum, sodyumun fazlasıyla sıcakta alaşım yapar, soğukta kristallerden saf alkol ile sodyum uzaklaştırılarak kalsiyum elde edilir.

Kullanılışı

Kalsiyum, pekçok metallerin alaşımlarının elde edilmesinde kullanılır. Kalsiyum-silikon alaşımları çelikte kristallerin tanecik büyüklüğünü kontrol eder. Alüminyumlu alaşımlarda ise kalsiyum, metallerin mekanik ve elektrik özelliklerini iyileştirir. Kalsiyum-lityum alaşımları, çelik, bakır ve nikel alaşımlarında deoxsidan olarak kullanılır. Kalsiyum- germanyum alaşımları da, saflaştırıcı olarak kullanılır % 98 kurşun, % 2 kalsiyumdan meydana gelen alaşım mekanik yatak metallerinin hazırlanmasında kullanılır.

Kalsiyum kolayca elektron kaybettiğinden dolayı, çok iyi bir indirgeyicidir. Bu amaç için kullanılan metalik sodyumdan pahalı olmasına rağmen, zirkonyum, hafniyum, vanadyum, tungsten, toryum, uranyum, yitryum, skandiyum, sezyum ve nadir toprak metalleri gibi az bulunan metallerin elde edilmesinde yaygın olarak kullanılır. Bu metaller, oksitleri veya florürlerinin indirgenmesi sonucu elde edilir. Suya olan aşırı hassaslığından dolayı, kalsiyum aynı zamanda alkol gibi organik çözücüleri kurutmak için de kullanılır. Deniz altında ses veren aletlerde kullanılması, su ile olan reaksiyonunda hidrojen gazı açığa çıkarmasına dayanır.

Önemli bir kalsiyum bileşiği olan kalsiyum asetat, asetat ve asetik asit imalatında, tekstil kurutmasında ve baskısında; kalsiyum, bromür, fotoğrafçılıkta, su alıcı madde olarak yiyecek ve ahşabın korunmasında; kalsiyum siyanamit, sun’i gübrede istenmeyen otlara karşı ve demir-çeliğin sertleştirilmesinde; kalsiyum sikhamat, alkolsüz içkilerde, düşük kalorili ve diyabetik yiyeceklerde sun’i tat verici olarak; kalsiyum hipoklorit, bakterilere, mantarlara karşı; kalsiyum tungstat ışık veren boyalarda ve floresan lambalarda kullanılır. Bu bileşiğin sentetik kristalleri laser ve maserler için bir başlangıç maddesidir.

Biyolojik önemi

Yaşayan canlıların fizyolojik kimyasında kalsiyum önemli rol oynar. İnsan vücudundaki kalsiyumun % 99’u kemiklerde ve edişte bulunur. Vücutta birçok fizyolojik fonksiyonu olan kalsiyumun kafi miktarlarda alınmaması kalsiyum eksikliğine sebep olur. Kalsiyumun dokularda kullanılabilmesi için C ve D vitamin de yeterince bulunması lazımdır. Hatta kandaki fosfor ve kalsiyumun birbirine oranları da uygun olmalıdır. Peynir kalsiyumca, ceviz fosforca zengin bir yiyecektir. Bu bakımdan, bunları tek tek yemek zararlı olup, birlikte yenmeleri büyük fayda sağlar.

Kalsiyumun, kasların gerginliği ve kalbin çalışmasında, gebelik ve doğumdan sonra süt yapımında büyük rolü vardır. Kalsiyum süt ürünlerinde ve yeşil sebzelerde bol miktarda bulunur.

Atom numarası: 20 Simge: Ca Kütle numarası: 40.08 Kaynama Noktası (C): 1440 Erime Noktası (C): 838 Yoğunluk: 1.55 Buharlaşma Isısı: 36.74 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 2.1 Elektriksel iletkenlik: .218 Isıl iletkenlik: .3 Özgül Isı Kapasitesi: .149

Kalsiyum Anlamları

kalsiyum

Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845° C'de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element (simgesi Ca).

kalsiyum

Türkçe kalsiyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. calcic n. calcium

kalsiyum

atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 800 c'de ergiyen, kireç ve alçının bileşimine giren, sarımtırak beyaz bir element, simgesi ca.

kalsiyum

Türkçe kalsiyum kelimesinin Fransızca karşılığı.
calcium [le]

kalsiyum

Türkçe kalsiyum kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kalzium

İlgili konuları ara

elementler 1808 aktinyum alkalinler altın alüminyum amerikyum antimon argon arsenik astatin
...

Okuma Önerileri

Mika
2 yıl önce

Kolayca çok ince tabakalara ayrılabilen ve bükülebilen alümino silikat minarellerinden bir grup.

Mika, Granit, Kondansatör, Mineral, Silikat, Soba, Yalıtkan, Pegmetit, Madde taslağı
KEŞ
3 yıl önce

Keş süzme yoğurttan yapılan sert bir çökelektir.Yoğurt tülbent bezi içinde iyice süzülür.Daha sonra bir ağırlık altında(Taş)suyun at

Keş, ,
Katyon
2 yıl önce

Katyon, elektronları protonlarından daha az olan ve bunun sonucunda elektronların perdeleme etkisinin azaldığı iyona verilen addır. İsmi, pozi

Katyon, Alfa parçacığı, Aluminyum, Bakır, Baryum, Berilyum, Cıva, Demir, Elektron, Galyum, Gümüş
Kalsit
3 yıl önce

Kalsit Kalsiyum karbonatın heksagonal sistemde kristallenmiş hali. Kalsitin yoğunluğu 2,75 g/cm3tür. 1025 atmosfer basınç altında erime noktas

Kalsit, Erüptif kayalar, Kristal, Mineral, Hidroklorik asit, Saydam, Madde taslağı
Nohut
2 yıl önce

Nohut Familyası: Baklagiller (Leguminosae). Türkiye'de yetiştiği yerler: Batı, Orta ve Güneydoğu Anadolu. Yemeklik baklagillerden bir bitki.

Nohut, Anadolu, Baklagiller, Bilimsel sınıflandırma, Binominal nomenklatür, Carl von Linnİ©, Cicer, Fabaceae, Hindistan, Humus, Leblebi
Magnezit
3 yıl önce

Magnezit Silika magnezyum bilşiklerini, kalsiyum karbonat ve demir oksit ihtiva eden sınai önemi olan magnezyum karbonat (Mg CO3) minerali. Magnezi

Magnezit, Beyaz, Gri, Kahverengi, Kimya, Magnezyum, Renk, Taslak, Tuğla, İlaç, Magnezya
Kalsiyum fosfat
3 yıl önce

Kalsiyum fosfat, ortofosfatlar (PO43-), metafosfatlar veya pirofosfatlar (P2O74-) ve özellikle hidrojen veya hidroksit iyonlar ile beraber kalsiyum i

Radyoloji
3 yıl önce

Genel anlamda X ışınları,ses dalgaları veya diger yöntemleri kullanarak teşhis hizmetleri veren tıp dalıdır. Röntgen ışınlarından istif

Radyoloji, Ses dalgaları, X Işını
Skandiyum
2 yıl önce

Skandiyum nadir toprak metallerinden bir element. Sc sembolüyle gösterilir. Yer kabuğunda % 0,0006 nispetinde, dağılmış olarak ve demir, mağne

Skandiyum, Kimya, Taslak
Fosfor
2 yıl önce

Fosfor, ametaller sınıfından bir kimyasal element. VA grubu elementi olup, P sembolü ile gösterilir. Fosfor elementi 1669’da Henng Brand taraf

Fosfor, ADP, ATP, Aktinyum, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Ametaller, Antimon, Argon, Arsenik
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.