kalsiyum

Atom numarası: 20 Simge: Ca Kütle numarası: 40.08 Kaynama Noktası (C): 1440 Erime Noktası (C): 838 Yoğunluk: 1.55 Buharlaşma Isısı: 36.74 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 2.1 Elektriksel iletkenlik: .218 Isıl iletkenlik: .3 Özgül Isı Kapasitesi: .149...

KALSIYUM (türkçe) anlamı
1. Atom numarası 20
2. atom ağırlığı 40,80
3. yoğunluğu 1,55 olan
4. 845° C'de eriyen
5. kireç ve alçının birleşimine giren
6. sarımtırak beyaz bir element (simgesi Ca).
KALSIYUM (türkçe) anlamı
7. atom numarası 20
8. atom ağırlığı 40,80
9. yoğunluğu 1,55 olan
10. 800 c'de ergiyen
11. kireç ve alçının bileşimine giren
12. sarımtırak beyaz bir element
13. simgesi ca.
KALSIYUM (türkçe) ingilizcesi
1. adj. calcicn. calcium,
KALSIYUM (türkçe) fransızcası
1. calcium [le]
KALSIYUM (türkçe) almancası
1. n. Kalzium

Kalsiyum hakkında detaylı bilgi

Kalsiyum, toprak alkalileri grubundan metalik bir elementtir. Sembolü “Ca”dır. İsmi Latincede “kireç” manasına gelen “calx” kelimesinden gelmektedir. İlk defa 1808’de Lumphru Davy tarafından kalsiyum hidroksitten elektroliz yoluyla elde edilmiştir.

Özellikleri

Metalik kalsiyum gümüş gibi parlaktır. Özgül ağırlığı 1, 55 g/cm3tür. 851°C’de erir. 1439°C’de kaynar.


Elektriği iyi iletir. Gevrek (kırılgan) olmasına rağmen yumuşaktır. Sertliği sodyum ile alüminyum arasındadır. Haddelenebilir ve dövülebilir. Çekme mukavemeti 438 kg/cm2dir. Oksidasyon değeri 2+’dır. Atom numarası 20, atom ağırlığı 40, 08’dir. Yeryüzünde altı tabii izotopu bulunmaktadır: Ca40, Ca42, Ca43, Ca44, Ca46 ve Ca48. Dünya üzerindeki kalsiyum elementinin % 97’si Ca40 izotopudur. Sun’i olarak pekçok radyoaktif izotopları elde edilmektedir. Bunlardan birisi Ca45 olup, kemikte kalsiyum kalıntısı üzerinde yapılan araştırmalarda, su tasfiye işlemlerinde, deterjan aktivitesi için ve yüzey ıslanması hadiseleri üzerindeki çalışmalarda kullanılmaktadır.

Bulunuşu

Kalsiyum yeryüzünde en bol bulunan beşinci elementtir. Volkanik kayaların % 3-63’ünü teşkil eder. Kimyevi reaktivitesi yüksek olduğundan serbest halde bulunmaz. Yer kabuğunda genellikle karbonat, sülfat, silikat ve fosfat bileşikleri şeklinde bulunur. En çok rastlanan mineralleri kireçtaşı, mermer, kalsit (CaCO3), dolamit (MgCO3 CaCO3), fluorit, fluspat (CaF2) apatit Ca3 (PO4)2 Ca (FCl)2, gips (CaSO42H2O) ve fosfrittir Ca3 (PO4)2. Ayrıca deniz suyunda çözünmüş olarak ve kemiklerde kalsiyum fosfat, kabuklu hayvanların kabuklarında ise kalsiyum karbonat halinde bulunmaktadır.

Üretimi

Bugün metalik kalsiyum yalnız eritilmiş kalsiyum klorürün elektrolizi ile elde edilmektedir. Elektrolit kabı olarak porselen veya demir kaplar kullanılmaz. Çünkü yüksek sıcaklıkta yapılan bu işlemde erimiş kalsiyum klorür, bu tür kaplara tesir eder. Bu sebeple grafitten yapılmış kaplar kullanılmaktadır.

Bundan başka kimyevi yollarla da kalsiyum elde edilebilir. Bunlardan biri eritilmiş kalsiyum iyodürü sodyum ile muamele etmektir:

CaI2 + 2Na ® Ca+2NaI

denklemine göre ayrılan kalsiyum, sodyumun fazlasıyla sıcakta alaşım yapar, soğukta kristallerden saf alkol ile sodyum uzaklaştırılarak kalsiyum elde edilir.

Kullanılışı

Kalsiyum, pekçok metallerin alaşımlarının elde edilmesinde kullanılır. Kalsiyum-silikon alaşımları çelikte kristallerin tanecik büyüklüğünü kontrol eder. Alüminyumlu alaşımlarda ise kalsiyum, metallerin mekanik ve elektrik özelliklerini iyileştirir. Kalsiyum-lityum alaşımları, çelik, bakır ve nikel alaşımlarında deoxsidan olarak kullanılır. Kalsiyum- germanyum alaşımları da, saflaştırıcı olarak kullanılır % 98 kurşun, % 2 kalsiyumdan meydana gelen alaşım mekanik yatak metallerinin hazırlanmasında kullanılır.

Kalsiyum kolayca elektron kaybettiğinden dolayı, çok iyi bir indirgeyicidir. Bu amaç için kullanılan metalik sodyumdan pahalı olmasına rağmen, zirkonyum, hafniyum, vanadyum, tungsten, toryum, uranyum, yitryum, skandiyum, sezyum ve nadir toprak metalleri gibi az bulunan metallerin elde edilmesinde yaygın olarak kullanılır. Bu metaller, oksitleri veya florürlerinin indirgenmesi sonucu elde edilir. Suya olan aşırı hassaslığından dolayı, kalsiyum aynı zamanda alkol gibi organik çözücüleri kurutmak için de kullanılır. Deniz altında ses veren aletlerde kullanılması, su ile olan reaksiyonunda hidrojen gazı açığa çıkarmasına dayanır.

Önemli bir kalsiyum bileşiği olan kalsiyum asetat, asetat ve asetik asit imalatında, tekstil kurutmasında ve baskısında; kalsiyum, bromür, fotoğrafçılıkta, su alıcı madde olarak yiyecek ve ahşabın korunmasında; kalsiyum siyanamit, sun’i gübrede istenmeyen otlara karşı ve demir-çeliğin sertleştirilmesinde; kalsiyum sikhamat, alkolsüz içkilerde, düşük kalorili ve diyabetik yiyeceklerde sun’i tat verici olarak; kalsiyum hipoklorit, bakterilere, mantarlara karşı; kalsiyum tungstat ışık veren boyalarda ve floresan lambalarda kullanılır. Bu bileşiğin sentetik kristalleri laser ve maserler için bir başlangıç maddesidir.

Biyolojik önemi

Yaşayan canlıların fizyolojik kimyasında kalsiyum önemli rol oynar. İnsan vücudundaki kalsiyumun % 99’u kemiklerde ve edişte bulunur. Vücutta birçok fizyolojik fonksiyonu olan kalsiyumun kafi miktarlarda alınmaması kalsiyum eksikliğine sebep olur. Kalsiyumun dokularda kullanılabilmesi için C ve D vitamin de yeterince bulunması lazımdır. Hatta kandaki fosfor ve kalsiyumun birbirine oranları da uygun olmalıdır. Peynir kalsiyumca, ceviz fosforca zengin bir yiyecektir. Bu bakımdan, bunları tek tek yemek zararlı olup, birlikte yenmeleri büyük fayda sağlar.

Kalsiyumun, kasların gerginliği ve kalbin çalışmasında, gebelik ve doğumdan sonra süt yapımında büyük rolü vardır. Kalsiyum süt ürünlerinde ve yeşil sebzelerde bol miktarda bulunur.

Atom numarası: 20 Simge: Ca Kütle numarası: 40.08 Kaynama Noktası (C): 1440 Erime Noktası (C): 838 Yoğunluk: 1.55 Buharlaşma Isısı: 36.74 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 2.1 Elektriksel iletkenlik: .218 Isıl iletkenlik: .3 Özgül Isı Kapasitesi: .149
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kalsiyum Hidroksit

ana metni değiştirmek için aşağıdaki tabloyu atlayın. -->

Kalsiyum Oksit

ana metni değiştirmek için aşağıdaki tabloyu atlayın. -->

Kalsiyum Karbonat

Kalsiyum karbonat, halk arasında kireç taşı olarak bilinen bir tür kimyasal bileşiktir. Bileşik formülü CaCO3 şeklindedir.

Kalsiyum Karbit

Kalsiyum Karbit Kireçle kokun elektrik fırınında yaklaşık 2000°C civarında ısıtılması ile elde edilen ve formülü CaC2 olan kimyevi bir bileşik. Özellikleri: Kalsiyum karbit, oda sıcaklığında renksiz saydam ve tetragonal (dört açılı) kristaldir. Ticari ölçülerdeki ...

Kalsiyum Format

Kalsiyum format, Ca(HCOO)<sub>2</sub>, formik asitin kalsiyum tuzudur. Görünümü beyaz toz olan bu madde, yüksek sıcaklıkta bozunur. Molekül ağırlığı 130.12 g/mol, yoğunluğu 20<sup>o</sup>C`de 1.15 g/cm<sup>3</sup> ve sudaki çözünürlüğü ...

Kalsiyum Hipoklorit

Kalsiyum hipoklorit, Ca(ClO)2 formülüyle gösterilen bir hipoklorit çeşididir. Günlük hayatta su arıtım ve havuz temizleme sistemleri ve sıvı çamaşır suyunda kullanılmaktadır.

Kalsiyum Hipoklorür

Kalsiyum hipoklorit, Ca(ClO)2 formülüyle gösterilen bir hipoklorit çeşididir.

Kalsiyum Iyodat

Kalsiyum iyodat formülü Ca(IO3)2 olan bir kalsiyum bileşiğidir. Kalsiyum iyodat un katkı maddesi olarak kullanılır. Bir oksitleyici olan kalsiyum iyodat losyon ve merhemlere antiseptik ve deodorant olarakta katılır. Ayrıca, tavuk yeminde katkı maddesi olarakta kullanılabilmektedir.

Kalsiyum Kanal Blokörü

Kalsiyum kanal blokörleri damar düz kas hücresine Ca++ girişini engelleyerek kalsiyumun düz kas hücresinde oluşturduğu konstrüksiyonu (kasılmayı) engellemek için kullanılır. Verapamil ve diltiazem kalp ve damar düz kası kalsiyum kanallarını bloke ederken 1-4 dihidropridin grubu ...

Element

Element Alm. Element (n), Urstoff (m), Fr. Elément (m), İng. Element. Kimyasal metodlarla daha basit maddelere ayrışması mümkün olmayan basit madde. Su bir element değildir. Fakat suyun elektrolizinden elde edilen hidrojen ve oksijen birer elementtir. Saf şeker bir element değildir. ...