Bilgicilik

Kısaca: Yanıltmaca... Antikçağ Yunan felsefesinde önemli bir düşünce akımı olan bilgicilik, Platon'dan ve özellikle Aristoteles'den sonra küçümsenmeye başlanmış ve isim olarak yanıltmak amacıyla yapılan yanlış usavurma anlamına kaydırılmıştır. Mantıkta bu yanıltmacaların çeşitli biçimleri saptanmıştır. ...devamı ☟

 (Os. Mugalata, Safsata; Fr. Sophisme, Al. Sophisma, Trugschluss; İng. Sophism, İt. Sofisma, Fallacia) Yanıltmaca... Antikçağ Yunan felsefesinde önemli bir düşünce akımı olan bilgicilik, Platon'dan ve özellikle Aristoteles'den sonra küçümsenmeye başlanmış ve isim olarak yanıltmak amacıyla yapılan yanlış usavurma anlamına kaydırılmıştır. Mantıkta bu yanıltmacaların çeşitli biçimleri saptanmıştır. Genellikle bu yanıltmacalar uslamlamanın biçimsel kurallarına uygundur, karşısındakini kandırmaz ama, kolaylıkla yadsıyamayacağı biçimde şaşırtır. Örneğin söz konusu olan sorundan büsbütün başka bir sorunu tanıtlamak (Os. Tagyiri mehbas, Fr. Ignorance du sujet), tanıtlanması gerekeni kendisiyle tanıtlamak (Os. Müsidere alelmatlup, Fr. Cercle vicieux), eksik tümevarım yapmak (Os. İstikraı nakıs, Fr. Induction imparfaite) bu gibi yanıltmacalardandır. İngiliz düşünürü Bentham dört çeşit parlamento yanıltmacası saptamıştır: 1) Bir konuda sağlanan söz üstünlüğünü büsbütün başka bir konuda kullanmak.. 2) Dış ve iç tehlike kuruntusu yaratarak istenilen sonucu elde etmek. 3) İstenileni asla gerçekleşmeyecek koşullara bağlayarak kabul etmek. 4) Sorunlan bilerek birbirine karıştırmak ve böylelikle istediğini elde etmek.

 

bilgicilik

Türkçe bilgicilik kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. sophism

bilgicilik

antik yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm. başkasını yanıltmak için doğru olmadığı bilinerek yapılan uslamlama ve çıkarsama, safsatacılık.

bilgicilik

Türkçe bilgicilik kelimesinin Fransızca karşılığı.
sophisme [le]

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bilgicilik
2 yıl önce

Bilgicilik veya sofizm, Antik çağ Yunan felsefesinde önemli bir felsefi düşünce akımı. Antik Yunan’da MÖ 5. yüzyılın ikinci yarısından MÖ 4. yüzyılın başlarına...

Sokrates öncesi düşünürler
2 yıl önce

yoğunlaşmasıyla açıkladı. Ayrıca Anaksagor'un kozmik düşüncesini de benimsemiştir. Bilgicilik veya sofizm, antikçağ Yunan felsefesinde önemli bir düşünce akımı. Eski...

Sokrates öncesi düşünürler, Alcmaeon, Anaksagoras, Anaksimandros, Anaksimenes, Archytas, Atomculuk, Demokritos, Diyojen, Efes Okulu, Elea Okulu
Helenistik felsefe
2 yıl önce

felsefe öğreten gezgin felsefecilerin (sofistler) oluşturdukları akıma bilgicilik denir. Protagoras Gorgias Antiphos Sofist Gorgias'ın ve daha sonra da...

Felsefe listesi
2 yıl önce

Sosyalizm - Skolastik felsefe - Bilimcilik - Seküler hümanizm - Solipsizm - Bilgicilik - Stoacılık - Yapısalcılık - İmmateryalizm - Özne - Siyonizm - Sufi metafiziği...

Kuşkuculuk
2 yıl önce

doğal olarak eleştiriyi ve şüpheyi gerektirmiştir. Antik çağ Yunan bilgiciliğinin kurucusu Protagoras tarihte ilk şüphelenen, şüpheci (septik) düşünürdür...

Kuşkuculuk, Kuşkuculuk
Sofokles
2 yıl önce

Sofokles'in sanatsal olarak en olgun oyunu ve dönemindeki akılcılık ve bilgicilikle olan kesin bir hesaplaşmadır. Bu oyunda ahlakı vurgulayarak kanıtlamıştır...

Sofokles, Ajax, Antigone, Antik Yunan, Electra, Eshilos, Evripides, Kişi, Kral Oidipus, Niobe, Taslak
Sofistler
2 yıl önce

Bu madde veya bölüm Bilgicilik adlı maddeye çok benzemektedir ve bu iki maddenin tek başlık altında birleştirilmesi önerilmektedir. Birleştirme işlemi...

Sofistler, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Afşar Timuçin, Analitik felsefe, Anarşizm, Antik Çağ felsefesi, Aristotales, Aydınlanma Çağı