Helenistik Felsefe

Kısaca: Antik Çağ Yunan Felsefesinde Aristoteles'ten itibaren Yeni Platonculuk'un ortaya çıkmasına kadar geçen döneme Hellenistik Felsefe adı verilir.==Hellenistik Dönemdeki felsefe okulları=====Pisagorculuk===Pisagor tarafından geliştirilen ezoterik ve metafizik inançlar sistemi olan Pisagorculuk, Hellenistik felsefedeki hemen hemen tüm okullar üzerinde bir etkiye sahiptir. ...devamı ☟

Antik Çağ Yunan Felsefesinde Aristoteles'ten itibaren Yeni Platonculuk'un ortaya çıkmasına kadar geçen döneme Hellenistik Felsefe adı verilir. ==Hellenistik Dönemdeki felsefe okullarıPisagorculuk Pisagor tarafından geliştirilen ezoterik ve metafizik inançlar sistemi olan

Pisagorculuk

, Hellenistik felsefedeki hemen hemen tüm okullar üzerinde bir etkiye sahiptir. Biri daha çok matematik ve bilime diğeri ise daha çok Pisagor'un ezoterik öğretilerine dayanan fakat ikisinde de ortaklıklar bulunan iki tip

Pisagorculuk

gelişmiştir. * Pisagor * Hippasos

Sofizm

Antik Yunan’da MÖ 5. yüzyılın ikinci yarısından MÖ 4. yüzyılın başlarına değin para karşılığı felsefe öğreten gezgin felsefecilerin (sofistler) oluşturdukları akıma bilgicilik denir. * Protagoras * Gorgias * Antiphos

Kinizm

Sofist Gorgias'ın ve daha sonra da Sokrates'in öğrencisi olan Antisthenes'in öğretisi olan

Kinizm

MÖ 4. yüzyıldan MS 5. yüzyıla kadar devam etmiştir. Kiniklerin temel etik ilkesi erdemdir ve onlara göre erdem insanın özgürlüğünü ve kendi iç bağımsızlığı ile yaşamını sürdürmesidir. Bununda zenginlik, güç, iktidar, şan, şöhret gibi tüm dünyevi hazlardan uzak durmakla sağlanabileceği görüşündedirler. * Antisthenes * Diyojen * Thebes * Menippus * Demetrius

Kirene Okulu

Platonizm

Peripatatik Okul

Septisizm

Epikürcülük

Stoacılık

Eklektisizm

Hellenistik Dönemde Musevilik

Yeni

Pisagorculuk

Hellenistik Dönemde Hristiyanlık

Yeni Platonculuk

* Gökberk, Macit, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Helenistik dönem
3 yıl önce

kentlerde zaman içinde Helenistik Grekçe olarak da bilinen Koini lehçesi, bir bakıma ortak dil “lingua franca” olarak gelişmiştir. Helenistik Dönem'in bir diğer...

Antik Yunanistan, 14. yüzyıl, 16. yüzyıl, 19. yüzyıl, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı, 1967-1974 Yunanistan Askeri Cuntası, 20. yüzyıl, 3. yüzyıl, 30 Yıl Savaşları, Achaea, Achaia
Stoacılık
3 yıl önce

kurucusu Kıbrıslı Zenon olan, Megara okulunun bir kolu olan felsefe okulu. Helenistik felsefenin en önemli akımlarındandır. Zenon, okulunu Atina'da bir resim...

Stoacılık, Stoacılık
Yunan matematiği
3 yıl önce

kültürünün yayılmasına yol açtı. Yunanca, Helenistik dünyada bilim dili haline geldi ve Yunan matematiği, Helenistik bir matematiğin ortaya çıkması için Mısır...

Greko-Romen
3 yıl önce

kültürleriyle harmanlanması sonucu ortaya çıkan Helenistik kültüre dayanır. Roma çatısı altında Helenistik kültür, Akdeniz kıyılarındaki diğer kültürlerin...

Epikür
6 yıl önce

Helenistik felsefenin en önemli düşünürlerinden birisidir. Epikür, Septisizmde ve Stoacılıkta olduğu gibi, pratik felsefeye yani ahlak felsefesine yönelmiş...

Filozof
3 yıl önce

şekilde adamış olanlar filozof olarak kabul edilirdi ve tipik olarak Helenistik felsefeyi izlerlerdi. Modern anlamda bir filozof, estetik, etik, epistemoloji...

Filozof, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aristoteles, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bilim felsefesi
Klasik Yunanistan
6 yıl önce

adlandırılmaktadır. Klasik dönem bu anlamda Arkaik dönemden sonra ve Helenistik dönemden önce gelir. Klasik antik dönem Antik Yunan sanatı ^ Thomas R...

Oinoanda
3 yıl önce

Lukka ülkesinin bir bölgesi olduğu belirtilmiştir. Fakat şehirde Roma ve Helenistik Dönemden daha eski yerleşimin olduğunu ispatlayacak herhangi bir ize rastlanmamıştır...