Birinci Enternasyonal

Kısaca: Uluslararası Emekçiler Birliği, diğer ismiyle "Birinci Enternasyonal": işçi sınıfına ve sınıf çatışmasına dayanan, sol ideolojik çizgide siyasi partilerin ve sendikaların oluşturduğu, dünya işçileri arasındaki dayanışmayı temsil eden ilk büyük uluslararası sosyalist örgüt. ...devamı ☟

} Uluslararası Emekçiler Birliği, diğer ismiyle "Birinci Enternasyonal": işçi sınıfına ve sınıf çatışmasına dayanan, sol ideolojik çizgide siyasi partilerin ve sendikaların oluşturduğu, dünya işçileri arasındaki dayanışmayı temsil eden ilk büyük uluslararası sosyalist örgüt.

Tarihçe

Şiddetli reaksiyoner dönemin takip edeceği 1848 devrimleri sosyalist hareket açısından önemli bir aşamaydı. Devrimci hareketin ikinci en önemli aşaması yaklaşık yirmi yıl sonra Uluslararası Emekçiler Birliği'nin kurulması ile başladı. Enternasyonal 1864 yılında işçilerin Londra'da Saint Martin Salonu'nda gerçekleştirdiği toplantıda kuruldu. Temel amacı, ülke sınırları ile parçalanmış, ortak çıkara sahip işçi sınıfının karşı karşıya olduğu sorunların tartışıldığı bir platform olmak, farklı ülkelerden sosyalist hareketler arasındaki eşgüdümü sağlamaktı. Bu amaç doğrultusunda; "uluslararası işçi dayanışması", "sendikal hareket", "grev", "siyasal eylem", "üretim araçlarının özel mülkiyetinin ve sürekli orduların kaldırılması" gibi başlıklar çeşitli tarihlerde düzenlenen kongrelerde ele alındı.

İlk kongresi 1866 yılında Cenevre'de düzenlenen örgüt, başlangıçta İngiliz sendikalistler, anarşist ve sosyalist fransızlar ile cumhuriyetçi italyanlar gibi farklı akımları barındırıyordu. Ancak marksist ve anarşistler arasında geçen şiddetli tartışmalar sonunda, Marx'ın girişimleri ile, Bakunin ve anti-otoriter çevreler 1872 yılında gerçekleştirilen Lahey Kongresi'nde Enternasyonal'den ihrac edildiler ve yönetim merkezi New York'a taşındı. Diğer taraftan Enternasyonal'den ayrılan anarşistler 1872 yılında St. Imier Kongresi'nde Anarşist Enternasyonal'i kurdu.

1871 Paris Komünü'nün kurulmasına giden süreçte önemli bir faktör olarak gösterilen örgüt 1876 yılında kendini feshetti. Birliğin en güçlü döneminde 1.2 milyon üyeye sahip olduğu kabul edilmektedir.

Birinci Enternasyonal'de ele alınan temel konular şunlardır:
 • İşçi sınıfının ortak eylem ve ortak bir örgüte olan acil ihtiyacı
 • Ekonomik özgürlüğün gerçekleştirilmesi ve sınıflı toplumun ortadan kaldırılması
 • Uluslararası işçi dayanışması
 • Sendikal hareket
 • Grev
 • Siyasal eylem
 • Üretim araçlarının özel mülkiyetinin ve sürekli orduların kaldırılması.


Birinci Enternasyonal Kongreleri

 • Saint Martin's Hall Buluşması, Londra, 1864
 • Cenova Kongresi, 1866
 • Lozan Kongresi, 1867
 • Brüksel Kongresi, 1868
 • Lahey Kongresi, 1872


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

İkinci Enternasyonal
1 yıl önce

dağılan Birinci Enternasyonal'in görüşlerine paralel olarak anarko-sendikalist hareket organizasyona yine kabul edilmemiştir. İkinci Enternasyonal 1 Mayıs...

Enternasyonal
1 yıl önce

ile ilgili bu madde Enternasyonal adlı sosyalist marş hakkındadır, tarihi örgüt için Birinci Enternasyonal'e bakınız. Enternasyonal (Fransızca: L'Internationale...

Enternasyonal, 1870, 1888, 1902, 1944, Fransızca, Paris, Rusça, Sovyetler Birliği, İdeoloji, Aron Kots
Dördüncü Enternasyonal
4 yıl önce

Dördüncü Enternasyonal, kapitalizme ve stalinizme karşı Troçki önderliğinde kurulmuş olan uluslararası örgüt. Öncülleri Sol Muhalefet ve Uluslararası...

Dördüncü Enternasyonal, Siyasi tarih
Komintern
1 yıl önce

интернационал, Kommunistiçeskiy internatsional – Komünist Enternasyonal ya da Üçüncü Enternasyonal olarak da bilinir) 1919 Martında, savaş komünizmi döneminin...

Komintern, 1919, 1935, 1943, Almanya, Almanya Sosyal Demokrat Partisi, Anarşist komünizm, Anarşizm, Avusturya Komünist Partisi, Ayaklanma, Birinci Dünya Savaşı
Enternasyonal Komünist Akım
1 yıl önce

2014 Aralık ayında EKA'dan ayrılmıştır. Enternasyonal Komünist Akım şu siyasi ilkeleri savunur: Kapitalizm Birinci Dünya Savaşı'ndan beri çöken bir toplumsal...

Sosyalist enternasyonal
1 yıl önce

Sosyalist Enternasyonal, sosyal demokrat, demokrat sosyalist ve işçi sınıfı partilerinin ortak olduğu bir ülkelerarası enternasyonalist bir organizasyondur...

Sosyalist enternasyonal, CHP, Politika, Siyaset, Taslak, Demokrat sosyalist, İşçi Partileri, Sosyal demokrat
Uluslararası Emekçiler Birliği
3 yıl önce

günümüz uluslararası sendikaları hakkındadır, tarihi örgüt için Birinci Enternasyonal'e bakınız. Uluslararası Emekçiler Birliği (AIT/IWA) çoğunluğu anarkosendikalist...

Uluslararası Emekçiler Birliği, 1922, Almanya, Anarko-sendikalizm, Arjantin, Belgrad, Birinci Enternasyonal, Birleşik Krallık, Brezilya, Bulgaristan, Confederación Nacional del Trabajo
Sol Komünizm
1 yıl önce

Enternasyonal partileri, marksizm temelinde kuruldu ve bu bağlamda, işçi hareketi içindeki farklı eğilimlerin ittifakı olan Birinci Enternasyonalden hayli...