Birinci Konsil (İznik Konseyi)

Kısaca: hıristiyanlık ...devamı ☟

} Birinci İznik Konsili M.S. 325 yılında İmparator Konstantin tarafından Roma İmparatorluğu'nda resmi din olacak Hristiyanlığın içerisinde tartışılan bazı konuları netleştirmek amacı ile toplanmıştır. İznik Konsili'nin ana konusu Mesih İsa'nın gerçek Tanrı olup olmaması idi. Mısır'ın İskenderiye kilisesinde başlayan anlaşmazlıkta o kilisenin bir presbüteros (ihtiyar) olan Arius ünlü oldu. Arius'un öğretisine göre Mesih İsa dünya'nın kuruluşundan önce Tanrı tarafından yaratılmıştır. Arius'a karşi çıkanlardan en meşhur isim o zaman İskenderiye kilisesinin bir diakonu (hizmetkarı), daha sonra ise kilisenin piskoposu olan Atanasius idi. Atanasius Mesih İsa'yı yaratılmamış, ezelden beri var olan Tanrı Baba ile aynı özü olan gerçek Tanrı olarak kabul etti. İki grup İsa Mesih'in dünyanın tek kurtarıcısı olarak kabul etti ve İncil'e dayanarak fikirlerini savunmaya çalıştılar. İznik'te toplanan kilise önderlerin büyük çoğunluğu Mesih İsa'nın gerçek Tanrı olduğu fikrini pekiştirdiler. Konsilde bu konuda onaylanan İznik İnanç Bildirisi bugüne kadar Katolik, Ortodoks ve Protestan Kiliselerin ortak olarak kabul ettiği metinlerdendir. Konsilin konuştuğu başka konulardan bazıları şunlardı: Paskalya (Diriliş) Bayramı'nın tarihi, Roma ve İskenderiye Patriklerinin özel yetkileri, piskoposların atanmasıyla ilgili bazı prosedürler ve saire http://en.wikipedia.org/wiki/First_Council_of_Nicaea. İncil'in içeriği bu konsilde konusu değildi. Ardından bir çok konsil daha yapılmış günümüz Katolik ve Ortodoks görüşlerinin temellerini oluşturan kararlar alınmış, buna uygun olan ve olmayan yazılı kaynaklar sınıflandırılmıştır. Konsulün temel inançlarını oluşturduğu mezhepler * Katolikler * Ortodokslar Bu konsulü tanımayan hıristiyan mezhepler * Üniteryenler * Mormonlar * Yehova'nın Şahitleri Populer Kültür *Da Vinci Şifresi *Da Vinci Şifresi Ayrıca Bakınız Ekümenik Konsil

Kaynaklar

http://en.wikipedia.org/wiki/First_Council_of_Nicaea Birinci İznik Konsili (İng.) http://en.wikipedia.org/wiki/Ecumenical_council Diğer konsil toplantılarının da yer aldığı sayfa (İng.)

Kaynakça

} } }

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.