Katolik

Kısaca: Katoliklik; katolik dogmalarını, çağdaş bilimle uyuşturmaya çalışan felsefe akımıdır. Katoliklik Hıristiyanlıkta papayı başkan tanıyan mezhebi dile getirir. Katolik ise Katoliklik mezhebini benimsemiş olanlara denir. ...devamı ☟

Katoliklik; katolik dogmalarını, çağdaş bilimle uyuşturmaya çalışan felsefe akımıdır. Katoliklik Hıristiyanlıkta papayı başkan tanıyan mezhebi dile getirir. Katolik ise Katoliklik mezhebini benimsemiş olanlara denir.

Detaylı bilgi için Katoliklik başlığını inceleyebilirisniz.

katolik

1 . Roma kilisesinin kendine verdiği ad.
2 . Hristiyanlığın mezheplerinden biri.
3 . Katolik mezhebinden olan kimse.

katolik

Osmanlıca katolik kelimesinin Türkçe karşılığı.
Fr: Hıristiyanlardan bazılarınca Hz. İsa'nın (A.S.) vekili telâkki ettikleri papanın reisliği altında Hıristiyanlıkta bir mezheb ve bu mezhabe bağlı olanlar.(Ehl-i bid'a, dinsizliklerine ve ilhadlarına şöyle bir bahane buluyorlar. Diyorlar ki: "Alem-i insaniyetin müteselsil hadisâtına sebep olan Fransız ihtilâl-i kebirinde, papazlara ve rüesa-yı ruhaniyeye ve onların mezheb-i hassı olan Katolik mezhebine hücum edildi ve tahrib edildi. Sonra çoklar tarafından tasvib edildi. Frenkler dahi, ondan sonra daha ziyade terakki ettiler?.."Elcevap: Bu kıyasın dahi, evvelki kıyaslar gibi farkı zâhirdir. Çünkü: Fransızlarda, havas ve hükümet adamları elinde çok zaman din-i hıristiyani, bahusus Katolik mezhebi bir vasıta-i tahakküm ve istibdat olmuştu. Havas, o vasıta ile nüfuzlarını avam üzerinde idame ediyorlardı. Ve "serseri" tabir ettikleri avam tabakasında intibaha gelen hamiyet-perverlerini ve havas zalimlerin istibdadına karşı hücum eden hürriyet-perverlerin mütefekkir kısımlarını ezmeye vasıta olduğundan ve dörtyüz seneye yakın Frengistanda ihtilâller ile istirahat-ı beşeriyeyi bozmağa ve hayat-ı içtimaiyeyi zir ü zeber etmeğe bir sebep telâkki edildiğinden; o mezhebe, dinsizlik namına değil, belki Hristiyanlığın diğer bir mezhebi namına hücum edildi. Ve tabaka-i avamda ve feylesoflarda bir küsmek, bir adavet hasıl olmuştu ki; mâlum hâdise-i tarihiye vukua gelmiştir. Halbuki: Din-i Muhammedi (A.S.M.) ve Şeriat-ı İslâmiyeye karşı; hiçbir mazlumun, hiçbir mütefekkirin hakkı yoktur ki, ondan şekva etsin. Çünkü onları küstürmüyor, onları himaye ediyor. Tarih-i İslâm meydandadır. İslâmlar içinde bir iki vukuattan başka dahili muharebe-i diniye olmamış. Katolik mezhebi ise, dörtyüz sene ihtilâlât-ı dâhiliyeye sebep olmuş. M.)

katolik

Türkçe katolik kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. Catholic, popish, papistic, papistical, Roman Catholic, of or pertaining to the Roman Catholic Church n. romanist, Roman, Catholic, Roman Catholic, papalist, papist

katolik

roma kilisesinin kendine verdiği ad. katoliklik mezhebinden olan (kimse).

katolik

Türkçe katolik kelimesinin Fransızca karşılığı.
catholique

katolik

Türkçe katolik kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Katholik adj. katholisch

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Katolik
2 yıl önce

Katolik, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı olan kişi. Papa'nın otoritesini kabul etmiş olan Uniat (Doğu Katolik) kiliseleri de bu gruba dahildir. Katolik...

Katolik, Hristiyanlık, Katolik Kilisesi, Taslak, Uniat
Katolik kilisesi
2 yıl önce

için Kilise (anlam ayrımı) sayfasına bakınız Katolik Kilisesi veya Roma Katolik Kilisesi (Latin Katolik Kilisesi), ruhanî başkanı Roma Başpiskoposu (Papa)...

Katolik Kilisesi, 1054, 1870, Apokrifa, Avrupa, Ayasofya, Aziz, Baba Tanrı, Diofizit, Ekümenik, Eski Ahit
Doğu Katolik Kiliseleri
2 yıl önce

Kilisesi Ermeni Katolik Kilisesi Rum Katolik Kilisesi Bulgar Katolik Kilisesi Ukrayna Rum Katolik Kilisesi Arnavutluk Katolik Kilisesi Gürcü Katolik Kilisesi...

Arnavutluk Katolik Kilisesi
2 yıl önce

Arnavutluk Katolik Kilisesi, Papa'nın ruhanî önderliğindeki ve Vatikan merkezli ökumenik Dünya Katolik Kilisesi'nin alt bölümlerinden birisidir. Ülkedeki...

Arnavutluk Katolik Kilisesi, 1054, Ancona, Antik Çağ, Arkaik, Arnavut, Arnavut Ortodoks Kilisesi, Arnavutluk, Arnavutça, Asya, Avusturya
Ermeni Katolik Kilisesi
2 yıl önce

Ermeni Katolik Kilisesi (Ermenice: Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցի, Hay Kat’oġikē Ekeġec’i), Vatikan'da bulunan Papa'ya bağlı, kendi içlerinde bağımsız uniat kiliselerden...

St. Antuan Katolik Kilisesi
2 yıl önce

St. Antuan Katolik Kilisesi (Fransızca: St. Antoine), İstanbul'un en büyük ve cemaati en geniş Katolik Kilisesi'dir. Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi üzerinde...

St. Antuan Katolik kilisesi, Camii, Galatasaray, Kilise, Osmanlı, Sinagog, Tünel, İstanbul, İstiklal Caddesi, İtalyan
Bomonti Gürcü Katolik Kilisesi
2 yıl önce

Bomonti Gürcü Katolik Kilisesi ya da Notre Dame de Lourdes Gürcü Katolik Kilisesi, tam adı Bomonti Gürcü Katolik Kilisesi ve Manastırı, eski yazılı kaynaklarda...

Mater Dolorosa Katolik Kilisesi
6 yıl önce

Mater Dolorosa Katolik Kilisesi, Samsun'un Katolik halkı için hizmette bulunan ve Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı bir ibadet evi. Günümüzde birinci dereceden...