Ortak bir atadan türediklerine inanan, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen ataerkil, geleneksel topluluğa boy denir.

Boy (antropoloji)

Ortak bir atadan türediklerine inanan, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen ataerkil, geleneksel topluluğa boy denir.

Köken

Eski Türkçe ``bod`` sözcüğünden, Oğuz Türkçesinde sık görülen d~y dönüşümüyle ``boy`` halini almıştır. Anlamı ``duruş``. Karşılaştırma için: Arapçadan alıntı ``kavim`` (duruş) sözcüğü.

İlgili konuları ara

Yanıtlar