Bronkoskopi

Kısaca: BRONKOSKOPİ Alm. Bronchoskopie, Fr. Broncoscopie, İng. Bronchoscopy. Akciğer hastalıklarının teşhis ve tedâvisinde bronkoskop denilen bir âlet vâsıtasıyla nefes borusunun ve akciğerdeki havayollarını meydana getiren bronşiyal sistemin gözle incelenmesi işlemi. Bronkoskopi ilk olarak 20. yüzyıl başlarında Jackson’un çalışmalarıyla başlamıştır. Bu amaçla halen iki tip bronkoskop kullanılmaktadır. Biri öteden beri kullanılagelen rijit bronkoskop, diğeri 1970’le ...devamı ☟

Alm. Bronchoskopie, Fr. Broncoscopie, İng. Bronchoscopy. Akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisinde bronkoskop denilen bir alet vasıtasıyla nefes borusunun ve akciğerdeki havayollarını meydana getiren bronşiyal sistemin gözle incelenmesi işlemi. Bronkoskopi ilk olarak 20. yüzyıl başlarında Jackson’un çalışmalarıyla başlamıştır. Bu amaçla halen iki tip bronkoskop kullanılmaktadır. Biri öteden beri kullanılagelen rijit bronkoskop, diğeri 1970’lerden bu yana kullanılmakta olan fleksibl fiberoptik bronkoskoptur.

Rijit bronkoskop yaklaşık olarak 40 cm uzunluğunda, bir santimetreden küçük çapta bükülmeyen madeni bir borudan ibarettir. Başlangıç kısmında oksijen için bir giriş adaptörü mevcuttur. Aydınlatma dışardan gelen güçlü, ayarlanabilir bir kaynak vasıtasıyla yapılır. Bu kaynaktan gelen "soğuk ışık" borunun çeperine yerleştirilmiş kuartz çubuğu parlatarak aydınlatmayı sağlar.

Fleksibl (bükülebilen) fiberoptik bronkoskop 1970’te Ikeda tarafından geliştirilmiş olup birçok yerde rijit bronkoskopun yerine kullanılır olmuştur. Fiberoptik bronkoskopi, akciğer hastalıklarının araştırılmasında son 25 yılın en faydalı gelişmedir. Bu sayede solunum yollarının lokal (yerel) anestezi altında daha kolay bir metodla incelenmesi mümkün olmuştur. Hem rijid hem de fiberoptik bronkoskopinin solunum yollarının incelenmesinde ayrı ayrı yerleri vardır. Fiberoptik bronkoskop bükülebildiğinden hastaya uygulanması daha kolaydır.

Fiberoptik cihazlarda ışığı nakleden demetler ve ayrıca görmeyi sağlayan cam lifi demetleri mevcuttur. Her demet 10 mm çapında binlerce ince cam lifini ihtiva eder. Bir lifin ucundan giren ışık tekrarlıyan dahili yansımalarla uzunluğu boyunca nakledilir. Lifte keskin bükülmeler olsa bile dahili ışık kırılmaları devam eder. Görme demeti cihazın en karışık ve pahalı kısmını meydana getirir.

Bronkoskopi birçok tam teşekküllü hastanede göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahi uzmanları tarafından yapılmaktadır. Bronkoskopla larenksten (gırtlak) itibaren, trakea (nefes borusu), akciğerin ana bronşları, lob bronşlarından segment bronş ağızlarına kadar uzanan kısımların incelenmesi sağlanır. Fiberoptik bronkoskopla incelenen saha daha genişlemiştir. Bronkoskopide gözle inceleme yanında hastalıklı bölgelerden veya şüpheli yerlerden biyopsi yapmak, bronş salgısı almak mümkündür. Alınan maddeler çeşitli laboratuvar yöntemleri ile incelenerek teşhis konur.

Bronkoskopi genel veya yerel anestezi altında yapılır. Bronkoskopi yapılmaması gereken durumlara dikkat etmek şartıyla zararsız bir metoddur.

Bronkoskopinin yapılması gereken durumlar çok olmakla birlikte yaygın olarak akciğer kanserinin teşhisinde kullanılmaktadır.

Bronkoskopi yapılması gereken durumlar: 1. Sebebi belirlenemeyen müzmin öksürükler, kan tükürme, yerel hışıltılı solunum gibi belirtiler görüldüğünde bronkoskopi zamanında yapılmalıdır. Bunlar tümoral bir hadisenin erken belirtisi olabilirler.

2. Akciğer kanseri şüphesi olan bütün durumlarda.

3. Tedaviye cevap vermeyen zatürre veya aynı alanda tekrarlayan zatürreler.

4. Özellikle yaşlılarda akciğer apsesi meydana gelmişse.

5. Akciğere yabancı cisim kaçması şüphesi varsa.

Bunlar dışında tedavi ve cerrahi müdahalenin gerekip gerekmediğini tayin etmek amacıyla da bronkoskopi uygulanır.

Dolaşım ve böbrek yetmezliği olan, genel durumu bozuk olan, akciğer hastalığının ilerlemiş olduğu vakalarda bronkoskopi uygulanmamalıdır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bronkoskopi
1 yıl önce

Bronkoskopi, bükülmez bir tüp aracılığıyla doğrudan doğruya soluk borusunu ve büyük bronşları muayene etmeye yarayan tekniğin adıdır. Yeteri kadar parça...

Akut Pulmoner Histoplazmozis
4 yıl önce

Tanı için başlıca şu metotlar kullanılabilir: Serolojik testler Biyopsi Bronkoskopi Tam kan sayımı (CBC); ayırıcı tanıda gereklidir. Göğüs röntgeni ve hatta...

Atelektazi
1 yıl önce

muayenesinin ardından göğüs kısmı röntgen filmi, tomografi, ve/veya bronkoskopi uygulanarak tanı konur. Tedavi tıkanıklığı gidermeye yöneliktir. ^ http://www...

Akciğer kanserinde evrelendirme
4 yıl önce

lavajında malign hücrelerin tespit edilip görüntüleme tetkikleri ya da bronkoskopi ile tümörün gösterilememesi T0:Primer tümör belirtisi yok. Tis:Karsinoma...

Bronşektazi
1 yıl önce

düzensizleşir ve solunum yetmezliğine sebep olur. Hastalıkta kesin tanıyı Bronkoskopi ve Tomografi yöntemi vermektedir. Daha önceki yıllarda bronkografi denen...

Bronşektazi, Hastalık, Genetiğin -altdalları, 1819, Aerosol, Akciğer, Antibiyotik, Bağdoku, Bronkoskopi, Bronş, Burun
Akciğer kanseri
1 yıl önce

ile görülebilir. Kesin tanı, biyopsi ile konmaktadır. Biyopsi genelde bronkoskopi veya BT-yardımlı biyopsi ile yapılır. Tedavi ve prognozu belirleyen faktörler;...

Akciğer kanseri, Akciğer, Akciğer Kanseri, Kanser, Metastaz, Çift makalelerin birleştirilmesi, Transformasyon, Malignant
Akciğer absesi
1 yıl önce

görüntü yöntemleri (direkt grafi, bilgisayarlı tomografi, vd) uygulanır. Bronkoskopi gerekebilir. Öncelikli tanı "akciğer absesi" olmakla birlikte, akciğerde...

Zatürre
1 yıl önce

(yemek borusu patolojileri, nazogastrik tüp uygulaması), endoskopi, bronkoskopi, zorlamalı kusmalar başlıca risk faktörleridir. Bakteriyel pnömoniler:...

Zatürre, Akciğer, Bakteri, Dünya Sağlık Örgütü, Mantar, Oksijen, Virüs