Ceyhan, Adana

Kısaca: Ceyhan, Adana ilinin ilçesidir. Adana'ya 47 km uzaklıktadır. ...devamı ☟

Ceyhan, Adana
Ceyhan, Adana

{{Bilgi Kutusu Genel Yerleşim Birimi |resmi_ismi = Ceyhan Başka manasi varsa sayfaya bağlantı --> |anlam = Başka işimle tanınıyorsa --> |göbekadı = |motto = |image_skyline = Yılanlı kale.jpg |imagesize = 240px |image_caption = Yılankale |image_flag = |resim_amblem = |harita_resim = |harita_pixel = |harita_başlık = Gerekli; Birimin yapısı: il-ilçe-kaza veya
metropol(birden fazla ilçeden oluşuyorsa her ilçe 
kendi sayfası olmalı)-semt köy;
küçük harfler kullanılmalı; kategori yaratır -->
|idari = ilçe Gerekli; Bağlı olduğu ilin ismi; kategori yaratır --> |il_ismi = Adana Birimin bağlı olduğu idare: İl-ilçe --> |bağlı_idare = il |bağlı_idare_ismi = Adana Birimin en üst makamı Vali-Kaymakam-Belediye başkanı-Muhtar;
Eyer makam politik ise partisi-->
|başkan_sıfatı = Belediye Başkanı |başkanı = Hüseyin Sözlü |başkan_parti = MHP birimin en eski tarihi millattan (öncesi-M.Ö. veya M.S.) --> |Kuruluş_öncesi = |Kuruluş_yılı =
     • yüzölçüm ***** -->
|area_magnitude = |toplam_km2 = 1424 |yüzölcümü_kara = |yüzölcümü_su = |yüzölcümü_su_percent = |Çevre_km2 = |merkez_km2 =
     • Nufus Bilgileri ***** -->
|nüfusu_tarih = 2000 |nüfusu_dipnot = 2000 yılı devlet istatistik enstitüsü verilerine göre 858 ilçe içerisinde gelişmişlik düzeyi olarak 116`ncı, ilçe nüfus büyüklüğü itibariyle de 7. sıradadır. |nüfusu_değeri = 179338 |nüfusu_merkez = 108355 |nüfusu_çevresi = 70978 |nüfusu_yoğunluğu = Kordinatları --> |latd= |latm= |lats= |latNS= |longd= |longm= |longs= |longEW= |rakımı = 30 |websitesi = |dipnotlar = |alan_kodu = 322 |posta_kodu = 01960 |plaka_kodu = 01 F, 01 L, 01 VA, 01 VB Birime bağlı olan birimler
ilin->ilçeleri; içelerin->Semtleri; 
içelerin->kazaları; şehir->semt -->
|bağlı_tipi = Köy |bağlı_olanlar1 = Akdam |bağlı_olanlar2 = Akören |bağlı_olanlar3 = Azizli |bağlı_olanlar4 = Ağaçlı Çeçen |bağlı_olanlar5 = Çokçapınar| |bağlı_olanlar6 = Burhanlı |bağlı_olanlar7 = Kurtpınar |bağlı_olanlar8 = Kıvrıklı |bağlı_olanlar9 = Kızıldere |bağlı_olanlar10 = Tumlu |bağlı_olanlar11 = İncirlik |bağlı_olanlar12 = Değirmendere |bağlı_olanlar13 = Demirtaş |bağlı_olanlar14 = İsalı |bağlı_olanlar15 = Tatarlı |bağlı_olanlar16 = Toktamış |bağlı_olanlar17 = Yassıçalı |bağlı_olanlar18 = Kuzuculu |bağlı_olanlar19 = Sirkeli |bağlı_olanlar20 = Gümürdülü |bağlı_olanlar21 = Ciftlikat |bağlı_olanlar22 = Cebre |bağlı_olanlar23 = |bağlı_olanlar24 = |bağlı_olanlar25 = |bağlı_olanlar26 = |bağlı_olanlar27 = |bağlı_olanlar28 = |bağlı_olanlar29 = |bağlı_olanlar30 = |bağlı_olanlar31 = |bağlı_olanlar32 = |bağlı_olanlar33 = |bağlı_olanlar34 = |bağlı_olanlar35 = Birime bağlı olan birimler
ilin->ilçeleri; içelerin->Semtleri; 
içelerin->kazaları; şehir->semt -->
|bağlı2_tipi = Belde |bağlı2_olanlar1 = Kurtkulağı |bağlı2_olanlar2 = Sarımazı |bağlı2_olanlar3 = Doruk |bağlı2_olanlar4 = Sağkaya |bağlı2_olanlar5 = Büyük Mangıt |bağlı2_olanlar6 = Mustafabeyli |bağlı2_olanlar7 = Mercimek |bağlı2_olanlar8 = Birkent |bağlı2_olanlar9 = Hamdilli |bağlı2_olanlar10 = Kurtpınarı }}

Ceyhan, Adana ilinin en büyük müstakil ilçesi olup, nüfusu 2000 yılı sayımına göre 179.338`tür.

Ceyhan Türkiye`nin ekonomik olarak en gelişmiş ilçelerinden biri durumunda olup Ortadoğu petrolleri ve Orta Asya enerji kaynaklarının dünyaya açılmasında anakapı görevi görmektedir. Son 20 yılda bir enerji şehri konumuna gelmiştir.

Tarih boyunca Kınık, Yarbisi, Yarsuat, Hamudiye ve Urifiye isimleri ile anılan şehrin ismi 3 Mayıs 1920 yılında çıkarılan yasa ile Ceyhan olarak değişmiştir.

Çukurova Üniversitesi`ne bağlı bir Meslek Yüksekokul mevcuttur.

Tarih

Şehrin bilinen tarihi M.Ö. 1900`lü yıllara kadar uzanmaktadır. Ceyhan Ovası Hitit, Asur, Fenike, Mısır, İran, Roma ve Bizans medeniyetlerine evsahipliği yapmıştır.

Boğazköy ve Kültepe tabletlerinde adı geçen üç krallıktan, Luvi Krallığı`nın (M.Ö. 1900) Ceyhan Nehri`nin doğu kısmında, Arzava Krallığı`nın ise (M.Ö. 1500-1333) nehrin batı kısmında kurulduğu anlaşılmaktadır. Luviler Asurluların, Arzavalılar ise Hititlerin egemenliği altına girmişlerdir. Kizvatna Krallığı ise Seyhan ve Ceyhan nehirleri arasında kurulmuş olup Hitit egemenliğine girmiştir.

M.Ö. 1200 yılında Hitit Krallığının ortadan kalkması ile Kue Krallığı kurulmuş (M.Ö. 1190-713), Kral Asistavands Karatepe şehrini kurdurmuştur.

1097 yılında Küçük Ermeni Krallığına bağlanan Ceyhan o yıllarda Mısır Memlüklülerinin istilasına uğrar ve sonrasında Dulkadiroğlu Beyliği topraklarına katılır. O yıllarda nüfusu 5.000`dir.

1071 Malazgirt Savaşı sonrası, Süleyman Şah (Türkiye Selçuklu Devleti`nin kurucusu) 1083 yılında Ceyhan Ovası`nı ve Adana`yı tamamen ele geçirdi. Ceyhan, 1353-1515 yılları arasında Memlüklere bağlı Ramazanoğulları`nın hakimiyeti altında kalmıştır. Bu topraklar için Memlükler ve Osmanlılar 1485-1498 yılları arasında savaştılar. 1515 yılından itibaren Yavuz Sultan Selim`in Mısır seferi sırasında Adana toprakları Ceyhan Ovası ile birlikte Osmanlı Devletinin idaresine girdi.

1525 yılına ait Osmanlı Tapu tahrir defterinde adı Kınık olarak geçmektedir. Kınıklar Oğuzların Üç-Ok koluna ait Denizhanoğulları boyundandır.

1833-1840 tarihleri arası Ceyhan Ovası el değiştirerek Mısırlı İbrahim Paşa`ya geçmiştir. 1841 yılında tekrar Osmanlı yönetimine geçmiştir.

Kırım Savaşı`ndan sonra Osmanlılar buraya Nogay Türklerini ve 93 Harbi`nden sonra da Rumeli Türklerini iskan etmişlerdir. 1896 yılında II. Abdulhamid tarafından Hamidiye adı verilmiş 1908 yılında ise Urfiye olarak değiştirilmiştir.

19 Temmuz 1926`da ilçe yapılmış ve Cebelbereket vilayetine (Osmaniye) bağlanmış ve son olarak 3 Mayıs 1920 yılında çıkarılan yasa ile adı Ceyhan olarak değişmiştir.

Coğrafya ve iklim

Akdeniz Bölgesi`nde yer alan Ceyhan Adana`ya 43 km uzaklıkta, Akdenize 30 km. uzaklıkta, 36. ve 37. kuzey enlemleri ile 35. ve 36. doğu boylamları arasında olan bir ilçedir. Güneyde Yumurtalık, Kuzeyde Kozan, kuzeybatısında İmamoğlu, Kuzeydoğusunda Kadirli, Doğuda Osmaniye, Hatay ilinin Erzin ilçesi ve Batıda Yüreğir ile komşudur.

İlçenin önemli bölümü tarımsal arazi ile kaplı olup yüzölçümü 1.424 km²dir ve 71 köyü vardır.

En önemli akarsu Ceyhan Nehri ilçenin kenarından geçmektedir ve uzunluğu 509 km. dir. Ayrıca Mercin Suyu, Karaçay, Handeresi, Çeperce Deresi ilçenin akarsularıdır.

Yazları sıcak ve kurak, kışları ilik ve yağışlı geçen ilçenin iklimi tipik Akdeniz iklimidir. Yağış miktarı Ceyhan Ovası`nda 600-750 mm. iken, dağlık alanlarda 750-1000 mm. arasında olup, yağışların %50 si kışın, %27 si ilkbaharda, %18 i sonbaharda, %5 i yaz aylarında düşer.

Ekonomik Yapı

Ana geçim kaynağı olarak tarım gösterilebilir. İlçe, tipik bir Çukurova ilçesi olarak, geçmişte akıllara yer eden pamuk üretimiyle anılsa da, şimdilerde değişen ekonomik kaygılar sebebiyle, dönemden döneme değişmekle beraber buğday, mısır, karpuz üretimine de sıklıkla rastlanır. Köylerde ufak çapta büyük baş hayvancılık da yapılır. Tarımın ekonomide yoğun olarak yer alması, Ceyhan`ın ticaret ve sanayi olanaklarını da etkilemiştir. Ceyhan çevresinde onlarca çırçır fabrikası ve mısır kurutma tesisleri yer alır. Ayrıca Ceyhan`ın yakın çevresindeki Sugözü Termik Santrali, BOTAŞ ve Toros Gübre Sanayi, Ceyhan`ın ekomisinde etkili rol oynar.

Yönetim

19 Temmuz 1926`da ilçe yapılmış ve Cebelbereket vilayetine (Osmaniye) bağlanmış ve son olarak 3 Mayıs 1920 yılında çıkarılan yasa ile adı Ceyhan olarak değitirilen şehir Adana`ya bağlıdır.

Ceyhan Kaymakamı Ayhan Boyacı, Belediye Başkanı ise MHP`den seçilen Hüseyin Sözlü`dür.

}

İlçe Görünümü

Ceyhan`ın göze çarpan özelliklerinden birisi, parke taş döşeli alanının oldukça büyük olmasıdır. Çarşının tamamı ve birçok mahallesi parke taşlarla döşenmiştir. Tahminen ilçenin yarısının kaldırımlarının ve yollarının parkeyle kaplı olduğu söylenebilir. Bununla beraber, ilçedeki parklar, bahçeler ve süs havuzları, şehrin genel görünümünde oldukça yer tutar.

Tarihi ve ören yerleriÖnemli günlerAyrıca bakınızLinklerKaynak

}

}

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ceyhan
4 ay önce

Ceyhan, Adana ilinin ilçesidir. Adana'ya 47 kilometre uzaklıktadır. Adana'nın merkez ilçeleri dışında en fazla nüfusa sahip ilçesidir.[kaynak belirtilmeli]...

Ceyhan, Adana, 1922, 2000, 6 Ocak, Adana, Adana (il), Aladağ, Adana, Anavarza Kalesi, Azizli, Ceyhan, Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı, Cebre, Ceyhan
1998 Adana-Ceyhan Depremi
4 ay önce

Türkiye'nin beşinci büyük şehri olan Adana ve Adana bölgesinin en kalabalık yöresi olan Ceyhan'ı ve bu iki şehir arasında Ceyhan Nehri boyunca yerleşmiş olan...

Azizli, Ceyhan
3 yıl önce

Azizli, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir mahalledir. Mahallenin ismi 1928 yılına ait Türkçe kaynaklarda Azizli olarak geçmektedir. Günümüzde aynı...

Azizli, Ceyhan, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adana, Adana (il)
Erenler, Ceyhan
3 yıl önce

Erenler, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir mahalledir. Mahallenin ilk resmi adı Abidiye'dir. 1960 ihtilalinden sonra Erenler olarak değiştirilmiştir...

Erenler, Ceyhan, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adana, Adana (il)
Büyükburhaniye, Ceyhan
3 yıl önce

Büyükburhaniye, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir mahalledir. Yerleşim yerinin 1928 yılına ait Türkçe kaynaklardaki adı Büyükburhaniye'dir. Türkiye...

Büyükburhaniye, Ceyhan, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adana, Adana (il)
Mustafabeyli, Ceyhan
4 ay önce

sayılı kanunla kapatılmıştır. Adana iline 71 km uzaklıktadır. Ceyhan ilçesi sınırları içerisinde bulunan belde, Ceyhan ovasının doğusunda alüvyonlarla...

Mustafabeyli, Ceyhan, 2000, Adana, Adana (il), Adapınar, Ceyhan, Akdam, Ceyhan, Akdeniz Bölgesi, Aladağ, Adana, Altıgöz, Ceyhan, Altıkara, Ceyhan, Azizli, Ceyhan
Dokuztekne, Ceyhan
3 yıl önce

Dokuztekne, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir mahalledir. Mahallenin adının nereden geldiğine dair bir bilgi yoktur. Adana il merkezine 65 km, Ceyhan ilçesine...

Dokuztekne, Ceyhan, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adana, Adana (il)
Adapınar, Ceyhan
3 yıl önce

Adapınar, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir mahalledir. Mahallenin adı, 1928 yılına ait Türkçe kaynaklarda Karamezar olarak geçmektedir. Günümüzde...

Adapınar, Ceyhan, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adana, Adana (il)