Türk Ceza Kanunu ceza ehliyetini ayırt etme gücü ve yaş bakımından özel şekilde düzenlemiştir. Ceza Kanununa göre, fiil işlediği zaman şuurunun ve hareketinin serbestliğini kaldıracak surette akıl hastalığına tutulmuş olan kimseye ceza verilmez. Suçlunun yaşı bakımından, ehliyetlilik 3 gruba ayrılmıştır.

Ceza ehliyeti

    Türk Ceza Kanunu ceza ehliyetini ayırt etme gücü ve yaş bakımından özel şekilde düzenlemiştir. Ceza Kanununa göre, fiil işlediği zaman şuurunun ve hareketinin serbestliğini kaldıracak surette akıl hastalığına tutulmuş olan kimseye ceza verilmez.
    Suçlunun yaşı bakımından, ehliyetlilik 3 gruba ayrılmıştır.


    Tam ehliyetsizlik: 11 yaşını doldurmamış küçükler tam ehliyetsizdir, yani suç işleseler bile ceza almazlar.
    Tam olmayan ehliyetliler: 11-18 yaş arası kişiler suç işledikleri takdirde indirimli ceza alırlar.
    Tam ehliyetliler: 18 yaşın bitmesiyle kişiler artık tam ehliyetlidir. Yani suç işledikleri takdirde ceza alabilirler.

İlgili konuları ara

Yanıtlar